Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Reiner Fuellmich, nog steeds gevangen zonder veroordeling

Persoonlijke boodschap uit de gevangenis

Laatst bijgewerkt:

Hij tartte de Duitse overheid, gezondheidsautoriteiten en volgers van het harde en medisch onzinnige coronabeleid dat zovelen grote schade berokkende. Met zijn ‘Stiftung Corona-Ausschuss’ interviewde hij vele tientallen ongehoorde deskundigen over het virus en vooral de wereldwijde aanpak. Alles werd op video gezet en daarmee vastgelegd. Het Openbaar Ministerie van Göttingen (D) voert sinds zijn arrestatie 12 oktober een onderzoek tegen een 65-jarige advocaat die voor het laatst in Göttingen woonde. Hij wordt ervan beschuldigd als directeur van de ‘Stiftung Corona-Ausschuss’ geld te hebben verduisterd.

Foto: Reiner Fuellmich (maker onbekend)

Intimidatiejustitie

Fuellmich werd bij het ophalen van zijn nieuwe paspoort op de Duitse ambassade in Mexico aangehouden, sommigen spreken van gekidnapt, en onmiddellijk naar Duitsland overgebracht. Sinds die 12e oktober 2023 zit hij zonder proces gevangen. De beschuldigingen dat hij geld van de stichting voor privédoeleinden zou hebben gebruikt, lijkt een vaste werkwijze bij het vastzetten van politieke opponenten.

Ook Michael Ballweg, organisator van talrijke grote demonstraties tegen de coronamaatregelen, waaronder twee in september 2020 in Berlijn, is ook maandenlang op dezelfde beschuldiging vastgezet. Er kwam geen proces en ook geen veroordeling. Na 9 maanden werd hij onverwacht vrijgelaten uit de beruchte zware gevangenis Stuttgart-Stammheim. Hij heeft zonder veroordeling 9 maanden gevangen gezeten.

Ook de Nederlandse coronacriticus Willem Engel werd korte tijd vastgehouden op basis van dezelfde beschuldiging.

Het Duitse openbaar ministerie heeft de zaak nog ‘in onderzoek’, hetgeen betekent dat ook Fuellmich nu al weer 6 maanden zonder veroordeling vastzit. Het lijkt daarmee dat de Duitse justitie critici intimideert en een voorbeeld wil stellen. Met een ordelijke rechtsgang heeft dit natuurlijk niet te maken, of Fuellmich nu schuldig is of niet.

Onlangs schreef hij een persoonlijke boodschap die wij onder integraal weergeven.

Een boodschap van Reiner Fuellmich van 29 april 2024

Verklaring Dr. Reiner Fuellmich 29 april 2024

“Beste vrienden, met deze verklaring wil ik jullie vertellen dat er steeds meer redenen zijn om optimistisch te zijn, tenminste buiten deze gevangeniscel waar ik nu al meer dan zes en een halve maand gevangen zit. Het is nu niet alleen voelbaar dat het tij is gekeerd, maar het is ook duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Tegelijkertijd wordt deze wereldwijde ontwikkeling in de goede richting weerspiegeld door wat er gebeurt in mijn zaak, behalve dat vorige week een alarmerende wending in dit nooit eindigende verhaal laat zien hoe nu druk wordt uitgeoefend op de rechtbank door de inlichtingendiensten en dat een van mijn advocaten anonieme bedreigingen ontvangt, die overduidelijk afkomstig zijn van diezelfde bron.

Maar laat ik u eerst vertellen over de positieve ontwikkelingen die we nu duidelijk wereldwijd kunnen zien en horen gebeuren. Zoals ik al zei, lijkt het erop dat mijn werk, eerst bij de Corona onderzoekscommissie en vervolgens bij ICIC, is gerechtvaardigd door de publicatie van de, zij het zwaar geredigeerde, RKI papers. RKI is het equivalent van de Amerikaanse CDC. Deze papers laten duidelijk zien dat Corona geen Pandemie was, maar een geënsceneerde plandemiek die in gang werd gezet door de reguliere media, politici en anderen, die werden betaald om paniek te veroorzaken onder de bevolking, zodat ze konden worden gecontroleerd en gemaakt om hun eigen economie en hun eigen gezondheid te vernietigen. Naast deze inmiddels beruchte RKI-documenten vraagt de hoog aangeschreven voormalige president van het hoogste gerechtshof van Duitsland, het Grondwettelijk Hof, Professor Papier, al maanden om een gerechtelijk onderzoek naar wat er tijdens Corona is gebeurd, en stelt dat de rechterlijke macht en vooral het hoogste gerechtshof van Duitsland, het Grondwettelijk Hof, er niet in geslaagd zijn de rechten en waarden die in de grondwet zijn vastgelegd tijdens Corona te beschermen. We kunnen zeker helpen met dit gerechtelijk onderzoek, want we hebben al het bewijs beschikbaar. Iedereen kan eenvoudig alle interviews downloaden die ik heb gehouden met bijvoorbeeld Dr. Mike Yeadon, de voormalige vice-president van Pfizer, Professor Luc Montagnier, die een Nobelprijs won voor het ontdekken van het HIV-virus en vervolgens van gedachten veranderde en, zoals Dr.Judy Mikovits zei, dat het geen virus was dat AIDS veroorzaakte. Ik heb interviews gehouden met presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr., aartsbisschop Viganò, Professor Sucharit Bhakdi, Dr. Peter Breggin, voormalig premier van Newfoundland, Labrador, Brian Peckford, overlevende van ritueel misbruik Cathy O ‘ Brien en vele, vele anderen. Het is er allemaal. Maar er is in feite nog meer reden tot optimisme, aangezien het wake-up-proces buiten Duitsland zo snel is gegaan dat het nu niet meer te stoppen is. Degenen aan de andere kant van het hek, in het bijzonder degenen die zich bezighouden met paniek en oorlogszucht, hebben nu alle reden om zichzelf in paniek te brengen.

Aan de Columbia University in New York, die doet denken aan wat er 55 jaar geleden gebeurde, dat is tijdens de Vietnam-Oorlog, hebben studentenprotesten tegen de Vietnam-oorlog zich nu verspreid in zijn variatie van protesten tegen wat er in Gaza gebeurt, hebben zich nu verspreid over het hele land en vervolgens wereldwijd. Nogmaals, het zijn studenten en faculteitsleden van Columbia University die protesteren tegen een oorlog, dit keer de oorlog in Gaza. Meer dan 34.000 mensen werden gedood in de afgelopen zes maanden, 70 procent van hen zijn vrouwen en kinderen, en nu twee massagraven, begraafplaatsen, werden gevonden met meer dan 300 lichamen van patiënten en medisch personeel van ziekenhuizen, van wie velen tekenen van marteling en executie-stijl moord. Noch de Amerikaanse regering, noch de EU kunnen dit negeren. Beiden hebben gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de slachtingen. Studentenprotesten hebben zich al verspreid naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Australië, en studenten en faculteitsleden coördineren nu hun inspanningen en verbinden zich met elkaar. Klinkt als echte grassroots, bottom-up democratie, opstaan tegen globalistisch, top-down totalitarisme voor mij. De demonstranten eisen niet alleen dat het doden onmiddellijk stopt, maar ze vragen ook, cui bono? Wie profiteert van dit alles? Op welke manieren? Dit betekent dat net als tijdens Vietnam, de demonstranten door de officiële muur van propaganda breken en tot op de bodem willen komen van wat er gaande is. Alleen deze keer lijkt het echt. Want Ik vind het geen toeval dat de oproep tot een onderzoek naar deze misdaden tegen de menselijkheid samenvalt met de oproep tot een onderzoek naar de corona misdaden tegen de menselijkheid. De mensen aan de andere kant van het hek zijn slechts één stap verwijderd van het besef dat dezelfde marionetten in de reguliere media, politiek en pseudowetenschap die betaald werden om tegen ons te liegen over corona nu tegen ons liegen over Gaza. En uit dat besef zullen vervolgvragen komen, zoals bijvoorbeeld, Wat is er echt aan de hand in Oekraïne en wat is het precies met de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde? En waarom proberen ze ons in permanente paniek te houden? Goede vragen, vind je niet?

De positieve ontwikkelingen worden weerspiegeld of weerspiegeld door wat er gebeurt in de strafprocedure tegen mij, behalve dat hier hun paniek zo groot is dat ze zichzelf en de rechtsstaat nu in zeer, zeer gevaarlijk gebied duwen. Aan de ene kant is hun officiële verhaal ingestort. Zowel de hoorzitting en de, zij het onvolledig, dat is illegaal geredigeerd inhoud van mijn dossier hebben aangetoond buiten redelijke twijfel mijn het nemen van een lening om een aantal van de donaties tijdelijk te beschermen tegen dreigende beslaglegging van onze bankrekening was perfect in orde, want ik had zowel de bevoegdheid om dit te doen onder de business judgment rule en ik was bereid en in staat om de lening terug te betalen. De beschuldigingen in de strafrechtelijke klacht, integendeel, waren gewoon vrijwillig verzonnen leugens die de DA onmiddellijk zou hebben ontdekt als hij een echt onderzoek had uitgevoerd en niet alleen een neponderzoek. De officier van justitie die weigerde zelfs maar een strafrechtelijk onderzoek te starten toen ze minder dan een half jaar geleden of een half jaar eerder naar dezelfde feiten keek, had gelijk toen ze tot de conclusie kwam dat er absoluut geen bewijs was van enig crimineel wangedrag.

Maar achter deze travestie van gerechtigheid, kunnen we nu de echte criminelen zien. De drie advocaten uit Berlijn en de assistent-officier van justitie die zeer nauw werkten toen ze me eerst in Mexico lieten ontvoeren en vervolgens mijn geld en het geld van de Corona onderzoekscommissie in handen kregen door middel van fraude en afpersing. Zelfs mijn illegaal geredigeerde dossier laat zien dat de assistent DA vanaf het begin van zijn niet-onderzoek wist dat ik bezig was met het terugbetalen van de lening met de opbrengst van de verkoop van mijn huis en dat er veel meer dan genoeg geld beschikbaar was voor dit. Uit het dossier blijkt ook dat hij heel goed wist dat de drie aanklagers absoluut geen enkel recht hadden om die koopprijs in handen te krijgen. En uit het dossier blijkt dat hij wist dat de drie opstellers van de strafklacht zich niettemin zouden bezighouden met fraude en afpersing om dat geld in handen te krijgen. In feite hielden de criminelen hem zelf op de hoogte van hun criminele activiteiten. Hij stond hen niet alleen toe deze misdaden te plegen, maar er is nu een redelijke reden voor een strafrechtelijke procedure tegen hem voor het helpen en medeplichtig zijn aan hun misdaden of op zijn minst voor belemmering van de rechtsgang. En dat zijn echte misdaden, niet alleen misdrijven.

Maar de zaak wordt erger. Met volledige kennis van het feit dat de drie criminelen de activiteiten van de Corona-Commissie waren vooral gericht op de donaties die zij voor mijn werk ontvingen. En natuurlijk ook wetende dat ze al 1,15 miljoen euro van mijn aankoopprijs hadden gestolen. Hij voegde nu het pensioenplan van mijn advocaat toe en verzamelde alles tot nog eens 700.000 euro voor deze drie criminelen.

Maar wat is de reden voor dit alles? Nou, het geheime dossier over mij geschreven door de Duitse inlichtingendiensten bewijst zonder enige redelijke twijfel dat de drie Berlijnse advocaten en de assistent-officier van Justitie werden geïnstrueerd om een soort hit job te doen, om het vuile werk te doen, om zo te zeggen, voor degenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Uiteindelijk zal dit natuurlijk een averechts effect hebben. En dit zal een hit job worden op zichzelf en voor de ogen van de wereld, een hit job op de rechtsstaat in Duitsland. Waarom zeg ik dit? Nou, vorige week, benaderden de inlichtingendiensten de voorzittende rechter en zijn nummer twee rechter in het panel, in mijn geval, en zetten ze onder druk om, of tenminste hij manipuleerde of zij manipuleerden hen. Als gevolg van deze voorzittende rechter vertelde ons net dat ondanks al het bewijs van het tegendeel, hij me zeker schuldig zal vinden aan welke misdaden dan ook.

Als er nog meer bewijs nodig was om aan te tonen dat dit een nepproces is dat onmiskenbaar begon met mijn ontvoering in Mexico, dan is het hier: mijn advocaat, Dr.Miseré, die mij verdedigt in dit proces samen met mijn collega Katja Woermer, heeft zojuist een sms ontvangen met de waarschuwing ‘hij moet voor zijn dochter zorgen’, duidelijk een dreiging dat er iets met haar zal gebeuren als hij mij blijft verdedigen. Ik zal de details van dit nog steeds ontvouwende misdaadverhaal publiceren in mijn volgende verklaring.

Voor nu, laat me afsluiten niet met een andere lijst van mijn favoriete liedjes, maar door je te vertellen dat mijn favoriete boek is Harper Lee ‘ s roman, “To Kill a Mockingbird”. Mijn favoriete film is de gelijknamige film met Gregory Peck in de hoofdrol. Er zal gerechtigheid zijn. En als het systeem te corrupt is om het te leveren, komt het op een andere manier. Noem het karma of poëtische gerechtigheid, maar het zal komen. Tot gauw.”

Om Reiner Füllmich te schrijven, gebruik het volgende adres:

JVA Rosdorf (naam gevangenis)

Dr. Reiner Fuellmich
Am Grossen Sieke 8
37124 Rosdorf
Duitsland

image_printDownload PDF en print