Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Hoe de Europese droom ons een oorlog in drijft

Hoe moet Europa verder na en met Oekraïne

Laatst bijgewerkt:

En weer is het Europese continent in oorlog. Een continent dat een patent lijkt te hebben op conflicten, oorlogen en massamoord. Hoe kan dit continent een stabiel samen-leven bereiken? Kan de huidige EU en NAVO daarbij nog een rol spelen? Een voorzichtige verkenning.

Foto: Zeppelinfeld, plaats van de massabijeenkomsten in Nürnberg (foto: ezaz.nl)

Rusland, de gedroomde vijand

Het oorlogsmaterieel naar Oekraïne is niet aan te slepen. Het Russische leger lijkt het ‘moderne’ Westerse wapentuig in een hoger tempo onschadelijk te maken dan het geproduceerd kan worden. Bij decreet gaat Rusland haar troepenmacht tot 1,5 miljoen manschappen opvoeren. Een land dat door haar te kleine militaire macht en te lage defensiebudget voor Europa geen bedreiging kon vormen, wordt dat nu wel.

De decennialange door het VK en VS aangejaagde hetze tegen Rusland en tegen ‘de Russen’ heeft geleid tot een door Rusland gestarte oorlog. Als de NAVO Rusland minder bedreigend had willen maken, is de poging duidelijk mislukt. Het Russische leger neemt snel in omvang toe, die van Oekraïne neemt daarentegen af, als het al niet grotendeels is uitgeschakeld.

De arrogante uitbreiding van de NAVO en de uitgelokte oorlog in Oekraïne hebben Rusland sterker gemaakt, Europa armer en onveiliger en Oekraïne gesloopt.

Geprovoceerde oorlog met Mexico

Het uitlokken van een oorlog, bijvoorbeeld met een ‘false flag’ of door intimidatie en dreiging, is belangrijk om de eigen bevolking wijs te kunnen maken aangevallen te worden en daarmee draagvlak voor de oorlog te verkrijgen.
De VS heeft met een door haar gesteunde staatsgreep in 2014 (Maidan), tegen alle afspraken in uitbreiding van de NAVO richting Russische grenzen gerealiseerd, talrijke grootscheepse NAVO-oefeningen langs de Russische grenzen gehouden, steun gegeven aan de bombardementen tussen 2014-2022 van de Russische minderheid in het oosten van Oekraïne en daarmee Rusland verleid tot de inval van februari 2022.

De oorlog in Oekraïne is echter niet de eerste oorlog die wordt uitgelokt. Grote delen van het zuiden van de Verenigde Staten waren ooit van Mexico. Die gebieden zijn door oorlog bij de VS gevoegd. Maar niet voordat Mexico door intimidatie en dreiging tot een oorlog werd gedwongen waardoor het leek alsof Mexico de VS wilde bezetten. Toen de Mexicanen op 25 april 1846 op Amerikaanse troepen vuurden, had president James K. Polk het excuus dat hij nodig had. Hij verklaarde: “Mexico is ons grondgebied binnengevallen en heeft Amerikaans bloed vergoten op Amerikaanse bodem” en stuurde op 11 mei het bevel tot oorlog naar het Congres.

Meer in dit artikel.

EU-NAVO-VS, een destructieve plunderkongsi

Vriend en vijand van het Europese project beginnen zich af te vragen of die Europese samenwerking in haar huidige vorm wel de oorspronkelijke intentie was, even geheime agenda’s buiten beschouwing latend. De Europese samenwerking was bedoeld om vrede, veiligheid en welvaart in Europa te garanderen en te versterken. Het door oorlogen geplaagde continent had een verband van samenwerking en wederzijds begrip nodig om geschillen tussen landen vreedzaam op te lossen.

Inmiddels moeten we constateren dat ‘Europa’, lees de Europese Unie, een door Amerikaanse belangen gedreven monstrum is geworden, een lobbykantoor voor de Amerikaanse wapenindustrie, de farma-industrie en mega-investeerders als Blackrock.

We kunnen niet meer ontkennen dat de symbiose EU-VS een voor Europa dodelijke verstrengeling is geworden waarin niet alleen de afzonderlijke landen, maar ook de Brusselse overheid amper nog macht heeft om haar lot zelf te bepalen.

Het opblazen van onze gastoevoer Nord Stream kan met goed fatsoen niet aan Oekraïners in een zeilboot of de Russische profiteur van de gasexport worden toegeschreven. Het was onze overzeese ‘bondgenoot’ die ons continent hiermee in haar proxy-oorlog met Rusland dwong.

De overheidsbegrotingen, die door Covidpaniek en -corruptie, toch al niet meer beheersbaar waren, hangen met de miljarden voor Oekraïne nu helemaal uit het lood. Problemen in eigen land worden genegeerd voor een nieuwe prioriteit ‘onze oorlog’ tegen Rusland.

De huidige premier steekt periodiek de handen in de lucht om aan te geven dat Nederland geen zeggenschap meer heeft over klimaatmaatregelen, afbraak van de boerenstand, over wat er in ons voedsel zit, wie ons land binnenkomt, met wie wij oorlog voeren of het gevoerde financieel-economisch beleid. Alles is inmiddels weggegeven aan ‘Brussel’, ‘Washington’, ‘Davos’ of ‘New York’.
Ondertussen is zelfs het commando over ons leger, of wat daarvan over is, overdragen aan Duitsland. De ironie en selectief collectief geheugenverlies kent op ons continent geen grenzen.

Giftige relatie

Het is algemeen bekend dat relaties ‘giftig’ kunnen zijn, voor een van beide partijen profijtelijk, voor de ander slopend en verarmend. Zo’n relatie hebben de Europese landen via Brussel met de Verenigde Staten, een land dat over de ruggen van de Europese burgers haar alleenheerschappij over de wereld probeert te behouden. Bij die pogingen sleept ze Europa mee in haar val.

Psychiaters kunnen helpen bij het ontvlechten van een ‘toxic relation’. Het is mogelijk om van zo’n slopende relatie af te komen.
Zo zullen we eerst nieuwe vruchtbare en gelijkwaardige relaties met andere landen moeten opbouwen. Dat zou, zoals lang door Rusland gewenst, met Rusland. Rusland is geen ‘ideale schoonzoon’, maar hoeveel landen zijn dat wel? Veel landen slepen een onverkwikkelijke geschiedenis met zich mee, al kijken we maar naar onze eigen geschiedenis. We konden al snel na de Tweede Wereldoorlog met Duitsland weer contacten opnemen. Rusland heeft, zeker het westelijk deel, sterke Europese tradities die beter bij Europa passen dan tradities op andere continenten.

Ook kunnen er banden met de BRICS-landen worden geopend, zonder daar een nieuwe EU van te maken. De diversiteit aan landen in BRICS is groot en dat is ook meteen haar zwakte. Voor de Europese landen kan een los en divers verband, met mondiale spreiding, wellicht beter zijn dan de verstikkende en destructieve EU. We moeten manieren vinden om onafhankelijker te worden.

Europese samenwerking blijft noodzakelijk

Voordat we echter met een groot land als Rusland kunnen samenwerken moeten de overige landen hun onderlinge samenhang behouden. Immers in een versplinterd Europa zou Rusland direct de grootste en machtigste zijn. Dat betekent dat ook ten aanzien van import van grondstoffen Rusland een belangrijke partner mag zijn, maar dominantie zoals nu van de VS moet worden voorkomen. Daar kan een samenwerking, in welke vorm dan ook, met de BRICS-landen dienstbaar zijn.

Het EU van nu moet daarom worden omgezet in een Europese Economisch Gemeenschap, inderdaad, dat wat we ooit hadden: gezonde economische samenwerking, open economische grenzen, afstemming van financieel beleid met behoud van een grote mate van soevereiniteit.

Eén Europese munt is praktisch maar niet tegen elke prijs. De hierdoor afgedwongen gehoorzaamheid aan de ECB en de EU is onwenselijk. Het holt de soevereiniteit uit en daarmee de waarde en invloed van de nationale democratieën. Een Europese munt, naast een eigen nationale variant, verenigt praktische voordelen met behoud van soevereiniteit. Zo zou eens per vijf jaar de koers van de nationale munten ten opzichte van de Europese munt herijkt kunnen worden.

Het probleem van dit moment, de amper nog te beheersen immigratie, moet weer een bevoegdheid van de afzonderlijke landen worden. De internationale verdragen hierover moeten in deze zin worden aangepast. Opvang van (échte) vluchtelingen blijft voor elk land een dure plicht, maar binnen de grenzen van de mogelijkheden en draagvlak.

Hoe verder met de VS?

De samenwerking met de VS is ook samenwerking in NAVO-verband. Immers NAVO is een machtsinstrument van de VS om vooral haar eigen belangen veilig te stellen. Die ontvlechting zal niet zonder slag of stoot gaan. Zonder een hechte band met Europa verliest de VS haar laatste vrienden in deze wereld. Met haar 800 militaire bases buiten haar eigen land, domineert het vrijwel elk land in de wereld. En toch is macht geen basis voor een gelijkwaardige relatie. Het nodigt uit tot misbruik binnen de relatie.

Een sterke band met de VS blijft wenselijk alleen al omdat Europa en de VS veel culturele overeenkomsten hebben. Maar het slaven-element in deze relatie, het toxische aspect van dit bondgenootschap, moet worden beëindigd. Een oneindige reeks akkoorden met de VS die Europa tot Amerikaanse onderdanen maakt, moeten worden afgebouwd.

NAVO verloor haar bestaansrecht

De NAVO in haar huidige vorm heeft haar bestaansrecht al lang geleden verloren. De uitgelokte oorlog in Oekraïne doet daar niets aan af. Sterker, de NAVO heeft zich meermaals een agressieve aanvalsalliantie getoond en daarmee ons continent onveiliger gemaakt. Europese landen moesten ‘meedraaien’ in ‘vrijheidsoorlogen’ in Afghanistan, Syrië en Libië. Dat het meestal moderne plundertochten zijn voor olie en goud, weten maar weinigen. Nu recentelijk worden we gevraagd om in een uitgelokte oorlog onze buurman en jarenlange handelspartner ten gronde te richten. En en passant ook Oekraïne van haar toekomst te beroven.

In de plaats van de huidige NAVO moet er een veiligheidsmechanisme komen voor het Europese continent, waarbij uiteraard ook Rusland is betrokken. Een vergelijkbaar veiligheidsconcept kan tussen Europa en de VS worden overeengekomen. Daarbij krijgt Europa zijn eigen opperbevel waaronder legereenheden ressorteren van de aangesloten Europese landen. Elk land behoudt zijn vetorecht op de eigen inzet bij een collectieve actie. Een dergelijk veiligheidsconcept kent geen aanvalsoorlogen maar heeft uitsluitend defensieve taken. Rusland en de VS zijn ‘veiligheidspartners’, maar hebben geen zeggenschap over inzet van Europese eenheden.

Visie op lange termijn

Deze gedachten zullen lang niet door iedereen worden gedeeld. Vooral de VS zal haar macht in Europa willen behouden en niet zonder slag of stoot meewerken. Het zal veel tijd kosten, maar we moeten van de toxische relaties met de huidige EU-NAVO en VS af. Want anders zal Europa worden geofferd op het altaar van de Amerikaanse ambities.

EZAZ radio moddergat publiceert nieuwe artikelen op maandag, woensdag en vrijdag. Het weekend is gereserveerd voor de podcasts van Radio Moddergat.

image_printDownload PDF en print