Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

RIVM kon geen wetenschappelijke onderbouwing bieden voor welke Corona-maatregel dan ook.

Er waren al vermoedens dat het niet boterde tussen het wetenschappelijke instituut RIVM en de overheid. Het kort na introductie overnemen van het RIVM-Corona dashboard door het rijksdashboard, was al een signaal dat er grote onenigheden waren. Met de vrijgekomen documenten op grond van Wet openbare overheid blijkt het nog een graadje erger: RIVM liet de overheid weten voor geen enkele maatregel een wetenschappelijke onderbouwing te kunnen bieden.

Foto: Pixabay

Wij varen op het kompas van de wetenschap”, beklemtoonden premier Rutte en minister Hugo de Jonge van begin af aan bij het afkondigen van de coronamaatregelen. Zij beriepen zich op het OMT, voorgezeten door Jaap van Dissel van het RIVM. Maar of het nu ging om de anderhalve meter, mondkapjes, sluiting van scholen en horeca, de signaalwaarden op het coronadashboard, het verbod op amateursporten, het zang- en juichverbod, of voorschriften als ‘in de ellebogen niezen’ en ‘handenwassen’ – geen enkele maatregel was wetenschappelijk onderbouwd. Het kabinet wist dat ook, zo blijkt uit de correspondentie. Onderzoekers van het RIVM lieten het keer op keer weten aan VWS.

Dat schrijft De Andere Krant in een recent artikel. Volgens de openbaar gemaakte overheidsdocumenten distantieerde het RIVM zich volledig van de getroffen maatregelen. RIVM: “Als VWS een onderbouwing zoekt van het beleid, dan kunnen wij dat niet leveren”. In correspondentie tussen RIVM en Universiteit Twente: “Het in de elleboog niezen of hoesten lijkt zeker met ontblote armen niet zo’n goed idee”. Verder staat er dat “er bij eigenlijk alle maskertjes… ruim lek­kage plaatsvindt”.

https://ezaz.nl/wob-waarom-rivm-stopte-met-het-corona-dashboard/

De constateringen klemmen des te meer nu het kabinet al deze wetenschappelijk gewraakte maatregelen in een permanente Wet op de publieke gezondheid, Wpg, wil opnemen. De oplettende observator had al een vermoeden dat De Jonge de feiten naar zijn hand zette: “Het toevoegen van een signaalwaarde is een politieke keuze”, stelde het RIVM. “Wij zien een afbreukrisico voor het RIVM als dit op de RIVM site komt“, schrijft RIVM in een bericht aan De Jonge.

Deze grootschalige malversaties van de kant van het kabinet geeft voeding aan het vermoeden dat de maatregelen een ander doel dienen, namelijk om de overheid in de spannende tijden die nog voor ons liggen instrumenten in handen te geven voor niet eerder in een democratie toepaste orde-maatregelen. De Coronatijd lijkt voor een aantal westerse landen daartoe een oefening geweest te zijn. Ook de mogelijke koppeling met de door de WHO op te stellen aangepaste International Health Regulations (IHR) kan een reden zijn geweest dat de maatregelen ook zonder enige wetenschappelijke onderbouwing een doel diende, als was het niet het beschermen van de volksgezondheid.

image_printDownload PDF en print