Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Uw overheid ontspoort: Wpg is een greep naar de macht DDR-style.

Laatst bijgewerkt:

Via diverse onlangs in de haast aangepaste of nog aan te passen wetten, zoals de Wet verplaatsing bevolking, Noodwet financieel verkeer en de Wet publieke gezondheid, om een paar te noemen, worden burgers, u dus, op talrijke terreinen rechteloos gemaakt. Ongelooflijk? En toch is het zo! Het wordt tijd dat u zich vertrouwd maakt met deze materie, want veel tijd is er niet meer om de ontsporing en zonnekoning-gedrag van onze overheid en haar omringende veiligheidsdiensten te voorkomen.

Foto: Pixabay

De overheid brengt ons land schade toe

Het leven lijkt weer een beetje normaal. De cafés en restaurants ogen gezellig vol, de smartphones weer vol vakantieherinneringen en dat virus van 2020 en de toen getroffen maatregelen ver weg. Maar schijn bedriegt.

De steeds maar verlengde ‘Covidicrisis’, de onbewijsbare ‘klimaatcrisis’, als ook de aangedikte ‘stikstofcrisis’ moeten we even vergeten. Dat zijn afleidingsmanoeuvres van wat er écht gaande is. Een combinatie van mismanagement, 10 jaar slecht leiderschap en corruptie hebben van ons land in grote problemen gebracht. De gezondheidszorg is in die 10 jaar met 75.000 mensen afgeknepen. Een ongremde toestroom van ‘nieuwe Nederlanders’ zetten ons onderwijs, hulpinstanties en gezondheidszorg onder onhoudbare druk. Nederland kan geen stad als Ede per jaar bijbouwen om de toestroom fatsoenlijk te huisvesten. Het leidt tot chaotische toestanden.

De kamikaze-politiek van onze ‘leiders’ ten aanzien van Rusland heeft ons beroofd van betrouwbare en betaalbare energie. De weigering om eigen aardgas op te pompen om de ‘energietransitie’ met geweld af te dwingen, heeft ons nog verder in de ellende gestort. We zijn een oorlog ingerommeld met een buurman die ons tot voor kort betrouwbare olie, gas en andere grondstoffen leverde. Inderdaad, de meeste problemen zijn willens en wetens veroorzaakt en daarom ontbreekt de wil om deze op te lossen. Dat zullen we zelf moeten doen.

Momenteel bereidt de overheid zich voor op burgerverzet. Repressieve wetten zijn in de maak of bestaande in repressieve wetten omgezet.
De boeren laten hun land, huis en bestaan niet zomaar afpakken. Veel burgers zijn de overheidscensuur meer dan beu. Ook de schaamteloze leugens en chantage van de overheid rondom de prikken hebben veel wonden in de bevolking geslagen. Het vertrouwen in de overheid is tot een historisch dieptepunt gedaald. De censuur op vrije meningsuiting wordt steeds heftiger. Wie kritiek heeft op de overheid wordt door een van de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden, want dat noemt de overheid een ‘anti-overheidsextremist’. Inderdaad, wellicht herkent u fragmenten uit de DDR-geschiedenis. Want ook Nederland heeft een staatsveiligheidsdienst, die niet u tegen de staat beschermt, maar de staat tegen u beschermt.

Wet publieke gezondheid

We nemen een actueel voorbeeld van een angstaanjagende wetgeving: de Wet publieke gezondheid WPG, oftewel de permanente pandemiewet.

We citeren onderstaand jurist en kracht achter ‘Ik de burger’ Caroline Vonhoff op Twitter:

De WPG is de wet waarin de International health regulations (IHR) in Nederlandse wetgeving is omgezet. Dat moet als een regeling geen werking heeft zonder dat die is zo is geïmplementeerd. Je kan er reeds daarom niet van alles ‘bij verzinnen’ of aanplakken. Wat #Rutte4 nu wil, is mbv die WPG een regime vestigen dat zich van de grondwet en uw rechten die daarin bevestigd zijn, niets hoeft aan te trekken. Zonder daar zelfs maar de formeel vereiste procedures te doorlopen. In strijd met eigen wet en de wetgeschiedenis (die er deel van is). Men zou alleen maar de eigen kamerstukken hoeven lezen om dat te weten. De ministers Borst (Infectieziektewet) en later Klink (WPG het betreft technische aanpassing en geen andere relatie met grondwet) waren hierover duidelijk.

Buiten twijfel is dat de uitbreiding van de WPG een inbreuk maakt op de grondwettelijk bevestigde rechten van de Nederlanders. Daar is het ook om te doen, om die ingreep. Buiten twijfel is ook dat dit zelfs alleen formeel, al niet mogelijk is zonder de daarvoor vereiste wetgevingsprocedures te doorlopen. Dat betekent in dit geval: de wet dient met 2 maal 2 keer met een gekwalificeerde meerderheid te worden aangenomen in beide Kamers. En dat is dan alleen nog maar de formele horde die dan is genomen. Van belang is ook: mag de wetgever überhaupt dergelijke de mensenrechten en vrijheid aantastende regels wel maken? Met de (anders dan de IHR wél directe werking hebbende) mensenrechten-bevestigende verdragen in de hand, is de conclusie: nee.

Waarmee we te maken hebben, en de hele situatie rond #coronavirus heeft dat (in ieder geval voor mij dan, anderen zagen het wellicht al eerder) aan het licht gebracht, te maken met een overheid die haar plaats vergeten is. Een overheid vol Zonnekoningen voor wie usurpatie (machtsmisbruik, red.) normaal is, en l’état c’est moi, het (nog net niet) uitgesproken parool. En wij, de gepiepelden, er zijn om naar hun pijpen te dansen, de spijkers uit hun gereedschapskist die op hun kop moeten worden geslagen. Een onder het mom van ‘het is goed voor u hoor’ dat wij uw vrijheid en rechten afnemen, ook al weten we dat we u onzin en leugens verkopen om dat te doen. Want het is onzin, en het zijn leugens. Want denk je erover na, dan weet je dat best: dat er iets niet klopt als werkelijk levensgevaarlijke (ebola, pokken etc) ziekten met het beschikbare instrumentarium uit de WPG kunnen worden bestreden, en een aan de griep (vwb de gevolgen) gelijkwaardige ziekte als #corona opeens niet.

Lees onder dit artikel wat u kunt doen.

Hier stuiten we op een ander geheimpje: dat de machtsgreep die de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden, niet mogelijk was geweest indien er een werkelijk levensgevaarlijke ziekte in Nederland had geheerst. Immers, iedereen zou dan vanzelf hebben opgepast en vrijwillig en naar eigen gezond verstand, zich tegen infectie (zo heet dat bij mensen) maatregelen hebben genomen. Dwang was dan niet nodig geweest, en dus ook niet mogelijk. Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest. Niet het lijden dat men ondergaat dus, maar het lijden waarvoor u wordt bang gemaakt. #Rutte4 zwaait dat wapen op allerlei gebied, niet over wat is (failliet samenleving) maar als we niet doen wat ze zeggen, zeker ooit zal komen. #CO2, #energie #stikstof, je kan het zo gek niet verzinnen of #Rutte4 maakt er wel een probleem/crisis van. Als burger van dit land kijk je het met lede ogen aan, het land reddeloos, de regering redeloos, het volk radeloos (tov 1672, dat eerdere rampjaar, hebben regering en volk stuivertje gewisseld). Waar zit de noodrem? Dat is de troost die we hebben: die zijn/hebben we zelf. Want een overheid die zich opstelt op een manier waarvoor die eerdere Zonnekoning zich nog geschaamd zou hebben, die hoef je als mens, als burger natuurlijk niet maar zomaar zonder meer te ‘gehoorzamen’. Beter niet zelfs, want meegaan in de gekte van een ander is nooit een goed idee. Vergeet niet: wij hebben die overheid ingesteld, voor ons dus en niet over (boven) ons.

U als mens, als burger, bent niet zomaar iemand die zich alles maar heeft te laten welgevallen. U hoeft daar niet om te bidden of te smeken bij de mensen die wij het bestuur hebben toevertrouwd: u kunt het die mensen gewoon zeggen en desnodig: opdragen. Dan mag #Kuipers wat mij betreft in de @EersteKamer -liefst met allongepruik en al- daar zijn dictatoriale verlangens proberen te verkopen. Gaat de Kamer daarin mee, dan is het het zoveelste instituut dat de eigen onwaarde voor de samenleving bevestigt. Ik doe er niet aan mee, en u hoeft dat ook niet te doen. U hoeft alleen maar duidelijk te zeggen dat u geen toestemming voor deze machtsgreep geeft. U hoeft alleen maar Nee te zeggen. Zo simpel zit dat. Dat is u niet voor niets nooit verteld.

Tot hier en niet verder.

Opmerkelijk was onderstaand citaat dat premier Rutte aan het begin van de ‘pandemie’ en de onderdrukkende maatregelen ten beste gaf. Het mag opgevat worden als een signaal aan de burger: wij gaan uw vrijheid beperken, maar als u te lamlendig bent om daartegen in verweer te komen, bent u medeschuldig.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”

Abraham Kuyper, Nederlands politicus en theoloog 1837-1920

Het gaat niet om uw gezondheid

Erick Overveen is onderzoeksjournalist. Zijn grote onrust over een combinatie van de WPG (Wet publieke gezondheid) én de aanpassingen van de International Health Regulations van de WHO hebben hem aangezet zichzelf een maand op te sluiten en goede studie te maken van de WPG. Het stelde hem alles behalve gerust. Hoe verder hij las, hoe groter de zorgen om onze democratie. Er is nu een wet in de maak die uw burgerrechten op onherstelbare wijze zal inperken. Elke griep kan worden aangegrepen om uw bewegingsvrijheid te beperken. We kennen de maatregelen al, we hebben kunnen oefenen: mondkappen, afstand houden, verplicht thuisblijven, testen, inentingsdruk, uitsluiting middels QR-code en de niet in de wet beschreven optie voor een avondklok. Deze wet wordt niet gemaakt voor de bescherming van uw gezondheid. Het lijkt er eerder op dat de woelige tijden die voor ons liggen waarin uw welvaart, bezit en vrijheid bedreigd worden tot opstanden kunnen leiden. De overheden, ja niet alleen in Nederland, maken zich op om in dat geval de samenleving in de huizen op te sluiten, uit te sluiten, nog meer te censureren en verplicht, alsnog, in te enten met onbekende vloeistoffen. Al lijkt dat laatste met de kennis van nu onwaarschijnlijk.

Misschien vindt u het allemaal overdreven. Wij bij EZAZ overdrijven niet snel. Hoofd koel houden en bij de feiten blijven. Echter ditmaal waarschuwen wij: wat hier gebeurt is historisch en zal inhoud geven aan de vage term ‘Het Nieuwe Normaal’, een ‘normaal’ dat uw leven en dat van uw kinderen voor langere tijd ingrijpend zal veranderen.

Waar zijn die 75.000 medewerkers gebleven die in de afgelopen kabinetten de zorg verlieten? Waarom zijn er geen bedden bijgekomen? Waarom is er dit jaar weer € 5 miljard op de zorg bezuinigd? Waarom wil de regering en een groot deel van het parlement niet weten waarom Nederland (en talrijke andere landen) kampt met uitzonderlijke oversterfte, mensen die plotseling dood neervallen (vooral jonge mensen)? Waarom wil negeert de regering talrijke gevallen hartfalen en van heroplevende kanker?

Nee, het gaat NIET om uw gezondheid. En deze aan te passen Wpg (Wet publieke gezondheid) al helemaal niet. Het is ongelooflijk dat dit gaande is en zovelen het niet kunnen of willen zien. Onze Europese geschiedenis kent meer voorbeelden waarbij de meerderheid niet kon geloven wat zich onder hun ogen afspeelde. Later konden ze het in de geschiedenisboeken lezen.

Wat kun u doen?

Onder kunt u de zeer gedegen brief van Erick Overveen downloaden en van uw handtekening voorzien, sturen naar de Eerste Kamer die daar binnenkort over spreekt en over gaat stemmen.
Download u de brief vandaag nog en stuur hem geprint of digitaal naar leden of de voorzitter van de Eerste Kamer. Ook kunt u hem naar uw favoriete krant sturen.

De brief aan de Eerste Kamer (PDF)

Postadres Eerste Kamer:
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Contact via e-mail en telefonisch:
Het secretariaat van de Voorzitter en de Griffier kunt u per e-mail bereiken via ek-secretariaat@eerstekamer.nl en telefonisch via 06 – 1175 0296 (secretariaat Voorzitter) en 06 – 4684 9096 (secretariaat Griffier).

Dit is alle contactinformatie van de Eerste Kamer
https://www.eerstekamer.nl/contact_opnemen#p2

Dit zijn de leden van de Eerste Kamer:
https://www.eerstekamer.nl/alle_leden

Meer informatie:

Uw overheid ontspoort: Wpg is een greep naar de macht DDR-style.
Uw oordeel over dit artikel0 Stemmen
0
0
image_printDownload PDF en print