Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

‘Pandemiewet’ (Wpg) door Eerste Kamer aangenomen

Vanmiddag stemde de Eerste Kamer zoals verwacht in meerderheid vóór de aanpassingen in de Wet publieke gezondheid. Talrijke onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat geen enkele van de drastische anti-Covidmaatregelen ook maar enige invloed hebben gehad op de verspreiding van het virus. Met de Wet publieke gezondheid worden de meeste maatregelen, waarvoor het RIVM geen enkele wetenschappelijke onderbouwing kon vinden, in een permanente wet gegoten. Weinigen beseffen hoe ernstig ons land door deze wet weer in een crisis kan belanden.

Foto: Videofragment tijdens de beraadslagingen.

Met 49 stemmen vóór en 24 stemmen tegen is de 1e tranche van de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg) aangenomen. Diverse partijen dienden moties in voorafgaande aan de hoofdelijke stemming.

Vreemd genoeg werden moties om de achterstanden bij de WOO-verzoeken, het openbaar maken van contracten (denk aan Pfizer), het organiseren van tegenspraak verworpen. Ook de motie om (nu eindelijk) de A-status van Covid-19 af te schalen, haalde het niet.

Wel werd een motie van Partij voor de Dieren aangenomen waarin de minister wordt verzocht te bevorderen dat de exploitant van een publieke of besloten ruimte geen vaccinatiebewijs mag eisen van een bezoeker zolang daarin niet publiekrechtelijk is voorzien.

Angst en chantage als basis overheidsbeleid

Het werd een virus in de A-klasse, iets dat vergelijkbaar zou moeten zijn met echt dodelijke ziekten als Ebola, waarbij 50% van de geïnfecteerden de besmetting niet overleeft. Zonder enige onderbouwing werd het Covid-19 virus toch tot de meest zware virussen gerekend waarvoor zaken als social distancing, lock downs, mondmaskers en avondklokken in stelling mochten worden gebracht. Het zou te ver voeren om hier de nu al drie jaar durende discussie over de zin en onzin van de onderscheiden maatregelen over te doen.

Op hoofdlijnen kun je wel stellen dat in veel landen waaronder Nederland:

 • Overheden wisten dat Covid-19 een mild verloop zou kennen (zie schandalen in het VK en WOO-stukken in Nederland);
 • Dat het RIVM voor geen enkele maatregel, nu dus opgenomen in de Wpg, wetenschappelijke onderbouwing kon leveren;
 • Dat willens en wetens door overheden en media onnodige angst is gezaaid om de bizarre maatregelen te rechtvaardigen;
 • Overheden bewezen werkzame en goedkope medicijnen direct verboden waardoor mondiaal honderdduizenden mensen onnodig zijn gestorven in afwachting van de wonderinjecties;
 • De injecties, ten onrechte ‘vaccins’ werden genoemd, experimentele, niet volledig geteste mRNA-injecties waren;
 • Overheden landen in een situatie van een soort staat-van-beleg hebben gebracht waarbij wetten zoals de Grondwet werden overtreden;
 • De angstzaaierij de politie legitimeerde om onschuldige demonstranten het ziekenhuis in de slaan, voor een rijdende politiebus te gooien, de hond op een liggende demonstrant los te laten of iemand met een waterkanon zwaar te verwonden;
 • Overheden delen van de bevolking chanteerden met vrijheidsbeperkende maatregelen en bedreigden door te stellen te weten waar de niet gevaccineerden woonden;
 • Rechters werden onder druk gezet om uitspraken te doen of terug te draaien die in normale omstandigheden ondenkbaar waren (avondklok, David Icke);
 • Studenten liepen vast in hun studies door schoolsluiting of prikdiscriminatie; duizenden jongeren werden depressief;
 • Vrije media politie aan de deur kregen;
 • Ondanks de geveinsde ernst van het virus kwam er geen bed bij en werden nieuwe bezuinigingen op de gezondheidszorg aangekondigd;
 • Artsen, wetenschappers en andere critici zonder pardon werden gecanceld of opgepakt;
 • Social media werden gecensureerd, naar DDR-model;
 • ‘Vaccin-weigeraars’ het leven zuur werd gemaakt, met onwettige toegangsweigering, ontslag, mediale hetze van ingehuurde zogenaamde ‘BN-ers’;
 • Geheime diensten werden ingezet om critici in de gaten te houden en te rapporteren;
 • Onze oude vaders en moeders, opa’s en oma’s werden opgesloten in de verpleegtehuizen en in eenzaamheid, met mondmasker, moesten sterven;
 • Overheden en zogenaamde wetenschappers in veel gevallen de burgers hebben voorgelogen over de ernst van het virus en over de gebrekkige werking van de wonderprikken;
 • Tienduizenden mensen hebben na meervoudige inenting lichte tot zware, tijdelijke dan wel permanente bijwerkingen ervaren. Een aanzienlijk aantal overleefden de prikken niet (aanhoudende oversterfte).

Niet geëvalueerde maatregelen nu in permanente wet

Met bovenstaande in gedachten moet nu de Wet publieke gezondheid worden bekeken. Alles wat boven is gesteld kan zich weer voordoen bij een volgend vermeend ‘ernstig’ virus, met uiteraard dezelfde desastreuze uitwerkingen op mens en samenleving.
Velen vragen zich af waarom het Covid-19 virus, dat ons ‘eeuwig’ lijkt te achtervolgen, met Ebola gelijkgesteld moest worden. Een geloofwaardige verklaring is nog niet gegeven. Dat alle absurde maatregelen, waarvan het RIVM meldde geen snipper wetenschappelijk bewijs te kunnen leveren, voor welke maatregel dan ook, nu integraal in een permanente wet worden ondergebracht, vindt geen rechtvaardiging uit oogpunt van de volksgezondheid. Wat wel de reden is, is onderwerp van speculatie.

De Eerste Kamer op haar website: “Met dit voorstel komt er een wettelijke kader dat ‘geactiveerd’ kan worden op het moment dat sprake is van een infectieziekte met pandemisch potentieel én als het belang van de volksgezondheid dit vereist. Het wettelijke kader is slapend recht dat in de normale situatie niet in werking is. De huidige groep A-infectieziekten wordt opgesplitst in de groepen A1 en A2. Een infectieziekte wordt als groep A1 aangewezen als de ziekte een pandemisch potentieel heeft. Voor A1-infectieziekten geldt dat er maatregelen voor een (grotere) groep noodzakelijk kunnen zijn voor de bestrijding ervan. De groep A2 is gelijk aan de huidige groep A.

De website Vaccin Vrij schrijft: “Als de Pandemiewet doorgang vindt, kan Ernst Kuipers of een toekomstige minister van Volksgezondheid die van mening is dat er pandemiedreiging is van een categorie A1-ziekte via een noodbevoegdheid snel ingrijpende maatregelen treffen. Opmerkelijk, want de omstreden maatregelen van de coronacrisis – zoals lockdowns, afstand houden en het uitvoerige testbeleid – zijn nooit geëvalueerd. Deze dreigen nu wel in een wet te worden vastgelegd, zo blijkt uit een eerste tranche van aanpassingen op de Wet publieke gezondheid (Wpg).”

Koppeling met WHO maakt Wpg extra riskant

Deze zorgwekkende ontwikkeling krijgt nog meer dreiging doordat ook internationaal, vrijwel parallel, wordt gewerkt aan centralisering van het afkondigen van maatregelen om virussen te bestrijden. De WHO gaat binnenkort haar International Health Regulations aanpassen. Als deze aanpassing doorgang vindt bepaalt niet Den Haag maar de WHO in New York of Nederland in lock down gaat, weer de mondmaskers moet opzetten of burgers in hun huizen worden opgesloten.

Terwijl de WHO, aangestuurd door achterliggende commerciële belangen, de wereld aanzette tot soms voor virusbestrijding totaal onzinnige maatregelen, ligt een herziening van de International Health Regulations versie 2005 op de plank. De organisatie die de wereld onnodig in brand zette met maatschappij-verwoestende maatregelen wil nu exclusieve macht om de wereld bij een volgend pandemische virus haar wil zonder tegenspraak te kunnen opleggen. De volgende lock down en mondkapplicht komt uit Genève. Een instituut als de WHO, met al haar goede bedoelingen, dat in handen is gekomen van snoeiharde commerciële belangen, is daarmee in feite een schaduworganisatie voor industriëlen en hun investeerders om hun commercieel gedreven wil aan de wereld op te leggen.

Meer informatie:

‘Pandemiewet’ (Wpg) door Eerste Kamer aangenomen
Uw oordeel over dit artikel13 Stemmen
7.7
7.7
image_printDownload PDF en print