Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Bloedbank Sanquin: geen extra maatregelen i.v.m. bloed van met mRNA geprikten

Sanquin: “dat is de onzekerheid waarmee het leven gepaard gaat”.

Het Artsen Collectief, een verbond van 2.700 medische professionals, heeft de bloedbank Sanquin opgeroepen om extra maatregelen te nemen bij het leveren van bloed van tegen Covid-19 ingeënte personen vanwege de mogelijke aanwezigheid spike eiwit, mRNA, en verontreinigend plasmide DNA. Sanquin weigert dit. Dr. Hans Zaaijer, hoofd bloedoverdraagbare infecties, Sanquin: “dat is de onzekerheid waarmee het leven gepaard gaat”.

Afbeelding: Pixabay

Alle vertrouwen in de mRNA-‘vaccins’

De bloedbank Sanquin heeft alle vertrouwen in het bloed van personen die een of meer inentingen hebben genomen tegen het Covid-19 virus. Dat de inentingen, die onjuist met ‘vaccins’ worden aangeduid, gebaseerd zijn op de experimentele toepassing van mRNA als ‘platform’, levert voor Sanquin geen extra zorgen op over de veiligheid voor de ontvangers van bloed van tegen Covid-19 geprikten.

Dit blijkt uit een informatiebijeenkomst van Sanquin die vorig jaar over dit thema plaatsvond en de hieruit volgende briefwisseling tussen het Artsen Collectief en Sanquin. Dit naar aanleiding van kritische vragen van donor- en keuringsartsen en andere medewerkers van de bloedbank. Onder andere waren er vragen over de veiligheid van bloed van gevaccineerden voor ontvangers van het bloed en over de samenstelling van de mRNA-vaccins. Tijdens deze bijeenkomst bleken er grote meningsverschillen te bestaan over dit onderwerp. Naderhand vond er een briefwisseling plaats tussen het Artsen Collectief en Sanquin.

Het Artsen Collectief heeft diverse malen haar zorgen uitgesproken over het doorgeven van bloed van personen die met de mRNA-inentingen zijn geprikt. De prikken die zijn toegediend tegen het Covid-19 virus zijn gebaseerd op een nieuwe technologie, bestaande uit gemodificeerd mRNA ingesloten in lipide nanodeeltjes. Deze technologie is vóór Covid-19 niet eerder gebruikt bij gezonde mensen als middel om (ernstige) ziekte te voorkomen. Er zijn daardoor risico’s aan verbonden, aldus het Artsen Collectief.

De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn genetische vaccins, ook al wordt dat in diverse berichten ontkend. Een gen is een stuk DNA of RNA dat codeert voor (meestal) een eiwit. De mRNA-vaccins bevatten een stukje code voor het spike-eiwit van het SARS-CoV2-virus, in de vorm van mRNA. (Bron)

Sanquin: vaccins veilig, effectief en geen reden tot zorg

Professor Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie, Amsterdam UMC, aanwezig bij voornoemde informatiebijeenkomst, heeft rotsvast geloof in de coronavaccins: “Ik durf er echt mijn hand voor in het vuur te steken dat er nog nooit vaccins zijn geweest die zo goed onderzocht zijn als deze vaccins”. Van Egmond meende dat de coronavaccins onderzoeksfase I tot en met IV hadden doorlopen. Het voorzorgsprincipe bij deze nieuwe vaccintechnologie werd door de wetenschappelijke leiding van Sanquin vooral weggewuifd.

Het is juist de snelle en korte test- en keuringsperiode van de experimentele ‘vaccins’ die veel medici doet twijfelen aan de hardheid van de beweringen dat de inentingen ‘veilig en effectief’ zijn. Diverse uitspraken van bij deze massale inentingscampagne betrokken personen, waaronder Pfizer zelf, hebben later aangegeven “geen idee” te hebben of de prikken “veilig en effectief” zouden zijn.

Onder in de video verklaart Pfizer-woordvoerder tegen een commissie van het EU-parlement dat Pfizer geen idee had wat de prikken zouden doen.

Toch stelt Van Egmond dat alle gebruikelijke procedures zijn gevolgd. Een vreemde opmerking omdat bij vorige introducties van nieuwe vaccins een testperiode van jaren werd aangehouden om ook de effecten op de lange termijn te kunnen monitoren. De testperioden, waarbij de EMA (de keuringsinstantie van de EU), de testfases elkaar heeft laten overlappen, waren opgeteld niet langer van 3 maanden.

‘Een paar zeldzame bijwerkingen’

Van Egmond wentelt zich bij beantwoording van de zorgen over testperiode van de ‘vaccins’ in algemeenheden, maar vermijdt een concrete uitspraak over de versnelde tests van de Covid-19 prikken.

Van Egmond: “En nogmaals, bij vaccinatie, omdat juist het principe achter alle vaccinaties hetzelfde is, namelijk, je geeft een boodschap aan het afweersysteem en dan wordt het afgebroken, wordt er ook eigenlijk gewoon altijd, dat is gewoon een soort stelregel, als er dus na drie maanden geen gekke dingen zijn gebeurd, dan is de kans dat die er daarna nog opeens heel erg onverwachts komen zo extreem klein dat dat eigenlijk gewoon soort van verwaarloosbaar wordt geacht. Dat zien we ook. Er zijn een paar hele zeldzame bijwerkingen gevonden.

De ‘onverklaarbare’ oversterfte, de 3 miljoen geprikten in Duitsland die zich kort na inenting tot de huisarts hebben gewend vanwege klachten na inenting, de honderdduizenden meldingen van bijwerkingen bij het Nederlandse LAREB, de talrijke meldingen van ‘sudden death’, gezonde mensen, waaronder veel sporters, die instorten en kort erna overlijden, het lijkt aan de aandacht van Van Egmond te zijn ontsnapt.

Voorstellen Artsen Collectief afgewezen

Het Artsen Collectief heeft verschillende voorstellen gedaan om op zeker te gaan bij toediening van bloed van geprikten aan derden:

  • Donorbloed te testen op de aanwezigheid van spike eiwit, mRNA, en verontreinigend plasmide DNA.
  • Vanwege de ontstekingsbevorderende eigenschappen van spike het bloed te testen op ontstekingsfactoren.
  • Een wachttijd te hanteren van minimaal 28 dagen tussen vaccinatie en donatie (momenteel is dat 7 dagen).
  • Bloedontvangers indien mogelijk de keuze te geven tussen gevaccineerd en ongevaccineerd bloed

De voorstellen moeten de onzekerheid rond het bloed van tegen Covid-19 geprikte bloeddonoren wegnemen. Maar Sanquin stelt bij monde van dr. Hans Zaaijer, hoofd bloedoverdraagbare infecties, dat er nu eenmaal risico’s zijn, waarmee het leven gepaard gaat.

Zaaijer: “Ik snap uw zorg. Ik heb laten zien hoeveel RNA’s in ons lichaam zitten en stond op één klein zinnetje: er zijn op elk moment spike RNA’s van meerdere virussen in ons lichaam aanwezig, nu in uw lijf, in mijn lijf, dus ook al zou het spike-RNA van het vaccin wat langer aanwezig blijven, is dat irrelevant, want die zijn er sowieso, dat is één. Het tweede is een beetje dat principe van we gaan niet iets onderzoeken omdat het zou kunnen, omdat dan het eind zoek is. En daar zit inderdaad het risico in wat u aanstipt: hadden we dat maar geweten, vijf jaar geleden. Maar dat is de onzekerheid waarmee het leven gepaard gaat.”

Commentaar

Het is wetenschappelijk dubieus dat terwijl er ernstige aanwijzingen zijn rondom de risico’s van de toepassing van mRNA in de Covid-19 ‘vaccins’, Sanquin geen onderzoek wil doen. Dit is een opvallende parallel ten aanzien van het andere taboe oversterfte, waarvan de regering ook niet wil weten of er een relatie is met de inentingen.

Rondom het virus alsook het ‘vaccin’ hangt een donkere wolk van vermoedens en volgens veel medici en wetenschappers verdenkingen, die voor de instanties geen aanleiding zijn om tot gedegen onderzoek over te gaan. Het verdringen, om psychologische reden of door de extreme druk die vanuit de farmacie wordt uitgeoefend vanwege de grote financiële belangen, neemt inmiddels epidemische vormen aan. Velen willen de periode achter zich laten en ook de (meermaals) geprikten willen niet weten dat het ingespoten goedje wellicht niet effectief zou kunnen zijn, maar wel onveilig. Het feit dat de farmacie in haar contracten alle aansprakelijk voor bijwerkingen heeft uitgesloten, moet alle alarmbellen doen afgaan: de producenten staan klaarblijkelijk niet in voor hun eigen producten.

De weigering van Sanquin om om wille van de veiligheid van de ontvangers van bloed onderzoek te doen, is dan ook onbegrijpelijk.

De roep om een aparte bloedbank voor niet geprikten zal alleen maar toenemen, zolang Sanquin zo laconiek op de gerede zorgen van het Artsen Collectief, maar ook van veel artsen wereldwijd, reageert.

Lees hier de hele uitleg van het Artsen Collectief.

image_printDownload PDF en print