Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

Oostenrijkse parlement stemt in met digitale inentingspas

Kort nieuws

De ÖVP, Groenen, SPÖ en NEOS hebben ingestemd met een uitgebreide wijziging van de wet op de gezondheidstelematica, die de volledige werking van het elektronisch vaccinatiebewijs (eVaccinatiebewijs) en de aansluiting van hulpdiensten moet regelen. Het wetsvoorstel van de regering voorziet ook in de oprichting van een ELGA- en eHealth-steunpunt en in aanpassingen van de gegevensbescherming van het eVaccinatiepaspoort. Verder worden wijzigingen aangebracht in de ASVG, de Wet Epidemieën, de Wet Patiëntenbesluit en de Wet verdovende middelen.

Archieffoto: Pixabay

Hiermee is een als complottheorie bestreden plan, toch werkelijkheid geworden.

Het gebruik van de elektronische vaccinatiekaart wordt volgens de voorstemmers gerechtvaardigd door een “aanzienlijk openbaar belang, de optimalisatie van de vaccinatiezorg voor de bevolking en de verbeterde en snellere beschikbaarheid van vaccinatie-informatie voor het beheer van het systeem van volksgezondheid.”
De huidige wijziging creëert nu de wettelijke basis voor de werking, het onderhoud en de technische ontwikkeling van het systeem, zei Werner Saxinger (ÖVP). In het proefbedrijf zal ELGA GmbH hier in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn; na een overgangsfase zal de volledige exploitatie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid vallen.

Een belangrijk onderdeel van het eVaccinatiepaspoort is het centrale vaccinatieregister, dat wordt gebruikt voor de elektronische documentatie van alle uitgevoerde vaccinaties en vaccinatiegerelateerde informatie. Aanbieders die vaccinaties uitvoeren (eVaccinatie zorgverleners) moeten – vanaf de datum die in een verordening is vastgelegd – informatie opslaan in het vaccinatieregister. Dit varieert van persoonsgegevens van burgers tot meer gedetailleerde informatie over de toegediende vaccinatie en het vaccin. Als antilichaamtesten worden geanalyseerd, moet worden vermeld op welk ziektebeeld deze betrekking hebben. Vaccinatiegerelateerde informatie wordt ook opgeslagen. In ieder geval worden de vaccinaties tegen tekenencefalitis (TBE), mazelen, rodehond, hepatitis A en B, varicella, polio en eventuele antistofbepalingen opgeslagen.

Volgens de regering zou een beperkt aantal instanties toegang hebben tot de data. Toch is de lijst van gemachtigden zorgelijk omvangrijk. Het gaat onder meer om de minister van Volksgezondheid, eVaccinatie-zorgverleners, apotheken, provinciegouverneurs, districtsbesturen, sociale verzekeraars en gezondheidsadviesdiensten.

Hiermee komen de gezondheidsgegevens van alle Oostenrijkers in handen van de centrale overheid. Tijdens Covid is mondiaal duidelijk geworden dat regeringen zwichten voor belangen van de farmaceutische industrie en ook eigen machtsspelletjes hebben gespeeld.

Het is niet ondenkbaar dat achter de schermen of na een volgende wetswijziging ‘de medische wetenschap’, lees de farmaceutische bedrijven, ‘geanonimiseerde’ data mogen gebruiken om ‘sneller betere’ vaccins op de markt te brengen. Een inentingsplicht kan met dit register moeilijk meer worden ontlopen, zeker omdat een koppeling van de inentingsstatus met de persoons-ID niet uit te sluiten is, ofschoon dit niet in dit besluit is vermeld.

Alleen de FPÖ stemde tegen en wees op de grote risico’s van misbruik of datadiefstal. Ook wees de partij op de inbreuk op de soevereiniteit van het land door de onderhandelingen over de International Health Regulations van de WHO.

Lees hier het besluit van het parlement

image_printDownload PDF en print