Het CBDC-Dossier is uit. Download ...

EU-bescherming- en censuurwet gaat 24 augustus in. Wat te doen?

Nederland nu dicht bij voormalige DDR.

Deze maand treedt de Digital Service Act in werking. Een wet van de Europese Unie die de grotere online platforms en zoekmachines verplicht om op te treden tegen wat genoemd wordt ‘desinformatie, nepnieuws of schending van grond- en mensenrechten’. Hoe kunnen nieuwskanalen én gebruikers van deze kanalen elkaar blijven bereiken. Want zonder tegengeluid is de democratie ten dode opgeschreven.

Foto: Afluisterapparatuur STASI (EZAZ)

Eerste fase van online pan-Europese censuur

De Digital Service Act (DSA) is van toepassing op alle digitale diensten die consumenten verbinden met goederen, diensten of inhoud. De wet betekent uitgebreide nieuwe verplichtingen voor onlineplatforms om “schade te beperken en risico’s tegen te gaan“.
Officieel voert de wet een “sterke bescherming in voor online gebruikersrechten en plaatst digitale platforms onder een uniek nieuw kader voor transparantie en verantwoordingsplicht.”
De EU: “Deze regels zijn ontworpen als één uniform pakket regels voor de EU en bieden gebruikers nieuwe bescherming en bedrijven rechtszekerheid op de hele interne markt.”

De grote platforms zijn als eerste aan de beurt. Dit zijn Alibaba AliExpress, Amazon-shop, Apple Appstore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google maps, Google online winkelen, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando.

De twee grote zoekmachines die de zoekresultaten geacht worden te modereren (lees censureren) zijn Bing en Google Search.

Het valt op dat ook winkels en reisplatforms onder deze wet vallen, zoals Booking.com. Dat is te verklaren uit het feit dat deze wet een duaal doel zegt te hebben: enerzijds de gebruikers van deze websites te beschermen tegen misbruik van hun informatie maar anderzijds het aan banden leggen van berichten afwijkend van overheidsnarratieven. Hiermee volgt deze wet dezelfde tactiek als bij de Coronawetten en -maatregelen: (ogenschijnlijk) bedoeld om mensen te beschermen, maar het effect hun leven op dramatische (en ongrondwettelijke) wijze te beperken.

De Europese Commissie spreekt van een “first set of Very Large Online Platforms and Search Engines“. De censuurmaatregelen zullen dus niet beperkt blijven tot deze ‘grote jongens’. Ook de kleinere spelers zullen onder curatele van Brussel worden gesteld.

Wie denkt dat Brexit het Verenigd Koninkrijk buiten deze trends heeft gehouden, ook in het VK gaat de regering ijverig door. Zelfs encrypte berichtgeving is niet meer heilig en wetgeving is in voorbereiding om ook die kanalen te gaan surveilleren.

Censuur onder een dekmantel van bescherming

De dualiteit blijkt uit de opsomming van doelen van de wet.

Meer zeggenschap voor de gebruiker:

 • Gebruikers krijgen duidelijke informatie over waarom hen bepaalde informatie wordt aanbevolen en hebben het recht om af te zien van aanbevelingssystemen op basis van profilering;
 • Gebruikers kunnen illegale inhoud gemakkelijk melden en platforms moeten dergelijke meldingen zorgvuldig verwerken;
 • Advertenties kunnen niet worden weergegeven op basis van gevoelige gegevens van de gebruiker (zoals etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele geaardheid);
 • Platforms moeten alle advertenties labelen en gebruikers informeren over wie ze promoot; Platforms moeten een gemakkelijk te begrijpen, duidelijke samenvatting van hun algemene voorwaarden geven, in de talen van de lidstaten waar ze actief zijn.

Sterke bescherming van minderjarigen:

 • Platformen zullen hun systemen opnieuw moeten ontwerpen om een hoog niveau van privacy, veiligheid en beveiliging van minderjarigen te garanderen;
 • Gerichte reclame op basis van profilering voor kinderen is niet langer toegestaan; Speciale risicobeoordelingen, inclusief voor negatieve effecten op de geestelijke gezondheid, moeten 4 maanden na aanwijzing aan de Commissie worden verstrekt en uiterlijk een jaar later openbaar worden gemaakt;
 • Platforms zullen hun diensten, met inbegrip van hun interfaces, aanbevelingssystemen en algemene voorwaarden, opnieuw moeten ontwerpen om deze risico’s te beperken.

Meer ijver bij het modereren van inhoud, minder desinformatie:

 • Platforms en zoekmachines moeten maatregelen nemen om de risico’s van de verspreiding van illegale online-inhoud en negatieve gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en informatie aan te pakken;
 • Platforms moeten duidelijke voorwaarden hebben en deze ijverig en niet-arbitrair handhaven;
 • Platforms moeten een mechanisme hebben waarmee gebruikers illegale inhoud kunnen signaleren en snel kunnen reageren op meldingen;
 • Platforms moeten hun specifieke risico’s analyseren en risicobeperkende maatregelen nemen, bijvoorbeeld om de verspreiding van desinformatie en niet-authentiek gebruik van hun dienst tegen te gaan.

Meer transparantie en verantwoording:

 • Platforms moeten ervoor zorgen dat hun risicobeoordelingen en hun naleving van alle DSA-verplichtingen extern en onafhankelijk worden gecontroleerd;
 • Ze moeten onderzoekers toegang geven tot publiek beschikbare gegevens; later zal een speciaal mechanisme voor gescreende onderzoekers worden opgezet;
 • Ze moeten repositories publiceren van alle advertenties die op hun interface worden getoond;
 • Platformen moeten transparantierapporten publiceren over beslissingen over contentmoderatie en risicomanagement.

Blijven alternatieve informatieplatforms bereikbaar?

De wet mikt vooralsnog op online winkels (bescherming) en social mediaplatforms en zoekmachines (censuur). Websites lijken nog niet onderwerp van deze wet te zijn. Vooral de ‘vrije nieuwskanalen’ die sterk leunen op de inzet van social media zullen het moeilijk krijgen. Wie niet vóór prikken is, de genderbeweging een warm hart toedraagt, begrip toont voor Russische standpunt of vrede wil of meent dat de klimaatverandering niet aan de mens is toe te schrijven, zal in toenemende mate onder vuur van Brussel komen te liggen bij de verspreiding van berichten via de social mediaplatforms.

De reguliere zoekmachines zoals Google en Bing zijn nu al zo gecompromitteerd dat het vinden van andere informatie en inzichten dan voorgeschreven, amper meer mogelijk is. Ook de meer alternatieve zoekmachines leunen vaak op Google of Bing, met dat verschil dat zij iets meer de privacy van de gebruiker in acht nemen.

Ook de kleinere kanalen komen aan de beurt

De DSA-wet zal worden gehandhaafd via een pan-Europese toezichtarchitectuur. Hoewel de Commissie de bevoegde autoriteit is voor het toezicht op de aangewezen platforms en zoekmachines, zal zij nauw samenwerken met de coördinatoren voor digitale diensten in het toezichtskader dat door de DSA is vastgesteld.

Deze nationale autoriteiten, die verantwoordelijk worden voor het toezicht op kleinere platforms en zoekmachines, moeten uiterlijk hun toezichtsorgaan op 17 februari 2024 hebben opgericht. Diezelfde datum is ook de deadline waarop alle andere platforms aan hun verplichtingen onder de DSA moeten voldoen en hun gebruikers de bescherming en waarborgen moeten bieden die in de DSA zijn vastgelegd.

De Oost-Duitse staatsveiligheid STASI, die nog niet over de huidige technische middelen beschikte, zou de huidige aanpak van de Europese Commissie , ‘flächendeckend’ genoemd hebben. In goed Nederlands, niets en niemand overslaand. Een staatstoezicht, in nauwe samenwerking met haar handlangers, het bedrijfsleven die de platforms beheren.

Tips voor een brede oriëntatie op internet

Er zijn vooralsnog genoeg alternatieven om je favoriete nieuwskanalen, podcasts of videokanalen te volgen.

 • Kijk of jouw favoriete kanalen ook via alternatieve platforms communiceren. Denk daarbij aan Telegram: telegram.org (niet helemaal vrij meer van censuur), Gab: gab.com, MeWe: mewe.com, Vriendenplek: vriendenplek.nl, Rebelbase: rebelbase.site en nog talrijke andere kleinere platforms. Vraag ze anders nieuwe platforms in te zetten.
 • RSS is dé manier om van elk bericht van een kanaal waarop je bent geabonneerd een signaaltje in je browser te ontvangen (geen e-mail). Het is de meest privacyvriendelijke manier om een kanaal te volgen. Zie ook een korte uitleg op onze volgpagina.
 • Nieuwsbrieven zijn weer helemaal terug van weggeweest. Ofschoon alles door overheden te blokkeren is, is deze weg nog vrij van censuur. Abonneer je dus op de nieuwsbrief van je favoriete kanalen. EZAZ heeft er zelfs twee: een dagelijks en een wekelijks.
 • Kijk naar goede artikelen op Substack, een Amerikaans platform dat wonderbaarlijk nog geen censuur heeft ondervonden, ook niet met kritische artikelen tijdens Covid of nu over de oorlog in Oekraïne. EZAZ heeft hier een schaduwwebsite dat ook actief is, zij het zolang de hoofdwebsite in de lucht is, iets minder frequent.
 • EZAZ heeft ook een alternatief voor Twitter: Notes van Substack.

We zullen samen, kijkers, luisteraars en lezers ervoor moeten zorgen dat pluriforme berichtgeving blijft bestaan en een andere kijk op de bizarre tijd van nu mogelijk blijft. Of bij die alternatieve kanalen sprake is van ‘complotten’ of ‘onwaarheden’ is aan de kijkers, luisteraars en lezers om te bepalen. Wie media volgt, main stream of ‘alternatief’, zal zelf altijd na moeten blijven denken en meerdere bronnen moeten volgen.

Ook EZAZ is voorbereid op de komende tijd. Daarom hebben wij een aantal alternatieve manieren om met elkaar in contact te treden. Zie hiervoor deze pagina.

Commentaar: EU blijkt Paard van Troje

Het ‘vredes- en voorspoedproject’ Europese Unie blijkt een Paard van Troje te zijn. Een broeinest van corporate belangen vermengd met politieke ambities van mannen en vrouwen met weinig visie, maar veel passie voor de macht.

Brussel is uitgegroeid tot een octopus die de nationale staten wurgt en haar verweesd overlevert aan de megaconcerns, veelal van Amerikaanse oorsprong. Burgerrechten gaan in de uitverkoop, en wat overblijft wordt aan supranationaal opererende frontorganisaties van het grote kapitaal weggegeven, organisaties zoals de WHO, VN, Wereldbank en IMF. Inmiddels zijn ook de banken ingeschakeld om de omstrengeling van de kritische burger compleet te maken door zijn bankrekening te sluiten.

De weg terug naar een autonoom Nederland dat (weer) vrijheid en welvaart van een ieder tot doel heeft is een lange. Er moet veel schoon schip worden gemaakt. Er is veel houtrot in onze instituties die niet meer doen waarvoor zij zijn opgericht.

De overdracht van soevereiniteit is grotendeels gestoeld op buitenparlementair tot stand gekomen private contracten en op juridisch drijfzand berustende overeenkomsten.

Er moet een alternatieve Great Reset komen die de democratie en het respect voor de Grondwet herstelt, de rechtspraak weer onbevangen laat oordelen en het samen-leven, weg van het indoctrinatiescherm, weer doet herleven.

Nederland heeft door bewuste uitholling van buitenaf haar kracht en autonomie verloren. Een ontwikkeling waar onze veiligheidsdiensten ons land, onze staat, onze democratie tegen hadden moeten beschermen. Daarin hebben ze gefaald.

Inmiddels is de staat en haar instituties zo impopulair dat zij door diezelfde veiligheidsdiensten (meervoud) tegen de burger moeten beschermd.
Dan weet je, dat je in DDR2.0 bent beland.

EU-bescherming- en censuurwet gaat 24 augustus in. Wat te doen?
Uw oordeel over dit artikel60 Stemmen
8.8
8.8
error: Deze inhoud is beschermd!