Het CBDC-Dossier is uit. Download ...

Voorbeeldboer moet sluiten

Anje Grin in de Flevopolder krijgt 'aanbod'.

Anje Grin is boerin in de Flevopolder. Vanwege de ‘piekbelasting’ van de 25 kilometer verder gelegen Veluwe moet haar melkveebedrijf Kolhorn Diary dicht. Het bedrijf kreeg het ministerie op bezoek. Een aanbod. En daarna nergens in Europa meer boer mogen zijn. Gaat dit nog over stikstof?

Foto: Kolhorn Diary

Een verdrietig bericht

“Ik heb een heftig en verdrietig bericht”, schrijft boerin Anje Grin op haar Facebookpagina.
“Ons melkveebedrijf Kolhorn Dairy farm staat op de nominatie om afgeschoten te worden door de overheid.”

Haar bedrijf is gevestigd in de Flevopolder, een industrieel product van de drooglegging van de polders en plaats van talrijke windmolens. Niet de stikstofbelasting in de directe omgeving, maar een ‘piekbelasting’ van de 25 kilometer verderop gelegen Veluwe zou de reden zijn tot sluiting.

De 11 jaar geleden afgegeven milieuvergunning (PAS melder) wordt ingetrokken “omdat volgens de overheid deze niet had mogen worden afgeven”. Het gaat hier om een rechtmatig en volgens alle procedures verkregen vergunning om het bedrijf te mogen voeren. “Maar dat geldt dus niet meer”, schrijft Anje.

Nergens in Europa meer boeren

Deze week kwam een adviseur van het ministerie op bezoek om uit te gaan zoeken hoe Kolhorn Dairy farm opgekocht kan worden.
“Een zak met geld kunnen we misschien krijgen maar de voorwaarden zijn catastrofaal voor ons prachtige bedrijf. Het zal tot de laatste steen afgebroken moeten worden en we mogen geen boer meer zijn voor hier en in heel Europa.”

Volgens Anje is het zonder deze regeling verkopen van de melkveehouderij onmogelijk omdat het bedrijf is aangemerkt als ‘piekbelaster’ en daarmee ‘illegaal’. “Geen bank financiert het voor een koper.”

De uitkoop regeling is op ‘vrijwillige basis’ wordt met nadruk gezegd. “Maar wat betekent dat als je in de hoek staat met het geweer op je gericht en je geen kant op kan? Vrijwillig betekent in ons geval dat we mogen vragen wanneer ze de trekker overhalen.”

Verder schrijf Anje:

“Ons bedrijf:

 • een van de mooiste van Nederland
 • op de vruchtbaarste grond van Europa in de Flevopolder
 • groen label gebouwd met alle vergunningen rechtmatig verkregen.
 • modern
 • duurzaam
 • efficiënt werken
 • diervriendelijk.”

Ooit voorbeeldbedrijf

“En een filmpje van ons bedrijf is meerdere malen door de koning en de koningin meegenomen naar het buitenland als voorbeeld bedrijf op basis van innovatie, efficiëntie, duurzaamheid en
diervriendelijkheid.”


“Nu wil deze zelfde overheid ons bedrijf met een pennenstreek wegvagen en ons als veehouders de strop echt aan gaan trekken.”

“Wij zijn er kapot van en weten op dit moment niet meer wat we moeten doen.”

Commentaar

We kunnen over Anje Grin en haar melkveebedrijf Kolhorn Dairy met gewogen woorden blijven spreken. Als een nieuwsfeit, een tragisch nieuwsfeit. Maar we moeten onder ogen zien dat hier, ja dat is een complot (geen theorie), kwade krachten aan het werk zijn. Wereldwijd wordt boeren de duimschroeven aangedraaid, uiteraard met ‘klimaat’ als eeuwige excuus.

We moeten erkennen dat in veel westerse landen onder mooie termen als rewildering de mens uit ‘de natuur’ wordt verdrongen. Uit oogpunt van bestrijding van stikstof of voedselveiligheid de boeren worden verdreven. De laatste keer dat dat op grote schaal gebeurde was onder Stalin. Miljoenen Oekraïners, toen onderdeel van de Sovjet-Unie, kwamen van de honger om het leven. Steekwoord: Holodomor.

De mens is volgens deze krachten tot last van de aarde geworden. We zijn met teveel wordt gesteld. Maar wie rond de aarde vliegt ziet hoe onzinnig deze stelling is.

We hoeven de aarde niet te redden, die redt zichzelf wel. Wij moeten de mensheid redden tegen krachten die hun bezit en macht willen uitbreiden.
Mensen verbazen zich over deze bewering en vergeten dat macht, controle en bezit door de eeuwen heen drijvende krachten zijn geweest achter de donkerste tijden in onze geschiedenis.

Wie durft te beweren dat dat verschijnsel nu niet meer bestaat? Dat de wereld nu alleen uit oprechte mensen bestaat. Dat zij met onmetelijke hoeveelheden kapitaal het in onze tijden goed met de mensheid voor hebben. Waarom is er nog steeds oorlog? Waarom blijft een grondstoffenrijk Afrika arm?
Waarom werden we onder valse voorwendselen in de afgelopen jaren mentaal zo mishandeld, uit elkaar gedreven, door onze eigen politie bij een tegengeluid zo bruut mishandeld? Waarom wordt een afwijkende mening steeds meer onderdrukt? Mensen met een andere mening maar met een groot bereik opgepakt, veroordeeld of in een psychiatrische ziekenhuis ‘behandeld’?

Wat met Anje gebeurt heeft niets, maar dan ook niets te maken met klimaat of milieu. Het is landroof door de staat, die het land aan grote internationale investeerders, waarvan we de namen kennen, zal doorverkopen. Met het geld dat de boeren krijgen, worden de schulden bij de RABOBANK afgelost.

Weer wordt een bank geholpen van zijn schulden af te komen.
Er zullen op de opgekochte gronden huizen komen, huizen voor ons snel door immigratie (de autochtone bevolking neemt al jaren af) uitdijende bevolking. De wolf moet meer ruimte, want elitaire fantasten en de door hen gesponsorde handlangers van natuurorganisaties, willen van de Veluwe een ‘echte’ wildernis maken.

Ons land wordt voor onze ogen gesloopt en ik snap dat veel mensen zittend aan hun biertje op een zonnig terras dat niet waarnemen of niet willen waarnemen. Dat in het Duitsland van de dertiger jaren veel mensen nog van de lentezon genoten, was geen indicatie dat er geen pogroms bezig waren. Dat groepen mensen werden buitengesloten omdat ze ‘besmettelijke’ ziekten konden overbrengen. Ziet u parallellen?

Mensen sluiten hun ogen voor naderend onheil. Begrijpelijk. Maar de dehumanisering van de mens, het stelselmatig ontnemen van zijn rechten, het aanpraten van schuldgevoel voor een normaal leven en het brainwashen van onze kinderen tot ‘gemondialiseerde en seksueel gedesoriënteerde wezens, kan zo niet langer doorgaan.

Een biertje op een zonnig terras is geen indicatie dat onze wereld in goede handen is.
Want dat is zij momenteel niet. En dat gaan we allemaal merken.

Voorbeeldboer moet sluiten
Uw oordeel over dit artikel32 Stemmen
8.3
8.3
 1. Ongekend wat we nu allemaal meemaken, al is er helaas niets nieuws onder de zon. De geest van zo’n totalitaire beweging doordringt geleidelijk werkelijk alle instituties, waakhonden en toezichthouders van de zogenaamd nog bestaande rechtsstraat alsook de geesten van het grootste gedeelte van de bevolking die gewoonweg niet kàn en wìl geloven dat zulk een beweging greep op de maatschappij en het individu krijgt, laat staan bij machte is om de gevolgen daarvan te overzien.

  Degenen die bekend zijn met bijvoorbeeld de werken van Hannah Arendt (Eichmann in Jeruzalem), Sebastian Haffner (het verhaal van een Duitser), Elie Wiesel (Nacht), Alexander Solzhenitsyn (De Goelag Archipel), Christopher Browning (Ordinary men), Milton Mayer (They thought they were free, the Germans), Ayn Rand (Atlas Shrugged), George Orwell (1984), Friedrich Weinreb (De gevangenis), Jacques Presser (De ondergang), Dick Houwaart (Weinreb, een witboek), etc, zal de schrik bij iedere verdere stap in de huidige totalitaire beweging vaak om het hart slaan.

  Men kàn het gewoon niet geloven en zal de goedbedoelde waarschuwingen van menig boodschapper afdoen als onzin. zo verging het immers ook Moshe de koster uit ‘Nacht’ van Elie Wiesel om er maar een voorbeeld van te geven.

  1. Een mooi en breed overzicht van relevante boeken met lessen uit de geschiedenis. Lessen die zelden worden getrokken en waardoor tragedies worden herhaald. Laten we hopen dat we er dit keer op tijd bij zijn.

 2. Mijn Pake was boer in Friesland.Hij zou het allemaal niet meer begrijpen .Ik ben daar opgegroeid en kan het ook niet meer volgen.De domheid van deze maatregel is niet te omschrijven .Ook familie van mij werd bij aanvang van polder daar geselecteerd.Dat was toen ook al machtsvertoon….maar nog evt.uit te leggen.Wat er nu gebeurt is misdadig ….waar zijn onze advocaten en rechters….?????

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Deze inhoud is beschermd!