Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

‘Onverklaarbare’ explosie oversterfte in Duitsland

Het is voor overheden en media het grootste raadsel sinds men zich begon af te vragen of sinterklaas wel bestaat. De extreme oversterfte in landen met een hoge inentingsgraad. Media melden dat werken in de tuin hartproblemen veroorzaakt, bloedstolsels ook door klimaatverandering kunnen komen en Long-Covid het gevolg is van stress veroorzaakt door de ongevaccineerden. De blinde vlek, de inenting met mRNA-vloeistof, kan het toch niet zijn. Hoe veel langer kan dit inentingsdrama nog worden verzwegen?

Al direct bij de start van de inentingsdwang zeiden wetenschappers, onafhankelijke journalisten, Nobelprijsdragers, klokkenluiders uit de farmaceutische industrie, dat deze massale inentingscampagne meer mensen het leven gaat kosten dan het levens zal redden (artikel). Deze apocalyptische voorspelling werd met cynisme en ongeloof ontvangen. Maar het is nu onmiskenbaar: het is goed mis met deze inspuitingen.

In bovenstaande grafiek van de Kassenärzlichen Bundesvereinigung (KBV) zijn twee zaken opmerkelijk: de extreme oversterfte vanaf kwartaal 1 2021 en aanhoudend, en de niet overmatige sterftegetallen in ‘pandemiejaar’ 2020.

De grafiek is samengesteld op basis van vrijgegeven data op grond van ‘Frag den Staat‘, de Duitse variant op de WOO (voorheen WOB). Hierbij moeten we uitgaan van de eerlijkheid en deskundigheid van het team dat deze grafiek heeft samengesteld.
Bij bovenstaande grafiek is de datum van de start van de inentingscampagne in Duitsland elementair: deze begon op 26 december 2020. Bij de start maakte het Duitse ministerie bekend dat de focus in eerste instantie zal liggen op de bejaardentehuizen en verpleeghuizen. De groep die als eerste werd gevaccineerd omvatte ook alle 80-plussers en vooral kwetsbare ziekenhuispersoneel.

Leider van deze data-analyse is de Duitse data-analist Tom Lausen. Vanaf het begin van de ‘coronapandemie’ ging hij in detail in op de ongegronde rechterlijke uitspraken over de ongebreidelde beperkingen van fundamentele rechten in zijn land. In augustus 2020 deed hij, op verzoek van zijn broer, de Hamburgse advocaat Sven Lausen, diepgaand onderzoek naar het onderwerp en ging hij op zoek naar de coronadata en de vermeende overbelasting van het gezondheidssysteem. Ondertussen wordt zijn werk ondersteund door een wereldwijd netwerk van zeer competente beroemdheden ― waaronder computerwetenschappers, statistici, noodartsen, ziekenhuiscontrollers, rechters, overheidsfunctionarissen en advocaten, aldus het Duitse kritische online platform Rubikon.

Tom Lausen (links) met collega’s op de persconferentie van 12 december 2022.

Lausen legde eerder al de manipulatie van de ‘officiële’ cijfers bloot over de bezetting van IC-bedden. En daarbij werd hij door meerdere andere Duitse analisten gesteund. Onder andere werd door van overheidswege beschikbaar gestelde financiële prikkels ervoor gezorgd dat procentueel de bezettingspercentages kunstmatig werden verhoogd. Het ‘probleem’ met de Duitse IC-bedden is dat, ondanks de bezuinigingen, het aantal IC-bedden zo hoog is dat de Duitse ziekenhuizen geen moment in de gevarenzone zijn gekomen. Met een subsidieregeling werden ziekenhuizen aangemoedigd lege IC-bedden af te boeken waardoor het percentage bedbezetting kunstmatig werd opgehoogd.

Cijfers en Covid, niet eerder werd er zo met data gerommeld als in deze ‘pandemie’. Niet eerder werden miljardenkostende reclamecampagnes ingezet om de prikken te promoten. Niet eerder chanteerde, logen en dreigden overheden zo sterk als in deze tijd. Dit ten koste van hun status als onafhankelijk instantie die het beste met de bevolking voor heeft. Niet eerder liet de staat zo hard inslaan op vreedzame demonstranten tegen de ongrondwettelijke Covidmaatregelen. niet eerder was de censuur zo omvattend als in deze periode.

Het verbaast dan ook niet dat de datasets van verschillende overheidsinstanties onderling afwijken en door de steeds weer wisselende definities onvergelijkbaar zijn. Achter alle ‘officiële’ cijfers schuilen veel grote belangen. Zo stelt iemand op Twitter dat als je de cijfers van R96-R99 uit bovenstaande grafiek vergelijkt met de cijfers van destatis (officieel bureau voor de statistiek in Duitsland) de cijfers in 2021 van de KBV en destatis sterk op elkaar lijken. Dat geldt echter niet voor 2020, waar de cijfers van de KBV veel kleiner zijn van destatis. Over de oversterfte in ‘pandemiejaar’ 2020 zijn ook in Nederland de meningen verdeeld. Zo stelden begrafenisondernemers medio 2020 geen noemenswaardige extra aantallen begrafenissen te verzorgen (bericht AD niet meer vindbaar). Wel zijn berichten vindbaar die momenteel duiden op extra drukte bij begrafenisondernemers door oversterfte.

Beide ‘officiële’ cijfers die over 2020 aanzienlijke verschillen laten zien.

Er zal nog veel moeten gebeuren om een reëel beeld te krijgen van wat we de afgelopen drie jaar hebben meegemaakt. Ofschoon wij op deze website voorzichtig zijn met harde uitspraken kunnen we wel stellen dat dit Covidvirus een projectmatig karakter vertoont: (deels) gepland, met zeer gewenste ontwrichtingen door de Covid-maatregelen, corruptie, manipulatie, censuur, afnemende vrijheid van meningsuiting op een schaal die wij lang niet meer hebben gezien, en al helemaal niet in ons eigen land.

Het wordt hoog tijd dat ‘de wetenschap’ en main stream media zich gaan openstellen voor een open debat over alle aspecten aangaande deze Covidperiode. Zonder dat zullen ‘complottheorieën’ en speculaties de leemte blijven vullen.

image_printDownload PDF en print