Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

De zaak Inna Zhvanetskaya: prikplicht voor 85-jarige.

Laatst bijgewerkt:

De in Oekraïne geboren, beroemde componiste Inna Zhvanetskaya wordt in haar thuisland Duitsland bedreigd met verplichte dubbele inenting tegen Covid. Een rechtbank in Stuttgart-Bad Cannstatt heeft beslist dat Inna Zhvanetskaya een jaar gedwongen in een gesloten psychiatrisch ziekenhuis moet worden opgenomen. De aanleiding is een verzoek bij de rechtbank van haar ‘verzorgers’. Wie dat zijn is onduidelijk. Dat kan een particuliere verzorger zijn of een zorgorganisatie. Dat meldt het Duitse kanaal Report24.

In het besluit van de rechtbank stelt zij dat Inna Zhvanetskaya:

  • Tot 5 december 2024 in een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis moet worden opgenomen;
  • Dat ze verplicht is dubbel ingeënt te worden tegen Covid-19.

Vooral dat laatste heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. Inna Zhvanetskaya was niet overtuigd van de noodzaak van deze medische maatregel, integendeel, ze verwierp de vaccinatie. Ook is de zogenaamde pandemie in Duitsland nu als voorbij verklaard, waarmee een verplichte inenting geen grond heeft. Daarbij komt dat verplichte inenting wellicht in een pandemie medisch gemotiveerd zou kunnen worden, echter volgens de Code van Nürnberg mag niemand tegen zijn of haar wil een medische handeling ondergaan, dus ook geen inenting of vaccinatie.
De uitspraak van de rechtbank is dan ook een flagrante schending van de Code van Nürnberg, nota bene een code die lessen trekt uit de Duitse geschiedenis. Daarnaast heeft de rechter ook het standpunt van de beroepsvereniging niet in zijn besluit meegenomen.

Uitgaande dat hier sprake is van een professionele kracht is het standpunt van de beroepsvereniging van belang, het Bundesverband von Berufsbetreurer/innen:

  • Zolang de patiënt toestemming kan geven, geldt alleen wat hij / zij zegt. Toezichthouders kunnen dan niet plaatsvervangend instemmen en hebben ook geen vetorecht.
  • Als de patiënt niet in staat is om zijn/haar toestemming te geven, moet hij/zij worden gevraagd (en de zaak wordt besproken indien nodig). In de regel is het dan noodzakelijk om zijn/haar wensen te volgen. Vaccinatie tegen de wil van de getroffenen is ook niet toegestaan met toestemming van de verzorger.
  • Als hij / zij er niets over kan zeggen, moet zijn/haar vermoedelijke wil worden onderzocht, wat dan de maatstaf moet zijn voor het plaatsvervangend besluit. In principe is ook hier de procedure van §§ 1901A, b BGB van toepassing.

In sommige berichten online wordt gesuggereerd dat mevrouw Zhvanetskaya wordt opgenomen omdat zij niet ingeënt wil worden. Uit de stukken van de rechtbank lijkt eerder een omgekeerde situatie van toepassing: Zhvanetskaya wordt een psychische toestand toegeschreven die langer zelfstandig wonen onmogelijk zou maken. Er is dan sprake van gedwongen opname, een omstreden fenomeen dat ook in Nederland bekend is. Vervolgens leidt die gedwongen opname tot gedwongen inenting. Die koppeling is bijzonder in het licht van bovengenoemde argumenten. Nog los van de vraag of haar psychische toestand gedwongen opname rechtvaardigt.

Ernstig is ook dat Zhvanetskaya volgens het gerechtelijk besluit “met geweld en hulp van de politie” naar de instelling mag worden vervoerd. Ook mag de woning indien nodig met geweld worden betreden.

Mevrouw Zhvanetskaya spreekt genoeg Duits om met de eenvoudige dingen in het leven om te gaan, maar niet genoeg om zichzelf adequaat te verdedigen tegen deze aangrijpende gebeurtenissen. Het is onduidelijk of er altijd een bekwame tolk beschikbaar was tijdens de officiële besprekingen of dat de desbetreffende deskundige voldoende Russisch sprak. De onverschilligheid van het Hof blijkt uit een onjuiste leeftijdsaanduiding op de beslissing, die 1939 als geboortejaar laat zien, hoewel Russische en Duitse paspoorten en identiteitskaarten duidelijk 1937 bewijzen. Naar verluidt zou ze zelfs worden beschuldigd van het niet in staat zijn om haar verjaardag correct te herinneren.

Pijnlijk is dat mevrouw Zhvanetskaya als kind de Jodenvervolging in NAZI-Duitsland heeft meegemaakt. De dreiging door politie naar een inrichting te worden gebracht en daar ook nog gedwongen wordt een medische handeling te ondergaan, is traumatisch voor haar.
Dat deze Duitse rechter niet alleen de Code van Nürnberg, de totale afwezigheid van een noodzaak tot inenting en het standpunt van de beroepsvereniging van verzorgenden in de wind slaat is al erg genoeg. Maar wat deze zaak zo pijnlijk duidelijk maakt is dat de lessen van de Duitse geschiedenis niet zijn geleerd.

Op 11 januari jl. arriveerden twee politieauto’s, een ambulance en de auto van een slotenmakersbedrijf op het adres van Inna om haar mee te nemen. Maar ze kwamen te laat. Ze was al in veiligheid gebracht door verschillende vrienden en helpers en is ondergedoken. Op 12 januari besloot de rechtbank, na massale druk van het publiek, het bevel inzake verplichte vaccinatie te schorsen.

Het spreekt voor zich dat dit bericht van een overleverende van de Holocaust ook Israël heeft bereikt, getuige dit bericht in The Jerusalem Post

Leden van EZAZ vinden het document van de uitspraak van de rechtbank op onze pagina Documenten.

Nieuws uit Davos, World Economic Forum 2023

Deze week vergaderen zo’n 3.000 deelnemers uit de hoogste rangen van bedrijfsleven, media en politiek over hun plannen met de wereld. Deze zogenaamde ‘praatclub’ behoort inmiddels tot de meest invloedrijke van de wereld.

Het thema dit jaar is: “Cooperation in a Fragmented World”
The world today is at a critical inflection point. The sheer number of ongoing crises calls for bold collective action. The Annual Meeting will convene leaders from government, business, and civil society to address the state of the world and discuss priorities for the year ahead. It will provide a platform to engage in constructive, forward-looking dialogues and help find solutions through public-private cooperation.”

Website van het WEF.
Berichtgeving van Rebelnews.

image_printDownload PDF en print