Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

EMA: “Er kunnen zeer kleine hoeveelheden DNA-fragmenten achterblijven.”

De European Medicines Agency reageert op vragen EZAZ

Laatst bijgewerkt:

De beoordelaar van farmaceutische producten is de EMA, de European Medicines Agency in Amsterdam. EZAZ stelde aan deze organisatie een aantal vragen naar aanleiding van een lezing van prof. Dr. Sucharit Bhakdi, tijdens een Corona-symposium in november 2023 in Berlijn. In dit artikel gaan wij in op de informatie zoals die door de EMA aan ons is verstrekt.

Foto: Pixabay (bewerkt)

Vragen omdat zoveel antwoorden nog ontbreken

Helaas zijn door de EMA niet alle vragen beantwoord. Zo is het klaarblijkelijk politiek ongewenst om de vraag te beantwoorden of de EMA Prof. Dr. med Sucharit Bhakdi kent.

Productie van toegelaten ‘vaccins’

In de presentatie van professor Bhakdi stelt hij dat de door EMA toegelaten ‚vaccins‘ op andere wijze zijn geproduceerd als de uiteindelijk toegepaste en toegediende versies.

Bhakdi zei hierover: “Bedenk dat een paar miljard kunstmatig gecreëerde DNA-recepten om slechts 20.000 mensen te vaccineren haalbaar waren in het genetisch laboratorium. Maar miljarden mensen vaccineren, nee, dat was niet mogelijk. Het was simpelweg te veel en veel te duur om de vaccins te maken. Om dit te doen moesten fabrikanten terug naar de natuur. De truc, de miljarden en biljoenen van talloze DNA-recepten worden niet langer onder computercontrole in machines samengesteld, ze kwamen van bacteriën. Dus twee manieren om te produceren. Eerste manier kunstmatig, computergestuurd. Tweede manier: massaproductie door bacteriën, minichromosomen, plasmiden.”

EMA: “U zei dat de vaccins die in de EU worden gebruikt verschillen van de vaccins die door het EMA zijn beoordeeld. We nemen aan dat u doelt op wijzigingen in het productieproces. Houd er rekening mee dat het EMA het productieproces van alle centraal toegelaten geneesmiddelen beoordeelt en dat bedrijven goedkeuring moeten krijgen om deze te wijzigen. Om goedkeuring te krijgen, moet een bedrijf voldoende bewijs leveren om aan te tonen dat de kwaliteit van het product hetzelfde is.”

Plasmide DNA

Professor Bhakdi stelt dat de Canadese medische autoriteit de ontdekking van plasmide-DNA heeft bevestigd. Volgens Bhakdi ziet deze autoriteit dit echter niet als voldoende reden om de goedkeuring in te trekken.“

De EMA: “We kunnen bevestigen dat het mRNA in Comirnaty en Spikevax wordt gemaakt met behulp van plasmide DNA. Plasmiden komen van nature voor in bacteriële cellen. Ze worden gebruikt als sjabloon om het mRNA van de vaccins te produceren. Zodra het mRNA is geproduceerd, omvat het productieproces stappen om het plasmide DNA af te breken en te verwijderen omdat het niet langer nodig is.”

Verder stelt EMA: “Het is niet de bedoeling dat het plasmide DNA deel uitmaakt van de uiteindelijke mRNA-vaccins. Er kunnen echter zeer kleine hoeveelheden DNA-fragmenten achterblijven. EMA heeft geen bewijs gezien dat het achtergebleven DNA in verband kan worden gebracht met bijwerkingen.
EMA heeft limieten vastgesteld voor het niveau van afgebroken DNA in mRNA-vaccins. Het productieproces is zorgvuldig ontworpen en gecontroleerd om veilige en acceptabele niveaus te garanderen, en de kwaliteit van de vaccins wordt routinematig gecontroleerd.”

Voor meer informatie verwijst EMA naar deze pagina op haar website.

Gebruik bacteriële chromosomen

Bhakdi: “Is er ooit melding gemaakt van het gebruik van bacteriële chromosomen voor de productie van vaccins? Getest en goedgekeurd op veiligheid? Het antwoord is in een recente publicatie van Dr. Jürgen Kirchner, Elias, David Fischer en advocaat Dr. Brigitte Röhrig te lezen. Dat was een leesadvies van mij. Ze zijn zojuist gepubliceerd. Antwoord: nee, ze zijn nooit getest, noch op inhoud, noch op veiligheid. De regelgevende instanties, waaronder PEI, EMA en FDA, hebben ze eenvoudigweg doorgestuurd en goedgekeurd.
EZAZ vroeg EMA om een reactie op deze uitspraak, maar kreeg op deze vraag geen antwoord.

Auto-immuum reacties

Bhakdi: “Vorig jaar kwam er een alarmerende bevinding naar voren. Bij degenen die gevaccineerd waren, werden weken en zelfs maanden na de injecties Spike-eiwitten en multi-orgaanontstekingen in de zin van auto-immuunreacties gedetecteerd. Dit ging gepaard met ernstige en vaak dodelijke ziekten. Welke reden kan en kan er zijn voor een dergelijke catastrofale, langdurige productie van een RNA-gecodeerd eiwit? De ontdekking door Kevin McKernan en collega’s die in maart van dit jaar werd aangekondigd, biedt een beangstigende verklaring.“

Over dat laatste zegt Bhakdi: “Tijdens de vaccinproductie moeten de bacteriën minicromosomen uit de verpakking van het gegenereerde mRNA halen. Anders worden ze in de verpakking opgenomen. Voordat dit RNA wordt verpakt, moet het DNA worden verwijderd. Dit is mogelijk, maar niet triviaal. Anders worden ze in de verpakking opgenomen. En dan hebben we zoiets als mRNA verpakt naast DNA.”

Is de lezing van de heer Bhakdi in deze correct?

EMA: “Het EMA en de nationale autoriteiten controleren voortdurend gegevens over de veiligheid van deze vaccins. Door deze gegevens voortdurend te controleren, kan het EMA veiligheidssignalen identificeren en onderzoeken, waaronder die met betrekking tot zeer zeldzame bijwerkingen.  Een lijst van signalen die door onze veiligheidscommissie (PRAC) voor COVID-19-vaccins van 2020 tot 2022 zijn beoordeeld, is te vinden in EMA’s meest recente rapport over geneesmiddelenbewaking (zie pagina 86).
Informatie over signalen voor 2023 wordt binnenkort gepubliceerd in ons jaarlijkse Eudravigilance-rapport.”

Het EMA geeft aan ook veiligheidsupdates te hebben gepubliceerd voor het COVID-19 vaccin, “waarin de door de PRAC geïdentificeerde veiligheidsproblemen gedetailleerd worden beschreven.” Deze informatie is volgens het EMA te vinden op de webpagina voor elk van de vaccins. In de productinformatie, rubriek 4.8, is voor elk vaccin een lijst met alle bevestigde bijwerkingen te vinden, aldus EMA.

image_printDownload PDF en print