Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Medewerkers ARD, ZDF en DLF willen af van wegzetten andersdenkenden

Kort nieuws

Laatst bijgewerkt:

Foto: Pixabay

Het rommelt bij de ‘öffentlich-rechtlichen’ omroepen als ARD, ZDF en Deutschlandfunk. Medewerkers van deze omroepen eisen: “een publieke omroep die zijn publiek serieus neemt, debat toestaat en een breed spectrum aan meningen weergeeft zonder te belasteren” en stelden een manifest op.

Volgens de opstellers zijn de basisprincipes van de omroepen in gevaar. ARD, ZDF en Deutschlandradio zouden “sterker moeten nadenken over de waarden en beginselen die zijn vastgelegd in het Interstatelijk Mediaverdrag en ernaar moeten handelen”. Transparantie en de grootst mogelijke burgerparticipatie zouden hierbij centraal moeten staan. Alleen op deze manier zou “de publieke omroep weer geaccepteerd kunnen worden en zijn functie in het democratische debat kunnen vervullen”.

Het vertrouwen in de publieke omroep neemt steeds meer af. Niet alleen in Duitsland maar in veel Westerse landen. De twijfels over de balans in programmering nemen toe. “We zijn ons al jaren bewust van de toenemende discrepantie tussen het omroepstatuut en de uitvoering ervan. We hebben dit manifest geschreven zodat onze stem en expertise over de toekomst van de publieke omroep gehoord worden in het maatschappelijk discours.”

De ondertekenaars komen uit alle afdelingen van de omroepen: programmamakers, technici, administrateurs, cameramannen en -vrouwen, presentatoren, sprekers en musici in de radio-orkesten en koren.

Zij hekelen de “versmalling van de debatruimte” in plaats van een verbreding van perspectieven en missen de focus op de kerntaak: burgers informatie bieden met meerdere perspectieven.
“In plaats daarvan vervagen opinievorming en verslaggeving steeds meer op een manier die in strijd is met de principes van serieuze journalistiek. Slechts zelden is er een relevant debat over de inhoud van tegengestelde meningen”, stellen de ondertekenaars.

Ook worden stemmen die een – door de media geclaimde – maatschappelijke consensus in twijfel trekken, genegeerd, belachelijk gemaakt of zelfs gemarginaliseerd. Hiervoor wordt op opgeblazen wijze gebruik gemaakt van verschillende “vechttermen”, zoals “laterale denker”, “vloeker”, “klimaatontkenner”, “Poetin apologeet”, “pacifist” en andere, die worden gebruikt in een poging om minderheden met afwijkende meningen te belasteren en het zwijgen op te leggen.

Naar het artikel [Duits]

Onder: Naar aangenomen wordt een medewerker van het de ARD in München rolt een spandoek uit waarin hij zich beklaagt over de eenzijdige berichtgeving van zijn werkgever.

image_printDownload PDF en print