Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

Poetin over 1 jaar oorlog in Oekraïne

Velen keken uit naar deze toespraak voor de Federatieraad en de leden van de Doema. Vriend en vijand zullen zijn woorden op een goudschaaltje wegen om vast te stellen welke koers de Russische regering de komende tijd zal volgen. De president wil niet over een inval wil spreken, maar over een ‘speciale militaire operatie’. Volgens Poetin is de oorlog door het westen begonnen en wel in 2014 met de door het westen gesteunde coup waardoor een pro-westerse regering met rechtsradikale leden aan de macht kwam en de treiterijen tegen de Russische minderheid in het oosten begonnen. Wat viel op in deze toespraak?

Toespraak president Poetin t.g.v. 1 jaar oorlog (foto: Kremlin)

“Deze presidentiële toespraak komt, zoals wij allen weten, in een moeilijke, beslissende periode voor ons land. Dit is een tijd van radicale, onomkeerbare veranderingen in de hele wereld, van cruciale historische gebeurtenissen die de toekomst van ons land en ons volk zullen bepalen, een tijd waarin ieder van ons een kolossale verantwoordelijkheid draagt.
Met deze woorden opende president Poetin zijn toespraak naar aanleiding dat de Russische inval, door Rusland ‘Speciale Militaire Operatie’ genoemd, op 24 februari 2022. Wat een snelle operatie moest worden om de Russische minderheid tegen de aanvallen van de regering in Kiev te beschermen, liep uit op een oorlog tussen het Westen en Rusland.

Voor Rusland is er een rechtvaardiging van de inval: “Om de mensen in onze historische gebieden te beschermen, de veiligheid van ons land te waarborgen en de dreiging van het neonazistische regime dat zich na de staatsgreep van 2014 in Oekraïne heeft gevestigd, weg te nemen, werd een jaar geleden besloten de speciale militaire operatie te beginnen. Stap voor stap, zorgvuldig en consequent zullen we de taken die voor ons liggen aanpakken.

Poetin herinnert aan het verbod dat de nieuwe regering in Kiev in 2014 instelde om de Russische taal te spreken. En dat terwijl naast de Russische minderheid ook nog miljoenen Oekraïeners Russisch als hoofdtaal gebruiken. Inmiddels worden alle Russischtalige boeken verbrand. Volgens Poetin hebben de Oekraïense Russen acht jaar tevergeefs op hulp van Rusland gewacht.

Zoals vaker in zijn toespraken wijst hij wederom op de Amerikaanse oorlogen, vaak onder valse voorwendselen in Irak, Syrië, Joegoslavië en Libië.

Poetin over een veiligheidspact voor Europa: “Wij waren open en oprecht bereid tot een constructieve dialoog met het Westen; wij zeiden en drongen erop aan dat zowel Europa als de hele wereld een ondeelbaar veiligheidssysteem nodig hadden dat voor alle landen gelijk was, en wij stelden jarenlang voor dat onze partners dit idee samen zouden bespreken en aan de uitvoering ervan zouden werken. Maar als antwoord kregen wij een onduidelijke of hypocriete reactie, wat de woorden betreft. Maar er waren ook daden: De uitbreiding van de NAVO tot aan onze grenzen, het creëren van nieuwe inzetgebieden voor raketafweer in Europa en Azië – ze besloten zich tegen ons in te dekken onder een “paraplu” – het inzetten van militaire contingenten, en niet alleen bij de grenzen van Rusland.

De laatste poging van Rusland, aldus de president, om een oorlog te voorkomen was in december 2021. “Uiteindelijk hebben we in december 2021 officieel ontwerp-overeenkomsten over veiligheidsgaranties voorgelegd aan de VS en de NAVO. In wezen werden alle belangrijke, fundamentele punten verworpen. Daarna werd het eindelijk duidelijk dat het startsein voor de uitvoering van de agressieve plannen was gegeven en dat ze niet zouden stoppen.

De datum voor de inval door Rusland werd bepaald door de berichten dat Oekraïne in februari een grote aanval op de Donbass voorbereidde. Dat gaf het startsein aan de Russische legerleiding om in te grijpen en deze aanval op de Russische minderheid te voorkomen.
De Russen zien bij monde van de president “dat zij (het Westen, red.) degenen waren die deze oorlog zijn begonnen, terwijl wij geweld hebben gebruikt en gebruiken om de oorlog te stoppen.” Een gezichtspunt dat in het westen wordt omgedraaid.

Poetin vermeldt het feit dat de VS honderden bases over de hele wereld hebben. Het westen, vooral de VS, hebben volgens Poetin “al meer dan 150 miljard dollar uitgegeven om het regime in Kiev te helpen en te bewapenen. Om u een idee te geven: volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hebben de G7-landen in 2020-2021 ongeveer 60 miljard dollar uitgetrokken om de armste landen ter wereld te helpen. Is dit duidelijk?

Volgens Amerikaanse deskundigen zijn bijna 900.000 mensen gedood tijdens oorlogen die de Verenigde Staten na 2001 hebben ontketend, en zijn meer dan 38 miljoen mensen vluchteling geworden“, zo Poetin.

Een gevoelig onderwerp in Rusland is de Tweede Wereldoorlog, in Rusland de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd, en de tijd dat de NAZI’s de Sovjet-Unie binnenvallen, overigens na toezeggingen van de door westers kapitaal gesteunde Hitler dat het land niet zou worden aangevallen. De Tweede Wereldoorlog kostte 26 miljoen Russen het leven.

Poetin:” Onlangs nog werd een brigade van de strijdkrachten van Oekraïne Edelweiss genoemd naar een nazi-divisie waarvan het personeel betrokken was bij de deportatie van Joden, de executie van krijgsgevangenen en strafoperaties tegen partizanen in Joegoslavië, Italië, Tsjecho-Slowakije en Griekenland. Wij schamen ons om hierover te praten, maar zij niet. Het personeel van de Strijdkrachten van Oekraïne en de Oekraïense Nationale Garde is bijzonder gesteld op de chevrons die vroeger werden gedragen door soldaten van de divisies Das Reich, Totenkopf en Galichina en andere SS-eenheden. Ook hun handen zijn met bloed besmeurd. Oekraïense pantservoertuigen zijn voorzien van insignes van de NAZI-Duitse Wehrmacht.

Poetin verwijt het Westen de NAZI-krachten in Oekraïne niet als een probleem te willen zien: “Het maakt ze niet uit op wie ze inzetten in hun strijd tegen ons, tegen Rusland. In feite is iedereen goed, zolang ze maar tegen ons en ons land vechten.

Oekraïne neemt een speciale plaats in in de Russische geschiedenis. Het land wordt beschouwd als de culturele bakermat van het huidige Rusland. De Russen strijden dan ook niet graag tegen Oekraïeners. Poetin: “We zijn niet in oorlog met het volk van Oekraïne. Dat heb ik vele malen duidelijk gemaakt. Het volk van Oekraïne is een gijzelaar geworden van het regime in Kiev en zijn westerse handlangers, die het land in feite politiek, militair en economisch hebben bezet en de Oekraïense industrie nu al tientallen jaren vernietigen terwijl zij de natuurlijke rijkdommen van het land plunderen.

De bedoeling van de ‘Speciale Militaire Operatie’ was het afschermen van het oosten van Oekraïne voor de aanvallen uit het westen. Vanwege de door de NAVO ondersteunde tegenaanvallen met steeds verder reikende raketten, ziet Rusland zich gedwongen om verder in het land op te trekken om ervoor te zorgen dat de raketten het Russische grondgebied niet kunnen raken. “Hoe groter het bereik van de westerse systemen die aan Oekraïne zullen worden geleverd, hoe verder we de dreiging van onze grenzen moeten verwijderen. Dit is duidelijk“, zei Poetin.

Volgens Poetin kan het westen deze oorlog niet op het slagveld winnen waardoor het westen zich toenemend met “agressieve informatieaanvallen” op de Russische jongeren richt. “Ze houden nooit op met liegen en het verdraaien van historische feiten terwijl ze onze cultuur, de Russisch-orthodoxe kerk en andere traditionele religieuze organisaties in ons land aanvallen.

Een in het westen controversieel punt is wat sommigen zien als een aanval op het gezin. Poetin hierover: “Kijk wat ze hun eigen volk aandoen. Het gaat allemaal om de vernietiging van het gezin, van de culturele en nationale identiteit, om perversie en misbruik van kinderen, inclusief pedofilie, die bij hen allemaal normaal worden verklaard. Ze dwingen de priesters om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht in te zegenen. Zegen hun harten, laat ze doen wat ze willen. Dit is wat ik hierover wil zeggen. Volwassen mensen kunnen doen wat ze willen. Wij in Rusland hebben dat altijd zo gezien en zullen dat ook altijd blijven doen: niemand gaat zich bemoeien met andermans privéleven, en wij gaan dat ook niet doen.” En verder: “Miljoenen mensen in het Westen beseffen dat ze naar een geestelijke ramp worden geleid. Eerlijk gezegd lijkt de elite gek geworden, en het ziet er naar uit dat daar geen remedie voor is.
Met deze woorden speelt Poetin in op de oppositie in het Westen tegen de dominante ‘woke-cultuur’.

In de richting van de bevolking van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de regio’s Zaporozhye en Kherson zei Poetin: “Jullie, mijn vrienden, hebben jullie toekomst bepaald tijdens de referenda en een duidelijke keuze gemaakt ondanks de bedreigingen en het geweld van de neonazi’s, te midden van de nabije militaire acties. Maar niets is sterker geweest dan jullie intentie om bij Rusland te zijn, bij jullie moederland.

Dat Rusland geopolitieke belangen in het gebied heeft blijkt uit de opmerking: “Wij zijn reeds begonnen met een groot sociaal-economisch herstel- en ontwikkelingsprogramma voor deze nieuwe regio’s binnen de Federatie en zullen dit verder uitbreiden. Het omvat het herstel van productiefaciliteiten, banen en de havens aan de Zee van Azov, die opnieuw de door land ingesloten zee van Rusland is geworden, en de aanleg van nieuwe, moderne wegen, zoals we op de Krim hebben gedaan.

Uiteraard kwam ook de militaire ontwikkeling ter sprake: “Collega’s, zoals u weet is een plan 2021-2025 voor de opbouw en ontwikkeling van de strijdkrachten goedgekeurd door een presidentieel uitvoeringsbesluit en wordt dit momenteel uitgevoerd en waar nodig aangepast. Belangrijk is dat onze volgende stappen om het leger en de marine te versterken en de huidige en toekomstige ontwikkeling van de strijdkrachten veilig te stellen, gebaseerd moeten zijn op de feitelijke gevechtservaring die is opgedaan tijdens de speciale militaire operatie, die voor ons uiterst belangrijk, ik zou zelfs zeggen van onschatbare waarde is.” Hierna somt Poetin alle inspanningen op militair-technologisch gebied op.

Volgens Poetin wil het Westen Rusland en het Russische volk laten lijden: “Zij probeerden de economische banden met Russische bedrijven te verstoren en het financiële systeem zijn communicatiekanalen te ontnemen om onze economie lam te leggen, ons van exportmarkten te isoleren en zo onze inkomsten te ondermijnen. Ze hebben ook onze deviezenreserves gestolen, om het beestje bij de naam te noemen, geprobeerd de roebel in waarde te laten dalen en de inflatie tot vernietigende hoogten op te stuwen.

De Russische president wijst het Westen er fijntjes op dat “het aandeel van de Russische roebel in de internationale betalingen ten opzichte van december 2021 is verdubbeld tot een derde van het totaal, en met inbegrip van de valuta’s van de bevriende landen bedraagt het meer dan de helft van alle transacties.” Over de Amerikaanse dollar: “Wij zijn niet de enigen die het betaalmiddel laten vallen.

Rusland’s draai naar het oosten betekent ook dat zij de Trans-Siberian Railway en de Baikal-Amur Railway verder gaan versterken.

Poetin bevestigt de voortzetting van het verstrekken van gratis aardgas: “Wij zullen ook ons programma voor gratis gasdistributie voortzetten. Wij hebben reeds besloten het uit te breiden tot sociale voorzieningen – kleuterscholen en scholen, poliklinieken en ziekenhuizen, alsmede eerstelijns gezondheidszorgcentra. Dit programma wordt nu permanent voor onze burgers – zij kunnen altijd een aansluiting op het gasdistributiesysteem aanvragen.”

Belangrijke Russische bedrijven moeten de komende jaren weer onder Russische wetgeving gaan opereren: ‘de-offshoring’ wordt dit genoemd.

Poetin hekelde in zijn toespraak directies van westers georiënteerde Russische bedrijven die de winsten niet aan investering in het bedrijf maar voor de aankoop van luxe villa’s en jachten in het buitenland hebben besteed. Dat velen van deze oligarchen in het Westen zijn onteigend boeit geen Rus, aldus Poetin: “In hun gesprekken rond de keukentafel herinnerden de mensen zich allemaal de privatisering van de jaren negentig, toen ondernemingen die door onze hele natie waren opgebouwd voor bijna niets werden verkocht en de zogenaamde nieuwe elites pronkten met hun weelderige levensstijl.

Over de toekomst zei Poetin: “Wij zullen een zeer sterke en zelfvoorzienende economie creëren, die niet afzijdig zal blijven in de wereld, maar gebruik zal maken van al haar concurrentievoordelen. Het Russische kapitaal, het geld dat hier wordt verdiend, moet worden ingezet voor het land, voor onze nationale ontwikkeling.”

De hele toespraak is hier in het Engels te lezen.
Of bekijk onderstaande beeldregistratie.

Nawoord

Het verbod om naar Russische kanalen te kijken en te luisteren door bepaalde websites te blokkeren, is naar onze mening het gevolg van de angst in het westen dat de bevolking kennis kan nemen van een andere kijk op de huidige ontwikkelingen. Het geeft de zwakte van de argumenten voor deze verschrikkelijke oorlog aan, die de onze niet is. Want als de argumenten steekhoudend zouden zijn, zou de Russische berichtgeving geen enkele invloed op de westerse publieke opinie hebben. Maar dat is vermoedelijk wel het geval.

Niet censuur, maar een waarachtige politiek en een eerlijk medialandschap zijn de echte wapens tegen buitenlandse propaganda.
Vrije media laten dat geluid door. En niet meer dan dat. Of we het eens zijn met het gestelde in bovenstaande verslag, is niet relevant. U als lezer gaat daarover, zoals dat in een vrije en voldragen democratie gewoon moet zijn.

image_printDownload PDF en print