Het CBDC-Dossier is uit. Download ...

Europa en Duitsland vernederd door hun NAVO ‘vrienden’ en zwijgen …

Seymour Hersh is een senior onder de Amerikaanse journalisten. Hij legde als onderzoeksjournalist verschillende schandalen bloot en won de Pulitzer Prize voor internationale journalistiek. Zijn recente artikel “How America Took Out The Nord Stream Pipeline” heeft veel stof doen opwaaien. Dat de VS vrijwel zeker de aanjager is geweest is amper tegen te spreken. Nieuw is wel de door Hersh beschreven rol van het ‘neutrale’ Noorwegen. En ondertussen zwijgen Europa en Duitsland als een graf: een Europese Pearl Harbour, maar niemand durft de VS ter verantwoording te roepen.

UPDATE 23 februari 2023

We hebben zowel de Noorse als de Duitse ambassade om een reactie gevraagd.

De Noorse ambassadeur Bård Ivar Svendsen schreef:
Deze beweringen zijn vals. Wij moedigen iedereen aan om bronnen kritisch te beoordelen en geen valse informatie te verspreiden. De informatieoorlog is een onderdeel van de oorlogsvoering van Rusland tegen Oekraïne.

De Duitse ambassadeur Herr Dr. Cyrill Jean Nunn schreef:
Hartelijk dank voor uw vraag van 11 februari aan ambassadeur Nunn, die mij verzocht u te antwoorden.
Wij hebben nota genomen van het artikel. Onze partners en bondgenoten in Noorwegen en de VS hebben de beschuldigingen ontkend. In Duitsland onderzoekt de procureur-generaal Peter Frank de aanvallen op de Nord Stream pijpleidingen. De procedure van de procureur-generaal in deze zaak loopt momenteel. Op 21 februari hebben Denemarken, Duitsland en Zweden de VN-Veiligheidsraad geïnformeerd over de stand van het onderzoek. Dit kan hier worden bekeken.

De aanval op de Europese energievoorziening

Op 26 september 2022 maakte een P8-bewakingsvliegtuig van de Noorse marine schijnbaar een routinevlucht en liet een sonarboei vallen. Het signaal verspreidde zich onder water, aanvankelijk naar Nord Stream 2 en vervolgens naar Nord Stream 1. Enkele uren later werden de krachtige C4-explosieven geactiveerd en werden drie van de vier pijpleidingen buiten werking gesteld.

Dat is wellicht het meest opmerkelijke deel van het omstreden artikel van journalist Seymour Hersh. Dat de Amerikanen aanstichters zijn van deze voor Europa desastreuze daad, kan nog amper worden bestreden. Al is het maar door de talrijke uitspraken van de Amerikaanse regering die weinig ruimte laten voor een andere lezing.

Neem Amerika’s minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken:
Het is een geweldige kans om voor eens en voor altijd de afhankelijkheid (van Europa. red.) van Russische energie weg te nemen en zo Vladimir Poetin de bewapening van energie als middel voor zijn imperiale plannen te ontnemen. Dat is heel belangrijk en biedt enorme strategische kansen voor de komende jaren, maar ondertussen zijn we vastbesloten alles te doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de gevolgen van dit alles niet worden gedragen door burgers in onze landen of, wat dat betreft, in de hele wereld.

En wat te denken van Victoria Nuland, Onderminister van Politieke Zaken, van ‘Fuck the EU” en ‘regisseur’ van de Maidan-coupe in 2014? Zij sprak haar tevredenheid uit over de teloorgang van Nord Stream. Tijdens een hoorzitting van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat eind januari zei ze tegen senator Ted Cruz: “Net als u ben ik, en ik denk dat de regering dat ook is, zeer verheugd te weten dat Nord Stream 2 nu, zoals u graag zegt, een brok metaal op de bodem van de zee is.

Maar ook president Biden zelf heeft niet mis te verstane opmerkingen gemaakt die op betrokkenheid van de VS wijzen: “Als Rusland Oekraïne binnenvalt, zal Nord Stream 2 hoe dan ook niet doorgaan.”

Wie nu nog serieus gelooft in het sprookje dat de Russen hun eigen melkkoe hebben opgeblazen, een van de kurken waarop de Russische economie dreef, laat zich wel heel makkelijk onzin op de mouw spelden.

De Noren knapten het vuile klusje van Washington op

Het echte nieuws zit in het artikel toch wel in de betrokkenheid van Noorwegen, NAVO-lid en zelf leverancier van energie. In eerdere berichten in de nieuwe onafhankelijke media werd vermoed dat naast de VS, ook Oekraïne of Polen betrokken zouden zijn bij de aanslag op de gasbuizen. Dat zou echter volgens Hersh toch niet minder dan Noorwegen zijn. Noorwegen, die nog veel herinneringen aan de Duitse bezetting heeft, werd al in 1949 lid van de NAVO, daarmee behorende tot de kopgroep. De huidige secretaris-generaal van de NAVO is ook een Noor: Jens Stoltenberg, die na 8 jaar premierschap van Noorwegen in 2014 aantrad bij de NAVO. Zoals al zijn voorgangers en vermoedelijke opvolgers, een man met anti-Russische sentimenten en een gedweeë opstelling naar NAVO-baas Amerika.

Hersh baseert zijn artikel op aannames, logische gevolgtrekkingen op basis van openbare informatie en een ‘geheime bron’. Bewijs levert hij niet, wel een reconstructie die meer dan aannemelijk aandoet. De VS hadden voor deze complexe operatie al snel de Noren op het oog. De Noren hebben ruime ervaring met olie-infrastructuur en derhalve met complexe onderwateroperaties. Bovendien was Noorwegen een trouw lid van de NAVO, Stoltenberg nog secretaris-generaal en zonder Russisch aardgas kon de kassa in Oslo gaan rinkelen voor levering van vervangend aardgas aan Europa. Daarmee was het land een ideale kandidaat voor deze operatie.

Volgens de bron van Hersh zouden de Amerikaanse planners over de Noren gezegd hebben: “Ze haten de Russen, en de Noorse marine zit vol met uitstekende zeelieden en duikers die generaties lang ervaring hebben met de zeer winstgevende diepzee-olie- en gasexploratie.” De grote winsten van de extra export van gas naar Europa na vernietiging van Nord Stream zouden de Noren wel tot grote geheimhouding nopen.

Probleem was wel dat Denemarken en Zweden niet op de hoogte waren, zeg maar niet in het complot waren betrokken. De voorbereidende activiteiten in de wateren rond beide landen zouden niet onopgemerkt kunnen blijven. Hersh: “De Noren stonden er samen met de Amerikanen op dat enkele hoge ambtenaren in Denemarken en Zweden in algemene termen op de hoogte moesten worden gebracht van mogelijke duikactiviteiten in het gebied. Op die manier kon iemand hogerop ingrijpen en een rapport buiten de commandostructuur houden, om zo de pijplijnoperatie te isoleren.”
Wat ze te horen kregen en wat ze wisten waren opzettelijk verschillend,” vertelde Hersh’ bron.

De bij de pijpleiding te plaatsten explosieven zou door de Russische marine, die in die wateren ook regelmatig opdook, worden opgemerkt. Hoe plaats je de explosieven zonder op te vallen? De Noren zouden dat probleem oplossen. Dat deed de VS onder de dekmantel van een grootscheepse NAVO-oefening ‘Baltic Operations 22‘.

Dergelijke operaties als het opblazen van buitenlandse eigendommen moest volgens Amerikaanse regels aan het Congres en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden gemeld worden. Het lijkt erop dat het door Blinken, Nuland en Biden in het openbaar zinspelen op de aanslag men onder deze juridische verplichting uit wilde komen met als argument dat het Congres het toch had moeten weten. Volgens ‘de bron’ zouden de plannenmakers niet blij zijn geweest dat er op hun geheime operatie zo in het openbaar werd gespeculeerd. Immers als bekend zou worden dat de VS Europa’s gastoevoer zou hebben opgeblazen, zouden de rapen gaar zijn.

[metaslider id=27400 cssclass=””]

De finale klap kwam van Noorwegen

Voor een dergelijke operatie zou de Amerikaanse Boeing P-8 onderzeebootjager worden ingezet. Het zal geen toeval zijn dat die op tijd aan Noorwegen werd geleverd, en wel in november 2021.
In ruil voor de levering van dit vliegtuig heeft de Noorse regering zich in november jongstleden sterk gemaakt voor een aanvullende overeenkomst voor samenwerking met de VS op defensiegebied. Door de nieuwe overeenkomst (SDCA) goed te keuren zou het rechtssysteem van de VS in bepaalde “overeengekomen gebieden” in het noorden van Noorwegen rechtsmacht krijgen over Amerikaanse soldaten die worden beschuldigd van misdrijven buiten de basis, en over Noorse burgers die worden beschuldigd of verdacht van het verstoren van het werk op de basis. Een werkwijze die de VS in vrijwel alle landen waar zij militaire bases heeft afdwingt.

Professor Jeffrey Sachs bij Bloomberg ziet de VS als de daders, maar wordt onderbroken.

Na het aanbrengen van de explosieven zouden deze 48 uur daarna afgaan, als alle NAVO-schepen zouden zijn vertrokken. Het Witte Huis vond de tijdsspanne tussen aanwezigheid van de Amerikaanse vloot en de explosie wel erg kort. Het zou de verdenking toch wel erg makkelijk op de VS kunnen richten. Kon het niet gewoon op afstand worden ontstoken op een politiek gunstiger moment was de nieuwe eis.
Het team van duikexperts waren niet blij met deze ingrijpende beleidswijziging. Immers het zou technisch een forse aanpassing betekenen.

De aan de pijpleidingen bevestigde explosieven zouden nu worden geactiveerd door een sonarboei die door een vliegtuig zou worden gedropt. Deze aangepaste procedure omvatte de meest geavanceerde signaalverwerkingstechnologie. De angst van de experts was dat bij een lang tijdsverloop tussen plaatsing van de explosieven en het moment van activering de sonargestuurde ontsteking per ongeluk voortijdig af zou kunnen gaan door geluiden van voorbijvarende schepen, onderwaterboringen, seismische gebeurtenissen, golven en zelfs zeedieren.

Op 26 september 2022 was het dan zover.
Een Boeing P8-vliegtuig van de Noorse marine maakte schijnbaar een routinevlucht en liet daarbij de benodigde sonarboei vallen. Het signaal verspreidde zich onder water, aanvankelijk naar Nord Stream 2 en vervolgens naar Nord Stream 1. Een paar uur later werden de krachtige C4-explosieven geactiveerd en werden drie van de vier pijpleidingen buiten werking gesteld. Binnen een paar minuten zag men plassen methaangas die in de stilgelegde pijpleidingen waren achtergebleven zich over het wateroppervlak verspreiden. De wereld vernam dat er iets onomkeerbaars had plaatsgevonden.

De operatie was geslaagd, dankzij de onmisbare hulp van de Noren.
In dezelfde week ging de Baltic Pipeline van Noorwegen, via Denemarken naar Polen open. De Noorse kassa kon gevuld worden. De Amerikanen hielden via hun Poolse vrienden de hand aan de gasvoorziening naar Duitsland en Europa. Het ‘oude continent’ was ontkoppeld van Amerika’s vijand Rusland.

Toch is politiek gezien de beslissing van Biden, vermoedelijk in opdracht van krachten achter hem, waar het in de media en politiek over moet gaan: de VS hebben, eigenlijk een kleine groep, een oorlogsdaad begaan tegen een NAVO-lid en officieel bevriend land: Duitsland. Al is de vraag of Duitsland wel echt een ‘vriend’ van de VS is. Vermoedelijk niet.

Het spreekt voor zich dat de woordvoerder van het Kremlin Dmitry Peskov het artikel “onderschrijft” als een “diepe analyse“. Peskov: “Het zou oneerlijk zijn er geen aandacht aan te besteden. Helaas is het artikel tot onze verbazing niet wijd verspreid in de westerse media.”

Voormalig Amerikaanse wapeninspecteur in Irak en Rusland Scott Ritter verbaast zich in dit interview over het stilzwijgen van Europa en speciaal Duitsland over het opblazen van Nord Stream. Het ontlokt hem de uitspraak: “Nee, Amerika houdt niet van Europa.”

Wij hebben de Noorse ambassadeur Mr Bård Ivar Svendsen alsmede de Duitse ambassadeur in Nederland Dr. Cyrill Jean Nunn om commentaar gevraagd.

Het artikel van Seymour Hersh op Substack.

Onder de ondersteuning van Scott Ritter van Seymour Hersh als een gelouterd journalist die niet op één bron vaart.

error: Deze inhoud is beschermd!