Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

Duitse media eisen verantwoording en duidelijkheid over oversterfte

Het begint bij de grotere Duitse media door te dringen. Tijdens ‘pandemiejaar’ 2020 was er geen oversterfte. Met de start van de prikcampagnes steeg de sterfte onverwacht en is er sprake van oversterfte. De Berliner-Zeitung ruikt onraad en wil helderheid: “Wat nodig is, zijn excuses, ontslag, kwijtschelding van Corona-boetes en hulp bij vaccinatieschade.”

Duitse media ruiken onraad

Terwijl de Nederlandse media nog in een intellectueel coma verkeren beginnen de Duitse media zich al enige tijd te roeren. Het begint ook hen op te vallen dat tijdens de ‘pandemie’ er geen oversterfte was. Iets wat wereldwijd door begrafenisondernemers al vroegtijdig werd bevestigd. Die oversterfte kwam pas toen de massale inentingscampagnes begonnen. Toeval? De Duitse media ruiken onraad en willen dat de overheid duidelijkheid verschaft en verantwoordelijken worden aangepakt.

Al in december trad de Duitse data-analist Tom Lausen via de alternatieve media naar buiten over een ‘explosie aan oversterfte’. Samen met internationale teams werkt Lausen aan een onderzoek naar de oorzaak of oorzaken. Voor velen staat de conclusie al vast: het samenvallen van de oversterfte en inentingsgolven kan geen toeval meer zijn.

“Ik wil handboeien horen klikken”

Voormalig voorzitter van het Duitse LKA (Landeskriminalambt) Thüringen Uwe Kranz zei onlangs nog “Ik wil handboeien horen klikken“.

Ook arts en auteur Gunter Frank uitte in het populaire medium BILD ernstige beschuldigingen tegen de Duitse staat en sommige van zijn vertegenwoordigers, de ministers, over de aanpak van de Corona-crisis. Volgens Frank is er bij Covid sprake van een product uit de onderzoekskoker van de biologische wapens en de experimentele mRNA-inentingen bedoeld als snel te ontwikkelen tegenmiddel.

Politieke leiders moeten zich verontschuldigen voor fouten in de Corona politiek“, eist columnist Michael Andrick van de Berliner-Zeitung. “In maart schreef ik dat de Duitse politiek een middelmatigheidsproductie is die ontstaat in het middelmatigheidsmilieu van de partijstaat en zich daarin afsluit. Op een gegeven moment leidt dit tot het falen van de instellingen, die vanuit dit milieu vooral op basis van machtspolitieke loyaliteit worden bemand .

Waarom ineens forse oversterfte? Ook bij jongeren.

In een artikel van deze week vraagt Andrick zich af: “Waarom zijn er in Duitsland in 2021/22 ongeveer 100.000 mensen meer gestorven dan statistisch verwacht? Heeft iemand een idee?

De manier van formuleren wekt de indruk dat Andrick al een vermoeden heeft, maar de lezers van zijn krant langzaam de draai naar de harde realiteit laat maken.

Andrick stelt de relevante vragen die de Nederlandse media vooralsnog niet willen of durven stellen. Waarom was er in 2020 geen statistisch relevant sterfteoverschot in Duitsland, hoewel de Corona-pandemie zo dramatisch werd gerapporteerd, vraagt de krant zich af. Om vervolgens zich af te vragen waarom de sterfgevallen in Duitsland vanaf april 2021 boven het statistisch verwachte niveau stegen. “Wat gebeurde er vanaf april 2021 dat niet eerder gebeurde? Heeft iemand ideeën?” vraagt de krant zich bijna retorisch af.

Volgens de krant stierven er in 2021 3,1 procent meer 15-29 jarigen en 3,4 procent meer 30-39 jarigen dan statistisch verwacht. Vervolgens in 2022 stierf 10,5 procent meer van de 15-29 jarigen en 9,7 procent meer van de 30-39 jarigen. Andrick: “Wat gebeurde er met deze mensen in 2021 tot 2022 dat hen niet eerder overkwam? Heeft iemand ideeën?

De krant brandt helemaal los met vragen. Waarom zijn er in Duitsland in 2021 en 2022 in totaal ongeveer 100.000 mensen meer gestorven dan statistisch was verwacht? Wat deden de Duitsers in 2021 en 2022 dat ze eerder niet deden? En wat deden de Duitsers in 2022 meer dat ze in 2021 begonnen te doen (omdat er in 2021 3,4 procent meer mensen stierven dan verwacht en vervolgens in 2022 6,6 procent meer)? Heeft iemand ideeën?

De krant lijkt nu de onderste steen boven te willen en stelt nog meer vragen.

Wat kan die ongeveer 100.000 mensen hebben gedood die in 2021 en 2022 onverwachts stierven? Waarom kan de curve van officieel gerapporteerde Covid-sterfgevallen de overmatige sterfte niet verklaren, ook al was de Corona-pandemie aan de gang? Waarom is de oversterfte hoger dan de officiële Covid-doden vanaf september 2021, en waarom stijgt ze sterk in 2022 terwijl de officiële Covid-doden dalen? Heeft iemand ideeën?

Wat is er aan de hand met aantal doodgeboorten?

Waarom stijgt de oversterfte in 2022 nog sterker dan in het voorgaande jaar, terwijl een groot deel van de bevolking preventieve maatregelen nam tegen Covid-19? Heeft iemand ideeën?
Wat gebeurde er met zwangere vrouwen in 2021 en 2022 dat hen eerder niet overkwam?
En waarom steeg het aantal doodgeborenen per 1.000 geboorten met negen procent in het tweede kwartaal van 2021 en met een nog grotere 19 procent in het vierde kwartaal van 2021? En waarom blijft dit cijfer volgens de tot nu toe bekende cijfers in 2022 verhoogd? Wat gebeurde er met de zwangere vrouwen in 2021 en 2022 dat hen eerder niet overkwam? Heeft iemand ideeën?

De bij elke serie vragen geplaatste tekst “Heeft iemand ideeën” lijkt een indicatie van een sterk vermoeden en irritatie waarom deze vragen nog steeds niet zijn beantwoord.

De krant eindigt met: “Wat is de incidentiewaarde (getal dat Duitsland gebruikte voor het aantal ‘besmettingen’, red.) van onverwachte sterfgevallen die moet worden overschreden voor de SPD, FDP en Groenen om een onderzoekscommissie bijeen te roepen, zodat de oorzaken en verantwoordelijkheden kunnen worden opgehelderd en vervolgens sociaal en eventueel juridisch worden aangepakt? Heeft iemand ideeën? Iemand?”

Lees ook het actuele onderzoek naar de oversterfte in Duitsland.

Duitse media eisen verantwoording en duidelijkheid over oversterfte
Uw oordeel over dit artikel33 Stemmen
9
9
image_printDownload PDF en print