Uw donatie helpt EZAZ radio moddergat

Amerikaanse toezichthouder luchtvaart knoeit met ECG-waarden piloten

Laatst bijgewerkt:

Een studie van 177 mensen in Puerto Rico (van wie 97% gevaccineerd was) in de leeftijd van 8 tot 84, wijst uit dat 70% van hen, wanneer ze werden gescreend op hartletsel met behulp van een door de US Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd testapparaat (van Heart Care Corp), objectieve tekenen van hartletsel vertoonden. De toezichthouder op de burgerluchtvaart van de VS, de Federal Aviation Administration (FAA), heeft in alle stilte de vereiste ECG-waarden (mate van goed functioneren van het hart) aangepast omdat veel piloten anders niet meer zouden mogen vliegen.

Afbeelding van Thomas Fengler via Pixabay

In de oktober 2022-versie van de FAA Guide for Aviation Medical Examiners verbreedde de FAA stilletjes de ECG-parameters buiten het normale bereik. En ze verbreedden het bereik niet een beetje. Ze verbreedden het met veel. Dit gebeurde na de uitrol van het C-vaccin.

Dat schrijft Steve Kirsch, de doorgaans goed geïnformeerde vaccin-expert (bio), in een recent artikel. “Nadat het vaccin was uitgerold, verbreedde de FAA in het geheim het ECG-parameterbereik voor piloten, zodat ze niet aan de grond zouden worden gezet. Het lijkt erop dat de (covid-, red.) vax minstens 50 miljoen Amerikanen hartschade heeft bezorgd,” stelt Kirsch.

Kirsch: “Veel mensen zullen erg overstuur zijn als ze zich realiseren dat het vaccin dat ze namen om hun kans op overlijden aan COVID te verminderen, feitelijk omgekeerd werkte, waardoor ze juist meer kans lopen dat COVID te krijgen, worden opgenomen in het ziekenhuis of zelfs sterven aan COVID.
Hartschade is een van de meest voorkomende ‘bijwerkingen’ van de ‘vaccins’.

De ‘PR’ (een maat voor hartfunctie) was vroeger in het bereik van .12 tot .2. Het is nu: .12 tot .3 en mogelijk zelfs nog hoger. Dit is een zeer breed scala; De waarden zijn nu zodanig dat ook piloten met hartletsel kunnen worden goedgekeurd. Cardioloog Thomas Levy is geschokt door deze verandering.

Over het waarom van deze aanpassing speculeert Kirsch. Maar met alle hartschade en ‘sudden deaths’, ook van piloten, is de medische toelatingsnorm verlaagd omdat anders te veel piloten, waarvan men in de VS toch al enkele duizenden tekort komt, aan de grond blijven.

Kirsch: “Met andere woorden, het COVID-vaccin heeft veel piloten ernstig verwond en de FAA weet het en zei niets omdat ze het land dan zou laten weten dat de vaccins onveilig zijn. En dat mag je niet doen.

Het mag duidelijk zijn dat het sjoemelen met de gezondheidsnormen voor piloten ook de veiligheid voor duizenden passagiers in het geding is. Ofschoon er online meldingen zijn van meer onverklaarbare verkeersongelukken op de weg en in de lucht zoals British Airways maar uit het overzicht ongevallen in de luchtvaart van het Aviation Safety Network blijkt van een opvallende stijging in de recente jaren geen sprake te zijn.

Een uitgebreide toelichting schrijft Kirsch in dit artikel.

Wij vroegen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers om commentaar.

Dit waren onze vragen:

  1. Bent u bekend met deze aanpassing van ECG-waarden voor Amerikaanse verkeersvliegers?
  2. Gelden deze voorschriften ook voor verkeersvliegers van Nederlandse vliegers die op bestemmingen in de VS vliegen?
  3. Onderliggend maar nog deels verzwegen probleem is de mogelijke relatie tussen de Covid-vaccins en vormen van hartfalen. Zijn die problemen ook bij verkeersvliegers in Nederland bekend?
  4. Kunt u aangeven of de ECG-waarden voor toelating van verkeersvliegers ook in Nederland of Europa zijn aangepast?
  5. Ziet u een significante toename van collega’s die om medische redenen uitvallen?
  6. Is het ‚vaccineren‘ tegen Covid-19 binnen de verkeersvliegers een bespreekbaar onderwerp?
  7. Kunt u ons verwijzen naar een vergelijkbaar reglement als die van de FAA terzake gezondheidstesten van verkeersvliegers?

De VNV gaf tot op heden geen reactie.

error: Deze inhoud is beschermd!