Uw donatie helpt EZAZ radio moddergat

Puberteitsblockers om genderkeuze uit te stellen

Laatst bijgewerkt:

Het is de tijd waarin jonge kinderen op basisscholen worden verleid om ‘te kiezen’ welke gender ze willen zijn. Gewoon een jongetje of meisje zijn is geen vanzelfsprekendheid meer, volgens de nieuwste opvattingen. Om de periode waarin kinderen hierover mogen nadenken te verlengen, wordt de ontwikkeling naar de puberteit met medicatie afgeremd. Naast het idee dat we het geslacht bij geboorte niet meer als gegeven accepteren, worden kinderen mentaal in de war gebracht en hun gezondheid door medicatie onherstelbaar beschadigd.

Foto: Pixabay

De nieuwe tijd: gender is een keuze

De tijd dat kinderen gewoon leren rekenen en waar de hoofdsteden in Europa liggen, worden ze nu geconfronteerd met dragqueens, genderverwarring, klimaatalarmisme en culturele schuldgevoelens. Het is al langer gaande. Het gezin als ‘hoeksteen van de samenleving’ staat onder druk. Een vader en moeder als ouders was al langer niet meer de standaard. Twee vaders of twee moeders kon ook. Met de discussies over gender wordt nu ook het geslacht zelf als een keuze voorgesteld.

Dr. John Money, een seksuoloog en psycholoog uit Nieuw-Zeeland die aan het Johns Hopkins Institute werkte (nu leidend in de Covid-‘pandemie’), wordt beschouwd als de eerste die de termen ‘genderidentiteit’ en ‘genderrol’ gebruikte, en de ‘interne ervaring van seksualiteit’ en de ‘sociale verwachtingen van mannelijk en vrouwelijk gedrag’ beschrijft. Deze concepten zijn prominent aanwezig in transactivisme vandaag de dag en worden gebruikt om claims van ‘genderfluïditeit’ te ondersteunen. Net als veel seksuologen geloofde Money dat pedofilie een onschadelijke vorm van seksualiteit was die, wanneer het “op de juiste manier” werd beoefend, ertoe leidde dat het kind geen schade leed. In feite waren de theorieën van Money over pedofilie zo “sympathiek” dat zijn werk tot op de dag van vandaag prominent te zien is op de website van de North American Man-Boy Love Association (NAMBLA).

Duitsland promoot genderverwarring

Dat deze ontwikkeling geen incident zijn bewijst het Duitse Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zeg maar het ministerie van familiezaken. Op een speciale website regenbogenportal.de van het ministerie promoot zij een ‘Queerleven’. Op deze website schrijft zij:
Het interdepartementale actieplan “Queer life” bevat aanbevelingen voor projecten op zes actiegebieden: wettelijke erkenning, participatie, veiligheid, gezondheid, versterking van advies-en gemeenschapsstructuren en internationale aangelegenheden. Er zijn onder meer maatregelen gepland om de wet op het afstammings-en familierecht te hervormen, onderzoek en gegevensverzameling over de levenssituatie van LHBTIQ uit te breiden, te beschermen tegen geweld en de gezondheidszorg te verbeteren.

In het voornoemde actieplan wordt gesteld dat “lange tijd intersekse kinderen in Duitsland werden onderworpen aan operaties en behandelingen die niet medisch noodzakelijk waren, meestal onomkeerbaar, met als doel hun fysieke verschijning af te stemmen op de binaire genderstereotypen. De Wet op de bescherming van kinderen met varianten van geslachtsontwikkeling verduidelijkt dat de behandeling van kinderen die niet in staat zijn om toestemming te geven, verboden is als ze uitsluitend worden uitgevoerd met de bedoeling het fysieke uiterlijk te verzoenen met de binaire genderstereotypen.
De Duitse overheid wil nu “een evaluatie van de wet inzake de bescherming van kinderen met varianten van genderontwikkeling, met name met het oog op het identificeren en elimineren van manieren om het wettelijke kader te omzeilen.
Dus de wet zal zodanig worden aangepast dat verandering van ‘de fysieke verschijning’ niet alleen voor ‘genderstereotypen’, zeg maar man of vrouw, maar ook voor andere varianten mogelijk moet worden. Het verbod op dergelijke handelingen als het kind niet in staat is om toestemming te geven, lijkt niet ter discussie te staan. Dit impliceert dat kinderen die wel in staat zijn om toestemming te geven, dit dus zonder instemming van hun ouders kunnen doen.

De Duitse vereniging voor seksuele geneeskunde, seksuele therapie en seksuologie (DGSMTW) vestigt op het statistisch bewezen automatisme, dat een eenmaal begonnen behandeling met puberteitsremmers bij kinderen uiteindelijk bijna altijd leidt tot chirurgische maatregelen. Puberteitsremmers kunnen daarom worden geclassificeerd als lichamelijk letsel, omdat zij schade kunnen toebrengen aan de botgroei en de ontwikkeling van de hersenen, evenals aan psychische stoornissen en onvruchtbaarheid.

Ouders geen gezag over gebruik puberteitsblockers

Een artikel dat afkomstig is van de Canadese Gender Pathway Service (GPS) van het kinderziekenhuis in Londen/Ontario stelt dat minderjarige kinderen die lijden aan genderdysforie (psychologische genderidentiteitsstoornis) wordt aangeraden puberteitsremmers te gebruiken zonder voorafgaande initiële beoordeling door gespecialiseerde artsen. Artsen zouden in Canada zelfs strafbaar zijn als hij of zij zelfs maar probeert het kind van de puberteitsremmers af te houden, zelfs als hij of zij open advies geeft. Daarmee lijkt deze opstelling erg op die bij de Covid-inentingen, waarbij artsen ook amper een negatief advies konden, mochten of durfden te geven.

De website van de gezondheidsautoriteiten van het Canadese British Colombia stelt het wat indirecter: “Het onthouden van puberteitsblokkers en hormoontherapie is geen neutrale optie en kan resulteren in een verhoogd risico op psychische problemen.”
De voorwaarden voor het toedienen van puberteitsblockers zijn:

Als u jonger bent dan 19 jaar, zijn de criteria voor het krijgen van een recept voor een puberteitblokker:

  • een langdurig en intens patroon van gender non-conformiteit of genderdysforie.
  • genderdysforie ontstond of verergerde met het begin van de puberteit.
  • naast elkaar bestaande psychologische, medische of sociale problemen, indien aanwezig, zijn stabiel genoeg om de behandeling te starten.
  • de adolescent heeft informed consent gegeven. De toestemming van uw voogd heeft de voorkeur, maar niet absoluut noodzakelijk onder de BC Infants Act.

Volgens deze organisatie is het gebruik van puberteitsblockers “over het algemeen erg veilig“. Dan volgt een forse disclaimer: “We zijn niet zeker of puberteit blokkers negatieve bijwerkingen hebben op botontwikkeling en lengte. Uit onderzoek blijkt dat de effecten minimaal zijn. We zullen de langetermijneffecten echter niet kennen totdat de eerste mensen die puberteitblokkers nemen ouder worden.” Ook dit lijkt het ‘model Covid-injecties te volgen: we weten het niet, maar op termijn zien we het wel.

De High Court (hooggerechtshof) van het Verenigd Koninkrijk verbiedt puberteitsremmers naar aanleiding van een zaak van een jonge vrouw die als tiener eerst koos voor puberteitsremmers en vervolgens een “geslachtsveranderende operatie” onderging, een beslissing waar ze nu spijt van heeft. Het was volgens de rechters “twijfelachtig of een kind van 14 of 15 jaar de risico’s en gevolgen op lange termijn van de toediening van puberteitsremmers kon begrijpen en inschatten”.

Bron: kla.tv

error: Deze inhoud is beschermd!