Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Hoe lang ontkennen we nog de schade door de Covid-inentingen?

Laatst bijgewerkt:

Het is de spreekwoordelijke hete brei, de grootschalige schade aan de gezondheid van miljoenen mensen in de wereld door de opgedrongen ‘veilige en effectieve’ Covid-inentingen. Dat niet eerder mensen twijfelden aan de effectiviteit bevreemdt critici omdat het toch eigenaardig is dat je steeds maar weer opnieuw geprikt moet worden om een matig virus (nu al wereldwijd menigmaal vastgesteld) te bestrijden. Ook het feit dat talrijke geprikte mensen steeds weer Covid krijgen (vastgesteld op basis van de PCR-test) moet toch vragen oproepen. Maar zelfs de oneindige reeks mensen die plotseling overlijden (‘sudden death’), veelal jonge en gezonde mensen, lijkt bij de meesten geen achterdocht op te wekken. Toch is het de olifant in de kamer en de vraag is hoe lang de media, de televisie-experts en politici nog om de olifant heen kunnen.

Foto: Pixabay

Uit Britse cijfers van 2022 blijkt dat de ‘vaccins’ meer mensen het leven hebben gekost dan het aantal mensen dat door de inenting van het virus zou zijn gered. Dat concludeert Steve Kirsch, executive Director, Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) in een analyse van zeer actuele cijfers van de Britse overheid.

Kirsch: “Uit deze nieuwe analyse blijkt duidelijk dat de COVID-vaccins voor alle leeftijdsgroepen meer mensen doden dan redden. Met andere woorden, ze zouden door niemand gebruikt mogen worden. Hoe jonger je bent, hoe minder zinvol het is.”
Kirsch stelt dat als je 25 jaar oud bent, het vaccin 15 mensen doodt voor elke persoon die erdoor wordt gered van overlijden aan COVID. Hoe jonger je bent, hoe onzinniger vaccinatie is.

In vrijwel de hele wereld pleiten al sinds eind 2021 critici voor onderzoek naar de vaak ernstige ‘bijwerkingen’, tot de dood aan toe. Nog steeds worden deze oproepen niet gehoord. Ook in Nederland wordt er gesteggeld over het faciliteren van een dergelijk onderzoek. Het niet willen weten is geen onbekend fenomeen. Als mensen, onder aanvoering van hun leiders en media, massaal in een bewering hebben geïnvesteerd, door bijvoorbeeld zelf de nu omstreden behandeling (inenting) te ondergaan, wordt een nieuwe realiteit niet toegelaten. De Duitsers noemen dat Fallhöhe, de hoogte die mensen moeten overbruggen als zij hun aanvankelijke aannames moeten loslaten.

Inmiddels heeft prof. dr. Karl Lauterbach, minister van gezondheid in Duitsland, al onomwonden toegegeven dat schade ten gevolge van de Covidprikken zich in hoge mate voordoet en de Duitse overheid – Pfizer e.a. hebben aansprakelijkheid uitgesloten – zich beraadt op schadevergoeding en therapeutische reparatiemaatregelen.
Ook in Japan is grote onrust ontstaan over de grote oversterfte na inentingen. Opvallend aan de Japanse cijfers is dat er tijdens de eerste maanden van de Covid ‘pandemie’ in Japan sprake was van een aanzienlijke ondersterfte die later na inentingen overging in een oversterfte.
Inmiddels is in Nederland de verklaring van de Duitse gezondheidsminister al als desinformatie bestempeld, jawel informatie van een minister. De ontkenning is dermate groot dat ook een gezondheidsminister niet meer wordt geloofd als hij terugkomt op het voorgeschreven verhaal dat de inentingen ‘veilig en effectief’ zijn.
Hoor ook de getuigenverklaringen in Nederland over de gezondheidsschade ten gevolge van de inentingen.

In het Verenigd Koninkrijk strijdt parlementslid Mr Andrew Bridgen al enige tijd om dit genegeerde onderwerp onder de aandacht te brengen. Het resultaat is dat tijdens zijn toespraken zijn mede-parlementsleden de vergadering verlaten. Dat is niet alleen een schandalige gang van zaken, het geeft ook aan hoe hardnekkig men weg wil blijven van een onwelgevallige realiteit: de ‘vaccins’ zijn geen vaccins, zijn niet effectief en zeker niet veilig.

Luister naar de toespraak van Mr Andrew Bridgen en zie hoe de nog aanwezige parlementsleden de zaal verlaten.

In het inzetje in de video Dr. John Campbell die in zijn door miljoenen wereldwijd bekeken video’s nu aandacht voor dit onvoorstelbare probleem vraagt. Campbell is lang pleitbezorger voor deze inentingen geweest, maar kwam er steeds meer achter dat zijn stellingname onhoudbaar werd en is nu een felle voorvechter van gedegen onderzoek.

Mr Andrew Bridgen, MP

Onderzoek VS: 26 miljoen gevallen bijwerkingen ‘vaccins’

Edward Dowd is een van de leden van het in Portugal gevestigde onderzoeksbureau Phinance Technologies, dat door hem is opgericht en geleid. Dowd is voormalig Blackrock portefeuillebeheerder.

Hij schrijft op zijn website:

We leven in interessante tijden. Had u ooit gedacht dat censuur en plotselinge dood genormaliseerd zouden worden of dat kritisch denken en vragen stellen als “complottheorieën” zouden worden bestempeld? Ik heb dit al eerder meegemaakt in mijn carrière als aandelenonderzoeksanalist en portefeuillebeheerder, waar mijn tegendraadse opvattingen over dotcom- en huizenfraude destijds voor gekkigheid werden verklaard. Ik leef in de wereld tussen perceptie en realiteit en ben er vroeg bij om trends te identificeren en mijn klanten geld te laten verdienen. Het huidige klimaat is de grootste informatieasymmetrie uit mijn carrière en helaas zijn onze instellingen erin getrapt. Het antwoord op dit dilemma is transparantie en de waakhond van de waakhonden zijn en dat is de reden waarom ik heb besloten aan dit project deel te nemen.

Uit een recent onderzoek van Phinance Technologies komen schokkende cijfers naar voren over de schaden die de ‘vaccins’ aan de gezondheid van miljoenen Amerikanen heeft aangericht.

Lichte tot matige schade (letsel):
Ongeveer 18% van de werkzame beroepsbevolking van 16-64 jaar heeft naar schatting letsel opgelopen als gevolg van het uitrolprogramma van het Covid-19-vaccin dat in 2021 van start is gegaan.
In absolute aantallen zijn naar schatting 26,6 miljoen personen gewond geraakt door de inentingen.
Dit komt overeen met een stijging van het verzuimpercentage in 2022 met 28,6% ten opzichte van 2019, en een stijging van de verloren werktijd met 50%. Een verschijnsel dat waarschijnlijk ook in Nederland speelt waardoor vrijwel alle organisaties schreeuwen op personeel.

Ernstige schade (handicaps).
De toename van handicaps in de burgerlijke beroepsbevolking sinds begin 2021 bedroeg ongeveer 0,93%, wat overeenkomt met een stijging van 24,6%.
In absolute aantallen werden naar schatting 1,36 miljoen personen van 16-64 jaar die actief zijn op de arbeidsmarkt, arbeidsongeschikt.

De meest extreme schade (overlijden).
Het sterftecijfer wordt geraamd op een absoluut percentage van ongeveer 0,1% van de bevolking van 25-64 jaar voor 2021 en 2022 samen (bovengrens).
Dit betekent een sterfteoverschot van ongeveer 23% voor 2021 en 2022 ten opzichte van de verwachte uitgangssituatie.
In absolute cijfers komt dit neer op ongeveer 310.000 extra sterfgevallen.

De economische schade zou € 136 miljard bedragen.

En het zwijgen, het niet willen onderzoeken, want niet willen weten, gaat nog door. Maar de druk neemt toe om de waarheid boven water te krijgen. En dat moment gaat komen, tot schrik van velen. Als bewezen kan worden dat de autoriteiten op de hoogte waren van deze grote risico’s en openbaar gemaakte documenten wijzen in die richting, zullen gerechtelijke procedures moeten volgen. Deze zaak mag niet verjaren.

image_printDownload PDF en print