Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

Het Covid-drama: begrijpelijke zorg, onwetendheid, boze opzet én corruptie

Laatst bijgewerkt:

Een vraagteken ontbreekt in de kop. Want van een ding ben ik zeker, dit Covid-drama is een optelsom van begrijpelijke zorg, goedbedoelde onwetendheid, op grof geld gerichte boze opzet en waarheidsonderdrukkende corruptie. Een roep om verantwoording en gerechtigheid wordt luider.

Foto: De ziekelijke reacties op een virus.

Was Covid een virus of een project?

Nog steeds worstelen velen met de vraag of Covid een ons overvallend virus was of een goed gepland project om de samenleving rijp te maken voor The Great Reset? Ik sluit niet uit dat het beide is.

Het lijkt erop dat Covid haar slotacte beleeft. Steeds meer landen zijn met de maatregelen gestopt. Reizen is in de meeste gevallen weer mogelijk zonder de vraag hoeveel prikken je hebt gehad. Mondmaskers duiken in sommige landen nog of weer op, maar dat lijken uitzonderingen. Waar sommigen nog aan het touw blijven trekken en het orgel van de paniek blijven bespelen, trekken andere spelers in het drama zich schielijk terug, zich fluisterend verontschuldigend voor de foute en niet effectieve beslissingen. Steeds meer rechters durven zich weer uit te spreken tegen de mensonterende en mensenrechten schendende prikplicht op straffe van ontslag. De stad New York moet alle 2.000 ontslagen werknemers weer in dienst nemen, na een vernederend ontslag.

De onzinnige maskers, de schoolsluitingen, de lock downs en de onvoorstelbare avondklok, het waren maatregelen die in hun uitwerking veel schadelijker waren dan effectief tegen het virus. De 1,5 meter-onzin, het boksje geven in plaats van een hand, het geeft aan hoe gek de mensheid is gemaakt.

De mediale angstorgie

Hoofdrol in de angstorgie hebben de media gespeeld. Zij hebben, en grotendeels nog steeds, het angstorgel maximaal bespeeld. Ik hoef hier geen voorbeelden te noemen, immers elke krant, elke nieuwsuitzending die je terugkijkt getuigt van een pathologisch genot om mensen de stuipen op het lijf te jagen. De zogenaamde ‘deskundigen’ die avond-aan-avond in zogenaamde talkshows hun angstriedel afdraaiden. De hoofdredacteuren hebben iets uit te leggen. Julian Assange, zei ooit dat de meeste oorlogen zonder inzet van de media niet waren ontstaan. Hetze en media zijn onlosmakelijk verbonden, ook tegen de critici van het gevoerde Coronabeleid. Voor de media is het altijd oorlog.
‘Bekende Nederlanders’, die kleine supersterretjes, die betaald met van belastinggeld, his masters’ voice speelden en hun aanhang nog extra angst inbliezen.

Macht: ‘ik had het nooit willen missen’

De politiek, ja, de politiek. De regeringen hebben massaal gefaald in hun taak om een land tot rust te brengen en haar inwoners te beschermen. Integendeel, zij hebben de angst massaal aangejaagd. Zij hebben zich laten adviseren door mega-communicatiebureaus en dito adviesgiganten om de angstporno tot in de puntjes met de nieuwe communicatietechnieken, of beter gezegd manipulatietechnieken, tussen de oren van de bevolking te krijgen. Informeren maakte plaats voor indoctrineren.
Sommigen bewindslieden hebben zichtbaar genoten van de afgelopen tijd en zeiden dat ook onomwonden voor de camera. Je kunt je afvragen met welke geestelijke gesteldheid we hier te maken hebben. Hoe het komt dat je geniet van zoveel door jezelf veroorzaakte maatschappelijke en economische destructie? Hoe kan het dat bepaalde types in de regering er zichtbaar genoegen in schiepen de bevolking te bedreigen (deur-tot-deur, arm-tot-arm), te chanteren (zonder prik kom je nergens meer in -lees QR-code-), te misleiden (de inentingen zijn veilig en effectief), andere geluiden te censureren (tegenstanders dehumaniseren tot ‘wappies’).
En dan hebben we het niet over de medische misdaad van het verbieden van vroegbehandelingsmiddelen zoals onder andere ivermectine (een spotgoedkoopmiddel dat al 40 jaar amper bijwerkingen heeft laten zien en in menig Afrikaans keukenkastje ligt als anti-malaria middel).

We mogen ook ‘Brussel’ niet vergeten. Waar de ongekroonde koningin van Europa Ursula von der Leyen in onderonsjes met topman van Pfizer Albert Bourla voor miljarden aan belastinggeld stuksmeet aan matig geteste ‘vaccins’ en aanjager werd van ongekende censuur. Haar verbindingen met de farmacie verdienen diepgravend onderzoek. Waarom zij door Angela Merkel op die post werd geforceerd, tegen de uitslag van de verkiezingen in waarbij Frans Timmermans in die positie was gekozen, behoeft ook onderzoek. Duitslands rol in de hele Covidgeschiedenis is een verhaal apart. Dat de ontwikkelaar van mRNA BioNtech een Duits bedrijf is, zal hier zeker een rol hebben gespeeld.

De vele handlangers

En wat te denken van al die handlangers van de gekte: de uitvoerende instanties, de burgemeesters (die MKB-ers sloten omdat ze stiekem kopjes koffie verkochten), de politie (met haar misdadige optredens tegen vreedzame demonstranten), de BOA’s (die de afstand tussen wandelaars moesten handhaven). Enzovoort.

Teleurstellend zijn al die artsen die zich door het NOS-journaal en geleuter in de talkshows lieten ‘informeren’ over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van de ‘vaccins’. Velen deden geen moeite om kennis te nemen van de vroegtijdige waarschuwingen tegen de nog volop in ontwikkeling zijnde mRNA-technologie. Daardoor konden zij zich ook niet houden aan de Code van Nürnberg en verzaakten om hun patiënten op de hoogte te brengen van de ins- en outs van de prikken.
Terwijl collega-artsen zoals Rob Elens en Jan Vingerhoets (en vele anderen) hun patiënten uit het ziekenhuis hielden door hen een protocol voor te schrijven waarvan ivermectine een onderdeel is, weigerden te veel huisartsen dit middel toe te dienen of zich er maar in te verdiepen. Hierdoor hebben zij willens en wetens slachtoffers gemaakt. Talloze eerder geroemde, ook Nobelprijsdragende, internationale topwetenschappers die tot op de dag van vandaag van al hun status en posities worden ontdaan, omdat zij andere gezichtspunten inbrachten en nog inbrengen.

Kijk en luister naar onderstaande video van huisarts Jan Vingerhoets die terecht staat omdat hij patiënten hielp met een onterecht verboden vroegbehandelingsmedicatie. Jan staat voor wereldwijd tienduizenden (huis-) artsen die klem zaten en zitten tussen eed en wet.

Bij de handlangers hoort ook de WHO waar interne kritische wetenschappers door de politieke en omgekochte leiding de mond werden gesnoerd. Waar onnavolgbaar werd gerommeld met steeds veranderende definities en instructies.
We moeten ook richting Davos kijken waar het World Economic Forum, de ‘praatclub’ met een jaarlijks budget van honderden miljoenen, wel erg opgetogen was over de ‘small window of opportunity’ die Covid voor hen was en nog steeds is. Plannen al lang vóór 2020 gemaakt worden door hen in hoog tempo uitgerold. In de slipstream van hun coördinerende bureau in Davos, konden zogenaamde ‘filantropen’ hun slag slaan in hun honger naar macht en geld. Een ex-ICT-baas die zich dagelijks als medisch expert liet interviewen om de wereld te vertellen dat er geen terugkeer naar normaal is zonder dat meer dan 7 miljard mensen meervoudig zouden zijn geprikt, dreigen nu ‘voor de bus gegooid’ te worden.

We zouden trouwens bijna Big Tech vergeten die braaf in opdracht van overheden (ook onze overheid) en hun financiers, tegengeluiden naar de digitale krochten verbanden en zo de wortel aan de vrije meningsuiting legden.

We moeten ook de rechtspraak benoemen. De rechters die vrijwel alle klagen tegen de staat afwimpelden, of het nu ging over de prikplicht, de lock downs, mondkapjes of avondklok, de rechtspraak heeft jammerlijk gefaald om ons wetgevend kader te bewaken. Zij werden handlangers van de macht, en verdedigden de macht tegen de burgers. De wetten die zij moeten handhaven hebben echter voornamelijk tot doel de burgers tegen een ontsporende overheid te beschermen. In Duitsland zijn rechters zelfs vervolgd omdat ze een uitspraak deden tegen de overheid. Of advocaten die in een psychiatrisch ziekenhuis werden opgesloten omdat zij de staat voor de rechter hadden gedaagd. Een organisator van veel demonstraties zit in Duitsland al maanden in voorhechtenis op gronden die duidelijk zijn gezocht om de demonstraties onmogelijk te maken.

Ik werd ontslagen als hoofdredacteur van Cardiorenal Medicine en Reviews in Cardiovascular Medicine na jaren van dienst en stijgende impactfactoren. Er was geen telefoontje, geen bestuursvergadering, geen procedure. Alleen e-mails of gecertificeerde brieven. Machtige duistere krachten werken in de academische geneeskunde om elk verzet tegen de vax uit te roeien.
Gisteren werd ik ontdaan van mijn diploma’s voor interne geneeskunde en cardiologie na tientallen jaren van perfecte klinische prestaties, bordscores en honderden peer-reviewed publicaties.
Dit alles zal niet stoppen totdat er een “naald in elke arm” is.

Dr. Peter McCullough, Amerikaans cardioloog, 677 pear reviewed wetenschappelijke artikelen op zijn naam

Dodelijke zorg

Ook moeten we het zeker nog hebben over de directies van verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat een drama’s hebben zich daar afgespeeld. Weten we het nog? Onze (groot-) ouders opgesloten op hun kamer, met maanpakken naar binnen of eten voor de deur zetten. Geen bezoek van (klein-) kinderen. Met tranen gevulde ogen en kinderhandjes tegen de ramen of soms zelfs dat niet omdat de directie hoge hekken had laten plaatsen. Met vroegtijdige behandeling met het voornoemde protocol, wereldwijd honderdduizenden malen met succes toegediend, hadden deze verpleeghuisbazen de massale sterfte in hun huizen kunnen voorkomen. Maar zij kozen ervoor te wachten op een ‘wondervaccin’ dat aan alle ellende een eind zou maken. Ondertussen stierven wereldwijd honderdduizenden onnodig omdat alternatieve middelen niet werden toegelaten. En de sterfte gaat in verhoogd tempo door zonder dat we de oorzaken willen onderzoeken. Er lijkt een relatie tussen inentingsgraad en oversterfte: landen met de hoogste inentingsgraad lijken ook de hoogste oversterfte te hebben.

Dan laten we de opmerkelijke verdwijningen of sterfte van luidruchtige critici maar even onbesproken. Te veel mensen zijn in de afgelopen Covidperiode gestorven onder verdachte omstandigheden. We zullen nooit de achtergronden weten, maar een verontrustend vermoeden blijft.

En dan de farmacie zelf. Hun verleden is bezaaid met misdaad, corruptie en misleiding. De ontelbare rechtszaken getuigen van semi-criminele organisaties die over lijken gaan. Hun rol in de NAZI-concentratiekampen zegt genoeg over hun gewetenloze jacht op geld door te experimenteren op gevangen, soldaten, zwarte minderheden en aan tehuizen toevertrouwde jonge kinderen. Met miljarden reclamebudgetten inpakken van de media, omkopen van wetenschappers en onderzoeksinstituten, experimenteren met het manipuleren van virussen, de misdragen van deze branche zijn ondraaglijk.

Niemand kan zeggen: ik heb het niet geweten

In dit artikel ontbreken nog talrijke links naar bronnen. De reden is dat de bronnen niet alleen talrijk zijn, maar dat iedereen die dit leest zich al lang had kunnen informeren over bovenstaande. Alleen al op deze website staan honderden artikelen over dit onderwerp, allemaal met verwijzende links.
Wie zich nu nog wil informeren, heeft veel in te halen. Maar het is nooit te laat.

Langzaam maar zeker vallen de verdedigingslinies en begint de verantwoording. Een gouverneur in Canada die haar excuses aanbiedt voor de mensonterende maatregelen tijdens Covid, de ontmenselijking van mensen die een andere keuze maakten of hun stem lieten horen, werden geweerd uit openbare gelegenheden of werden ontslagen. Staten als Florida die nu gelijk krijgen voor het vroegtijdig afschaffen van alle maatregelen zonder dat dat effect had op de verspreiding van het virus, maar daarmee wel hun samenleving en economie spaarden. We kennen in Europa het geval Zweden.

Inmiddels zijn over de hele wereld de eerste rechtszaken over de onvoorstelbare schade van de prikken begonnen. De farmacie heeft aansprakelijkheid uitgesloten. Dus de overheden zullen moeten gaan betalen, van uw belastinggeld, dat spreekt voor zich.

Wie zich verdiept in voorgaande schandalen als AIDS dat veroorzaakt zou zijn door het HIV-virus en de Mexicaanse griep, ziet patronen. Van het laatste hebben enkele Nederlandse omroepen fantastische reportages gemaakt (zie video onder): al het bedrog werd erin blootgelegd. De namen die toen centraal stonden, speelden ook tijdens Covid een hoofdrol. Het bedrog kreeg een nieuwe naam, maar de methoden bleven gelijk.

Ons lesje geleerd?

Hebben we na alle eerdere schandalen nu iets geleerd? Ik mag het hopen, maar dat dachten we na de Mexicaanse griep ook, dit nooit weer. En amper 10 jaar later herhaalt zich het drama weer. Zij het in een turbo-versie.

Was er dan geen virus? Ik zou zeggen, ooit een dag meegemaakt zonder virussen? Het is zelfs mogelijk dat Covid-19 een gemaakt virus is en dus eigenschappen had die aanvankelijk tot terechte zorg leidde. De data van het Deense statistiekinstituut MOMO laten toch opmerkelijke pieken van sterfte zien.
Echter al snel werd na enkele maanden duidelijk, gemaakt virus of natuurlijk, dat het virus toch geen pandemiestatus waard was (zie video boven met RIVM-directeur Jaap van Dissel). Toch ging het paniekcircus toen pas echt van start. Er moest geld verdiend worden, veel geld, honderden miljarden.

We zullen voorlopig het fijne van deze periode niet weten. Welk deel was echt en oprecht, welk deel was fake en gemanipuleerd voor eigen geldelijk of politiek gewin? Duidelijk is al wel: alle elementen van voorgaande ‘pandemieën’ zaten (weer) in deze ‘pandemie’: begrijpelijke zorg, onwetenheid, boze opzet én corruptie.
Ondertussen gaat het machtsmisbruik van overheden onverminderd door. De rechten van burgers worden nog steeds verder beperkt, de censuur krijgt institutionele trekjes. De surveillancestaat wordt uitgerold. De ontwrichting, willens en wetens, van de samenlevingen gaat door. De samenleving raakt door volstrekt incompetent leiderschap uit balans en de over decennia verworven welvaart gaat in hoog tempo verloren.

In The Atlantic wordt gepleit voor een algemene amnestie van diegenen die een rol hebben gespeeld in dit Covid-drama. Het lijkt me iets te vroeg en te ongenuanceerd. Zonder de spelers in dit mondiale drama eerst ter verantwoording te roepen en vast te stellen of hun gedrag voortkwam uit terechte zorg, onwetendheid, boze opzet of corruptie, kan geen algemene amnestie gelden. Daarvoor is het leed en de schade te groot en voor miljoenen mensen over de hele wereld onherstelbaar.

Wie een start wil maken met een eigen onderzoek kan beginnen bij Steve Kirsch, die nauwgezet de ontwikkelingen heeft gevolgd.
Of blijf op deze site en lees enkele van de ontelbare artikelen over dit onderwerp.

image_printDownload PDF en print