Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

EU-rapport: ‘Vaccine-weigeraars zijn ook anti-westers’

Sommigen wisten al in 2017 te vertellen dat een Covid-pandemie in de planning stond. Maar wie wilde deze ‘complotdenkers’ toen geloven? Wie wil hen nu geloven? De overhulde blijdschap van grote corporates en machtscentrales als het World Economic Forum en de EU verraden op zijn minst dat Covid een ‘geschenk uit de hemel’ is om lang gekoesterde wensen om de zorg te digitaliseren en de medische, lees farmaceutische, macht mondiaal te regelen. Ondertussen worden nog steeds alle middelen ingezet om de ‘anti-vaccers’ politiek ‘kalt’ te stellen.

Foto: Pixabay

Biertje op een Portugees terras

Voor velen is ‘pandemie’ voorbij. Menig Nederlander heeft afgelopen zomer zonnige oorden opgezocht, de chaos op de vliegvelden trotserend. Een biertje op een Portugees terras deed vermoeden dat we na twee chaotische jaren de ellende achter ons konden laten. De belangen om de zaak nog te rekken zijn echter te groot. De alleen al in Brussel, al vóór Covid’, uitgebroede plannen kunnen alleen ingevoerd worden als de burger het virus blijft vrezen, de media daarbij een handje blijven helpen en nationale regeringen de Brusselse instructies zonder morren blijven uitvoeren.

In het EU-plan ‘EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023‘ is ook voor komende winter een reeks maatregelen voorbereid voor als ‘de ziekenhuizen weer vollopen’. U weet inmiddels dat ziekenhuizen die zelfs in de winter niet ‘vollopen’, normaal als ‘volle bezetting’ aangeduid, het daarop volgende jaar een korting op hun budget krijgen. “Vollopen’ is elk jaar het streven en is een systeemkenmerk van onze gezondheidszorg.

Als rode draad door het plan lopen de begrippen vaccinatie, centralisatie en coördinatie. Bovendien lijkt Brussel de vermeende pandemie aan te grijpen om lang voorbereide plannen voor radicale ombouw van de gezondheidszorg onder gelijktijdige overheveling van bevoegdheden naar Brussel en mondiaal niveau te realiseren.

Alle landen hebben de meeste beperkingen opgeheven en ervaart hun bevolking pandemische vermoeidheid, wat tot gedragsveranderingen kan leiden. Deze factoren maken het gemakkelijker voor het virus om snel in de EU te circuleren en dit zet de deur open voor het ontstaan van nieuwe varianten die aan de immuniteit kunnen ontsnappen, zich gemakkelijker kunnen verspreiden of ernstiger ziekten kunnen veroorzaken“, zo begint het document. “Nu mensen terugkeren van vakantie, scholen weer opengaan en het kouder wordt en mensen naar binnen gaan voor sociale bijeenkomsten, kan het aantal besmettingen verder toenemen.” Een impliciet pleidooi om dat ‘riskante’ gedrag van burgers wellicht toch weer wat te beperken.

Uiteraard spelen vaccins, bedoeld worden de mRNA-injecties, die technisch en medisch géén vaccins zijn, een hoofdrol. Niets kan ‘pandemie’ stoppen dan een vaccin. Of vaccins, 2, 3 of 4 maal. Nog steeds geen woord over de bekende goedkope middelen als ivermectine en HCQ. Immers in het document wordt gesteld “35,5 % van de mensen boven 18 jaar heeft zijn eerste booster niet gekregen.” Een tweede booster staat dus in de planning, langzaam toewerkend naar een periodieke booster. Deze Covid-boosters komen bovenop de aangekondige griepvaccins, die voortaan ook op mRNA-technologie zullen zijn gebaseerd.

Covid-vaccins “wetenschappelijke triomf”

Ondanks de zich opstapelende en mediaal onderdrukte bewijzen voor talrijke (ernstige) bijwerkingen, spreekt het document van een “wetenschappelijk triomf” als het gaat om de mRNA-injecties. “Verwacht wordt dat de aangepaste mRNA-vaccins een grotere, bredere bescherming zullen bieden tegen huidige en toekomstige zorgwekkende varianten.” Of de nieuwe ‘aangepaste’ injecties werkelijk effectief en veilig zullen zijn, is maar af te wachten. Dat de EMA een ‘rolling review’ is gestart voor een versie van Comirnaty die is aangepast aan het oorspronkelijke SARS-CoV-2-virus en aan de Omicron-subvarianten BA.4 en BA.5, is gericht op een “versnelde toelating in het najaar“. Dat is een oude wens van de farmacie, korte testperiodes, tot 2020 vaak 10 jaar durend, naar nu enkele maanden. Dat het daarbij het onmogelijk is om deugdelijk vooronderzoek te doen, zeker niet naar de effecten op midden en lange termijn, lijkt ‘Brussel’ en zeker de farmacie, niet te deren.

De EU is erg ingenomen met haar ‘prestaties’: “Dankzij de vaccinatiestrategie van de EU zijn de lidstaten in staat hun vaccinatiecampagnes met aangepaste vaccins vóór de herfst te plannen en te starten, en zo nodig een extra booster aan te bieden, overeenkomstig de kenmerken van die vaccins en de nationale aanbevelingen.”

De EU denkt samen met ‘international partners’, lees Big Farma, “aan mogelijke pan-coronavirus- of combinatievaccins die een bredere, sterkere en langduriger immuunrespons opwekken.” Daarbij realiseert de EU zich, onder aanvoering van de grote farmaceuten, dat het Covid-momentum zo goed mogelijk moet worden benut: de angst zit er immers goed in, de media helpen nog goed mee en de regeringen zijn onder deze publieke druk als was in de handen van de farmaceuten. Ze zullen de schandalen en rechtszaken als gevolg van de grootschalige bijwerkingen voor willen blijven. Gas geven en meer grip op ongewenste berichtgeving lijkt het devies.

Druk blijft voor nieuwe ‘boosters’

De meeste mensen zijn wel klaar met ‘de pandemie’ en het onophoudelijke geprik, de EU is nog niet klaar met al die ‘vaccine-weigeraars’. “De prioriteit van nationale vaccinatiecampagnes moet blijven het verbeteren van de vaccinatieopname (aantal mensen dat zich laat inenten, red.) van de primaire vaccinatiekuur en de eerste boosterdosis bij personen die daarvoor in aanmerking komen. Dit is van bijzonder belang voor bevolkingsgroepen met een hoger risico op ernstige gevolgen en voor landen met een lagere vaccinatiegraad. Er blijven aanzienlijke verschillen en ongelijkheden tussen landen en de bevolking bestaan, die moeten worden aangepakt om de bescherming te versterken.”

De term ‘de eerste booster’ verraadt dat diegene die daarmee de derde prik toelaten, ook een vierde en vijfde etc. mogen verwachten. Ook wil de EU de verschillen in acceptatie van de voortdurende inentingen aanpakken. Het ‘Covid-regiem’ accepteert geen nationale afwijkingen, zo lijkt het.

In het document adviseert de Europese Commissie de druk op de ketel te houden en met “de huidige vaccins” door te gaan. De vraag is hoeveel mensen nog geloven dat in begin 2020 ontwikkelde ‘vaccins’, de zoveelste variant nog bestreden kan worden. Of worden nieuwe virussen steevast ‘nieuwe varianten van Covid-19 genoemd’?
Ook wil de commissie “de lacunes in de vaccinatiegraad opvullen. Verbetering van de vaccinatiegraad van de primaire vaccinatiekuur en de eerste boosterdosis bij personen die daarvoor in aanmerking komen, waaronder in aanmerking komende kinderen en adolescenten volgens nationale vaccinatieschema’s, blijft een prioriteit. Dit is van bijzonder belang voor bevolkingsgroepen met een hoger risico op ernstige gevolgen en voor landen met een lagere vaccinatiegraad.” Vooral het najagen van kinderen die amper enige werking ondervinden van dit type virus is veel ouders een doorn in het oog.

Nadrukkelijk wordt inenting van personeel in de zorg aanbevolen. Daarbij moeten de ‘kwetsbaren’ niet worden vergeten. ‘Vergeten’ wordt dat diegenen die mogelijk gevolgen van het virus ondervinden, ook gevoeliger zullen zijn voor de bijwerkingen van de injecties. Immers de mRNA-vaccins wekken Covid op om vervolgens het (verzwakte) immuunsysteem aan de gang te zetten. Nog los van de in de wetenschap al meer dan een eeuw lopende discussie of virussen in het nu dominante narratief wel bestaan. Maar dat terzijde.

De EU wil nu ook de inenting tegen Covid combineren met de griepprik. Die laatste zal ook in mRNA op de markt komen. De droom van de farmacie is een mRNA-vaccin tegen meerdere ziekten, daarbij zinspelend op het vervangen van het goed werkende natuurlijk immuunsysteem van de mens. Het steeds meer vervangen van menselijke organen en functies door medische en farmacologische ingrepen is big business. Covid is een unieke gelegenheid om daar een versnelling aan te geven. Het is de opmaat naar een verregaande vorm van transhumanisme.

“Vaccineweigeraars zijn ook anti-westers, anti-EU”

Een opmerkelijke wending krijgt dit virus- en vaccinatiedocument als vaccinatieweigeraars (in het document ‘vaccine hesitancy’ genoemd) ook politiek worden ingedeeld. Het document: “Pak de politieke dimensie van aarzeling over vaccins en desinformatiecampagnes in verband met anti-westerse en anti-EU-verhalen aan. Bijzondere uitdagingen zijn kanalen waar desinformatie circuleert in verband met andere crises, met name de Russische militaire agressie tegen Oekraïne.

Dit fragment geeft aan hoe ideologisch het virus en haar bestrijding zijn geworden. Covid is een door de commissie vermeend ankerpunt van gelijkgestemden, een geloofsartikel. Daarbij hoort deze set aan opinies: pro-vaccinaties, geloof in de officiële media en talkingheads op televisie, anti-Rusland, pro-Oekraïne.
Het is een Brusselse werkelijkheid geworden. Maar het ontbrekende debat over voors- en tegens van de wijze van bestrijding is politiek en ideologisch geladen geworden.

Het inmiddels wantrouwig geworden publiek moet met gerichte informatie weer met de ‘vaccins’ vertrouwd worden gemaakt. Volgens de EU moet “het vertrouwen in vaccins worden vergroot door de vragen en zorgen van het publiek te adresseren, de wetenschap achter de aanbevelingen uit te leggen en mis- en desinformatie in de reguliere media en op sociale media te ontkrachten. Duidelijke, consistente en op feiten gebaseerde berichtgeving die de blijvende veiligheid en doeltreffendheid van COVID-19-vaccins aantoont, is essentieel. Richt u met communicatie op maat op moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen en doe een beroep op gezondheidswerkers en leiders in de gemeenschap als betrouwbare informatiebronnen.” (accentuering, red.) Artsen (‘gezondheidswerkers‘), worden door de commissie beschouwd als ‘betrouwbare informatiebronnen’. Maar daar zal een huisarts als Jan Vingerhoets niet bij horen. Die wordt vervolgd omdat hij patiënten boven de door de farmacie afgedwongen protocollen stelde.
Met betrouwbaar bedoelt de commissie, zij die het voorgeschreven verhaal en de uitverkoren delen van ‘de wetenschap’ zonder vragen stellen volgen.

image_printDownload PDF en print