Boek nu uw rondleiding in Berlijn. Vroegboekkorting tot 1 juni. Lees meer ...

Nederland verliest alle macht aan de WHO

Terwijl de WHO, aangestuurd door achterliggende commerciële belangen, de wereld aanzette tot soms -ook naar eigen zeggen- voor virusbestrijding totaal onzinnige maatregelen, ligt een herziening van de International Health Regulations versie 2005 op de plank. De organisatie die de wereld onnodig in brand zette met maatschappij-verwoestende maatregelen wil nu exclusieve macht om de wereld bij een volgend pandemische virus haar wil zonder tegenspraak te kunnen opleggen. De volgende lock down en mondkapplicht komt uit Genève.

Wereldproblemen die mondiaal aangepakt moeten worden

De oplettende burger valt op dat we voortdurend in angst worden gehouden voor mogelijke gevaren die alleen op mondiaal niveau kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan het terrorismebestrijding, klimaat en virussen. Het antwoord is altijd dezelfde: uw regering kan dat alleen niet aan, dat moeten we in Washington, New York of Genève voor u regelen. Vast onderdeel van ‘de oplossing’ is ook meer macht naar overheden en meer gesnuffel in de ieders privéleven.

Mondiale aanpak klinkt logisch. Vervuilde lucht houdt zich niet aan grenzen. Een terrorist kan overal opduiken en virussen reizen ook zonder QR-code door de hele wereld en kunnen overal mensen ziek maken. Organisaties als de VN, Wereldbank, IMF, WHO staan klaar om ons voor mondiale gevaren te behoeden. Wie dieper kijkt valt op dat al deze organisaties diepe financiële banden met de VS hebben, of door de VS zijn opgericht. Onder de VS moet niet alleen het land, maar ook Amerikaanse superbeleggers en zelfbenoemde filantropen worden verstaan.

Als een instituut als de WHO, met al haar goede bedoelingen, in handen valt van snoeiharde commerciële belangen, is er sprake van een schaduworganisatie voor industriëlen en hun investeerders om hun commercieel gedreven wil aan de wereld op te leggen. Hypothetisch is dit helaas niet. Achter vrijwel elke voornoemde organisatie gaan andere belangen schuil dat die in hun statements staan.

Verondersteld mag worden dat de oplettende person weet dat de zelfbenoemde ‘filantroop’, beter gezegd, de rücksichtsloze investeerder en manipulator Bill Gates in 2020 en 2021, de belangrijkste Covidjaren de grootste sponsor van de WHO was, nog net vóór de VS. Met jaarlijks bijna een half miljard dollar kwam Gates aan elke tafel waar het thema virussen en vaccins aan de orde was. Zo’n man wordt niet tegengesproken.

WHO gaat nu voor full-power

Met de WHO regels in de International Health Regulations van 2005 kon deze organisatie wereldwijd haar adviezen laten klinken. Haar toen nog ‘onbetwiste’ imago maakte dat de meeste landen de aanwijzingen uit Genève, de zetel van de WHO, zonder morren opvolgden. Die aanbevelingen waren toen ook niet zo dramatisch als we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. De wereld werd in een staat van shock gebracht en de staten gedroegen zich als soldaten van de WHO.

Bij onderstaande moet bedacht worden dat de WHO nu een romp-organisatie is geworden van achterliggende farmaceutisch belangen. Bij elke vermeend virus is de oplossing dezelfde: prikken of pillen. Een mondiaal geaccepteerd advies van de WHO kan de industrie miljarden opleveren.
Echter tot op heden konden afzonderlijke landen afwijken van die mondiale aanpak. Immers de omstandigheden kunnen per land (aanzienlijk) verschillen. Zo lieten veel Afrikaanse landen het tijdens Covid afweten bij het aan hun bevolking opdringen van de voorgeschreven experimentele mRNA-inentingen (vaccins is geen juiste term). Covid bleek in veel van die landen niet zo aan te slaan en daar waar het toch gebeurde kon het in die landen voorhanden zijnde huismiddel ivermectine de gevolgen van Covid grotendeels de kop indrukken. Het middel is breed in gebruik tegen malaria.

Ook Japan haakte september 2021 af van de ‘vaccinaties’ toen bleek dat er rommel (metaaldeeltjes) in de injecties zaten. Bovendien leek het effect van de inentingen tegen te vallen. Het overstappen op ivermectine deed de Covidpandemie in Japan al snel slinken tot een beheersbare epidemie.

Dat vrijblijvende moet afgelopen zijn, dachten de financiers van de WHO. De adviezen van de WHO moeten nu kracht van wet krijgen: als de WHO zegt u zult uw burgers inenten, dan dient dat ook te gebeuren. Daarom gaan International Health Regulations van 2005 (IHR2005) op de schop. Met ingrijpende aanpassingen verandert de WHO in een mondiaal schrikbewind dat in kan grijpen op het meest dierbare dat de mens heeft: zijn gezondheid. Niet alleen de nationale soevereiniteit op een belangrijk terrein als gezondheid, maar ook op andere terreinen raken landen hun zeggenschap over hun eigen toekomst kwijt, is het niet aan Brussel, dan wel aan New York, Washington of Genève. Ernstig daarbij is dat de keuzes die iemand maakt voor de eigen gezondheid, door machten ergens ver weg worden overruled. De Code van Nürnberg is dood en daarmee de lessen van Europa’s meest gruwelijke oorlogservaringen.

De machtsgreep in tekst

Met de aanpassingen in onderstane tekst is de toon gezet:
De toepassing van deze Regeling zal met respect voor waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen gebaseerd op de principes van billijkheid, inclusiviteit, samenhang en in overstemming met hun gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden van de staten, hun sociale en economische ontwikkeling in overweging nemend.

Deze aanpassingen zijn van grote betekenis. Waar waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van de mens de persoon als object van bescherming neemt, wordt dit vervangen door termen die het collectief betreffen. Een term als billijkheid is boterzacht en wie toetst dat? Inclusiviteit is sinds Covid de meest misleidende en misbruikte term. Het betekent iedereen doet mee, moet meedoen. Wellicht lezen we hier al een voorbode van een vaccinatieplicht, die op basis van ‘inclusiviteit’ onder groepsdruk wordt gelegitimeerd: je doet het voor een ander. De meest valse propagandaleus van de Covidperiode. Wel houdt de regeling rekening met de portemonnee van de staat: de rijke staten betalen het meest voor de prikken, die ongetwijfeld als enige ‘oplossing’ zal gelden. De armere Afrikaanse staten krijgen korting, als er maar geprikt wordt.

De aangesloten landen, zij die ondertekenen, zullen hun volle medewerking moeten verlenen aan het door de WHO voorgeschreven middel. Dat is niet aan elk land. De directeur-generaal bepaalt, uiteraard op ‘advies’ van Big Farma. Of landen vrij zijn om hun handtekening te weigeren is zeer de vraag. De investeerders achter de WHO, Big Farma zijn dezelfde als die nu in Europa de pensioengelden beheren of staten geld lenen om wapens voor Oekraïne te kopen.

De WHO gaat zich ook ‘regionaal’ manifesteren, ook in Europa. Een winterse virus kan aanleiding zijn om de medische noodtoestand voor Europa uit te roepen. Von der Leyen grijpt dan haar telefoon en bestelt van bij Pfizer topman Albert Bourla via sms voor enkele miljarden aan prikken of pillen. De gemeenten tuigen dan de prikhallen weer op en het ministerie van informatie (een schaduwministerie) van het ministerie van gezondheid zal BN-ers contracteren om u ervan te overtuigen dat de winterellende alleen voorbij gaat als u naar de prikhal gaat.

Alsof het nog niet duidelijk genoeg is moeten staten verklaren het gezag van de WHO tijdens een ‘public health emergency of international concern‘ te erkennen. Een loyaliteitsverklaring aan de farma-maffia.

De reisbewegingen zullen digitaal worden gevolgd, in de regeling ‘contact tracing‘ genoemd. We kennen het, we hebben kunnen/moeten oefenen bij Covid-19. En alle landen moeten die certificaat onderling erkennen. Dat laatste kan maar één ding betekenen, dat er een mondiaal digitaal vaccinatiebewijs gaat komen. De ‘wappies’ waarschuwen daar al jaren voor.

De privacy moet worden beschermd door de bepaling dat de persoonlijke data alleen mogen worden ingezien door bevoegd personeel. We weten inmiddels dat alleen papier garandeert dat het kan worden ingezien door diegene aan wie het wordt getoond. De digitale versie zweeft in cyberspace.

Onder het mom van “Versterking van de kennis over pandemieën en volksgezondheid” wordt de strijd aangekondigd met dis- en misinformatie (wat is het verschil?). De kop ‘censuur’ zou beter de lading dekken.

Het venijn zit in de staart: de WHO kan eigenlijk alle ziekten die ‘overdraagbaar’ zijn tot ‘public health emergency of international concern‘ verklaren. Daarmee krijgt de WHO ongebreidelde bevoegdheden. De nu in alle haast door de kamers gejaagde aangepaste Wet Publieke Gezondheid moet op deze WHO-regeling aansluiten en de toepassing in Nederland mogelijk maken. Het parlement heeft dan geen zeggenschap meer.
Nederland levert haar gezondheidsbeleid uit aan een door Big Farma (om-) gekocht orgaan. In plaats van deze regeling te ondertekenen zou de WHO in haar huidige vorm ontmanteld moeten worden. Maar ondertussen wordt het hoofdkantoor van de WHO met steeds meer gebouwen uitgebreid en ook van omheiningen voorzien. De WHO voelt dat zij mogelijk niet meer op steun van de bevolking kan rekenen.

Afrika zal niet schoorvoetend de machtsgreep accepteren

De WHO had afgelopen zomer haar jaarlijkse Algemene Vergadering in het Zwitserse Genève. Veel ogen waren gericht op de beraadslagingen over de uit de VS komende voorstellen tot aanpassing van de International Health Regulations (PDF). 
Deze in 2005 opgestelde afspraken over de rol van de WHO bij het uitroepen van een pandemie of andere situaties van zorg voor de internationale gezondheid, moest op voorstel van de VS met steun van een aantal andere westerse landen worden aangepast. In de VS zijn de grootste farma-bedrijven gevestigd. De WHO zou dwingende bevoegdheden moeten krijgen om een pandemie uit te roepen en de daarbij -volgens haar- passende maatregelen aan een land op te leggen. Bij verzuim van een land zouden sancties kunnen volgen.

Tegen dit voorstel bleek veel weerstand te bestaan. De eerste aankondiging van verzet kwam al op 25 mei, toen een delegatie van Botswana namens zijn 47 AFRO-leden een verklaring voorlas, waarin stond dat zij collectief hun steun zouden onthouden aan de ‘hervormingen’. Veel Afrikaanse leden maken zich grote zorgen over de voorgestelde machtsgreep van de WHO. Ook een aantal grote niet-Afrikaanse landen hadden ernstige bedenkingen tegen het voorstel zoals Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Iran en Maleisië. Brazilië zei dat het de WHO helemaal zou verlaten, in plaats van toe te staan dat zijn bevolking aan de nieuwe wijzigingen wordt onderworpen. Lees het hele EZAZ-artikel.

De nieuwe IHR van de WHO in combinatie met de aangepaste Wet publieke gezondheid (Wpg) is een beangstigende Paard van Troje. Het wordt tijd dat Nederland weer op eigen been leert staan. Ooit maakte zij zelf vaccins, bepaalde zij zelf het gezondheidsbeleid. Het moet het streven van elke regering zijn om baas in eigen land te blijven, en alleen samenwerking aan te gaan waar het tot overtuigend voordeel leidt. Met de gekochte WHO haalt Nederland het dictaat van Big Farma in huis.

Download de wijzigingsvoorstellen op onze pagina Documenten.

Meer uitgebreide informatie en video’s op de Substack van James Roguski.

Nederland verliest alle macht aan de WHO
Uw oordeel over dit artikel0 Stemmen
0
0