Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

HELP, ik kan geen personeel vinden.

Bedrijven en kleine ondernemers schreeuwen om personeel. In ziekenhuizen, in restaurants, bij het openbaar vervoer. En niet alleen in Nederland. Het plotselinge personeelstekort manifesteert zich in de hele Westerse wereld. Terwijl de economie doorsukkelt, en daardoor geen verklaring kan zijn voor het acute personeelstekort, moet er een andere oorzaak zijn: veel mensen zijn ziek. Historisch veel en snel stijgend.

Foto: Pixabay

Economische malaise en toch tekort aan personeel

Welk land je ook neemt, in alle landen lijkt personeel te zijn opgelost. Terwijl de economie zich met moeite staande houdt en dus niet een verklaring kan zijn voor de vraag naar personeel, lijkt er iets veranderd in het aanbod.

In Nederland vragen ziekenhuizen familieleden om mee te helpen wegens gebrek aan personeel. NS kampt ook met een fors personeelstekort in alle takken van haar dienstverlening. “De vooruitzichten omtrent het personeelstekort zijn niet rooskleurig”, laat de NS weten.

Bij onze oosterburen is het niet veel beter:“Het tekort aan geschoolde werknemers in Duitsland heeft volgens een studie in 2022 een nieuw recordniveau bereikt, ondanks de druk op de economie door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie”, meldt de Duitse omroep ZDF. Er zijn maar liefst 630.000 onvervulbare vacatures. Uiteraard wordt Covid als reden genoemd, alsof dit virus na 3 jaar met een sterftecijfer vergelijkbaar met een strenge griep nog steeds rondwaart.

Ook in de Verenigde Staten klaagt men steen en been over het gebrek aan personeel. De bediening in restaurants rent van hot naar her om de klanten te bedienen, omdat een deel van de vacatures niet vervuld kan worden. Luchtvaartmaatschappijen hebben een gebrek aan grondpersoneel en piloten, autoverhuurbedrijven aan baliepersoneel en onderhoudmensen. Noem elke branche, overal is er een chronisch personeelstekort.

Snel toenemende invaliditeit in de VS vanaf 2021.

Ongekend ziekteverzuim en snel stijgend

Een deel kan verklaard worden doordat mensen na de gekmakende Covidtijd andere werkzaamheden hebben opgepakt, maar welke dan? Ook wordt depressiviteit, vooral onder jonge mensen, genoemd als mogelijke oorzaak dat veel werkers ziek thuiszitten.

Maar dit alleen kan niet dit plotselinge mondiale probleem verklaren.

De vereniging van Duitse farmabedrijven signaleert in een eerder artikel op deze website dat het ziektverzuim, dat in 2020 nog normaal was, tijdens de ‘pandemie’, in 2021 begon op te lopen. In 2022 verder toenam en in de eerste helft van dit jaar alle records breekt.

We spreken hier over een bericht van de Duitse farmaciebedrijven, waarvan BioNTech aan de wieg heeft gestaan van de ‘vaccins’ die de wereldbevolking tegen Covid-19 moest beschermen. Dat deden ze wellicht, maar wat doen ze nog meer?

Onderstaand het aantal personen die in het Verenigd Koninkrijk een erkende invaliditeit hebben, ongeacht de reden. Lag het gemiddelde van 2016-2019 op afgerond 485.000 personen. In 2021 steeg dat naar afgerond 585.000 om te exploderen in 2022 naar afgerond 858.000 personen.

Maar ook in het Verenigd Koninkrijk gaan alarmbellen af. Opvallend en verontrustend is dat naast verhoogd ziekteverzuim er ook meer mensen dan normaal sterven. En dat zijn geen ouderen, maar mensen in de leeftijd tussen 15-44 jaar. Hun dood komt vaak ook plotseling, ‘sudden death’.

The Express schrijft:

Geen hard bewijs, wel talloze aanwijzingen

Het zal duidelijk zijn dat een mogelijke relatie van de bijzondere oversterfte, het stijgende ziekteverzuim en het aantal gevallen van plotselinge dood bij jonge mensen en van middelbare leeftijd met de Covidprikken uit alle macht wordt ontkend. De machtige farmaciebedrijven, de media die hebben geprofiteerd van het miljardenhoge strooigeld dat aan hen is overgemaakt aan advertentiegelden en de politici die hun eigen burgers vrijheden hebben ontnomen of angst aangejaagd, zullen alles inzetten om te voorkomen dat de oplopende gezondheidsschade aan de ‘vaccins’ wordt toegewezen. Vanaf 24 augustus as. zal de EU haar censuurwet in werking stellen om de belanghebbenden te helpen verder onderzoek en openbaarmaking van dit vraagstuk te blokkeren.

CENSUUR: Alternatieve manieren om EZAZ te blijven volgen
Op 24 augustus gaat de EU een nieuwe poging doen om haar niet welgevallige berichten van het internet te halen. Dat kan door websites uit de lucht te halen of sociale media te ‘modereren’.
Weet dat EZAZ op verschillende wijzen te volgen is.
Meer hierover op onze speciale pagina.

Strikt genomen is er ook nog geen hard bewijs, wel miljoenen individuele gevallen waarbij een mogelijk verband wel erg voor de hand ligt. Alleen al in Duitsland hebben huisartsen 3 miljoen mensen op bezoek gehad met klachten volgend op een of meer inentingen tegen Covid. De directeur van de krankenkasse die dat bekendmaakte is overigens ontslagen.

De grafieken in dit artikel zijn afkomstig van Edward Dowd, voormalig Portfolio Manager bij BlackRock. Dowd volgt sinds 2021 het stijgende aantal niet-COVID-ziekten en sterfgevallen in de VS en het VK, en heeft nieuwe alarmerende gegevens over het explosief stijgende aantal cardiovasculaire en hematologische sterfgevallen. Volgens zijn deskundige analyse kunnen deze cijfers leiden tot een wereldwijde economische crisis en instorten van de gezondheidszorg.

Correlatie oversterfte en aantal inentingen. Bron: phinancetechnologies.com

Correlatie aangetoond: waar blijft het onderzoek?

In veel grafieken lijkt een correlatie (geen oorzakelijk verband, of causale relatie) tussen de mate van inentingen per persoon en de oversterfte onderscheiden naar land. Bovenstaand een van de vele grafieken die de correlatie laten zien.
De algemene lijn lijkt te zijn dat hoe meer er geprikt is, hoe hoger de oversterfte. De bron van de grafiek geeft nog meer uitsplitsingen naar leeftijd en kwartaal. In bovenstaande grafiek is gekozen voor het 4e kwartaal van 2022 omdat in de kwartalen 1 en 2 Oost-Europese landen nog oversterfte kenden door Covid, volgens Dowd. In het 4e kwartaal kan deze factor worden verwaarloosd.

Belangrijk bij het lezen van dit soort causale grafieken, is dat er slechts twee factoren tegen elkaar worden afgezet. Sterfte wordt ook bepaald door voorgaande golven van sterfte in een land, de leeftijdsopbouw of de staat van de gezondheidszorg.

Er zijn inmiddels voldoende aanwijzingen dat er iets heel ernstig aan de hand is en dat de samenleving in toenemende mate met dit probleem wordt geconfronteerd. Daarom is het onbegrijpelijk dat overheden onderzoek afwijzen en ook politici het zwijgen er toe doen.

De macht van Big Farma is amper meer te bestrijden.

Zie ook onderstaande interview met Edward Dowd waarin hij de cijfers toelicht.

HELP, ik kan geen personeel vinden.
Uw oordeel over dit artikel15 Stemmen
9
9
image_printDownload PDF en print