Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

97% concensus over klimaat is een leugen

Kort nieuws

Laatst bijgewerkt:

Al jaren wordt scepsis geuit over de bewering dat een veranderend klimaat door de mens wordt veroorzaakt. De eerste verdediging is altijd dat 97% van de ‘klimaatexperts’ de mening is toegedaan dat de mens de oorzaak is van vermeende klimaatverandering. Het is goed om een artikel van FORBES van 2015 nog eens onder de aandacht te brengen. Want van die 97% blijft dan weinig over.

Foto: Pixabay

Consensus waarover?

Het klinkt indrukwekkend, maar ook een beetje ongeloofwaardig. ‘De wetenschap’ met zijn tienduizenden leden, en vele duizenden die zich met het klimaat bezighouden, waarvan slechts 3% een afwijkende mening zou hebben. Maar de vraag is natuurlijk waar zijn ze het over eens? Trekken alle rapporten die tot die 97% worden gerekend dezelfde conclusies? Het antwoord is nee, dat doen ze zeker niet. De verschillen zijn groot tussen al die rapporten, zo groot dat die 97% consensus geen stand houdt.

“Er staat nergens in de literatuur dat 97% het ermee eens is dat we het meeste gebruik van fossiele brandstoffen moeten verbieden”, schrijft Forbes.

Wat als je vraagt, wat betekent die 97%? Dan geeft die persoon meestal een heel vaag antwoord, zoals klimaatverandering is echt. Als iemand dat zegt, wat wil dat dan concreet zeggen? Dat het klimaat verandert? Dat we enige invloed hebben? Dat we een grote invloed hebben? Dat we een catastrofaal grote impact hebben? Dat we zo’n catastrofale impact hebben dat we geen fossiele brandstoffen moeten gebruiken?
De meesten hebben geen idee waar die 97% vandaan komt.

Die 97% is gebaseerd op onderzochte onderzoeksrapporten die vervolgens werden ingedeeld in eens of oneens. Maar waar waren ze het dan over eens?

In 97 procent van de onderzochte onderzoeken zijn de klimaatwetenschappers het erover eens dat de aarde opwarmt en dat de mens de hoofdoorzaak is – dat wil zeggen dat wij voor meer dan 50 procent verantwoordelijk zijn. FORBES: “Maar dan hebben we het over een opwarming van 0,8 graden over de afgelopen 150 jaar, een opwarming die de laatste anderhalf decennium is afgenomen tot vrijwel niets.”

Paniekzaaiers als oud-president Barack Obama, of minister John Kerry of Al Core gaan wel heel onwetenschappelijk om met die ‘97%’, maar voegen er ook nog alarmerende waarschuwingen aan toe. Dat alarmisme is in nog veel minder rapporten terug te vinden.

John Cook was diegene die na onderzoek die beroemde en blindelings geciteerde 97% lanceerde.

Maar, zo stelt FORBES, “Maar zelfs een snelle scan van het artikel onthult dat dit niet het geval is. Cook kan alleen aantonen dat een relatief handjevol “de visie dat de aarde opwarmt en dat de menselijke uitstoot van broeikasgassen de belangrijkste oorzaak is” onderschrijft.
Het probleem is dat slechts een klein percentage van de artikelen in deze categorie valt; Cook zegt niet welk percentage, maar toen de studie publiekelijk werd aangevochten door econoom David Friedman, berekende een waarnemer dat slechts 1,6 procent expliciet stelde dat door de mens veroorzaakte broeikasgassen ten minste 50 procent van de opwarming van de aarde veroorzaakten.”

Cook zou tot die 97% zijn gekomen door een categorie te definiëren ‘expliciete goedkeuring zonder kwantificering’.

Een aantal wetenschappers waarvan de onderzoeken onder de 97% waren gebracht reageerden later met:

“Dat is geen accurate weergave van mijn paper …”,
“Nee … het is geen accurate weergave.”
“Cook et al. (2013) is gebaseerd op een stroman argument . . .”

Mag je hieruit concluderen dat ‘de wetenschap’ klimaatverandering en de rol van de mens volledig ontkent? Nee.
Maar de conclusie is wel gerechtvaardigd dat die 97% volslagen onzin is en dat het onderwerp klimaat de wetenschappers nog in lengte van jaren bezig zal houden.

image_printDownload PDF en print