Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Welk Nederland willen wij?

Verkiezingen 2023

Op 22 november 2023 vinden verkiezingen plaats. Ze komen na het aftreden van het laatste kabinet Rutte over immigratie. Waar zouden deze verkiezingen over moeten gaan? Gaat u wel stemmen of heeft u alle vertrouwen in de politiek verloren? Wij vragen uw mening, uw kijk op hoe Nederland er in de komende jaren uit moet gaan zien.

Foto’s: Pixabay

Altijd invloed

De meningen lopen uiteen over de vraag of je moet gaan stemmen of niet. Heeft het nog zin, vragen velen zich af. De afgelopen kabinetten Rutte hebben het vertrouwen in de parlementaire democratie fors aangetast. De verruwing van omgangsvormen, het niet actieve geheugen van de premier, het omzeilen van procedures, negeren van aangenomen moties, leugens en misleiding en zelfs schendingen van wetten en de grondwet, het kon onder de kabinetten Rutte allemaal.

Toch gaat van een stem, vooral bij grote verschuivingen, een betekenisvol signaal uit. Zo zijn de stijgende populariteitscijfers van de Alternatieve für Deutschland (AfD), de ‘rechts-populistische’ partij van Duitsland, al genoeg om de zittende regering van haar dwingelandij bij het verplicht stellen van een warmtepomp af te brengen. In het Verenigd Koninkrijk wordt het verbod op auto’s op fossiele brandstoffen uitgesteld tot 2035 en de extra belasting op vlees is van de baan.

Welk Nederland willen wij?

Dat is de centrale vraag in dit bericht: hoe moet Nederland er over pakweg vijf jaar uitzien? Wat is dan anders dan op dit moment?

Ter inspiratie enkele thema’s waarover je wellicht ideeën hebt.

Twee video’s ter inleiding.

In de eerste video spreekt onderzoeksjournalist Elze van Hamelen van De Andere Krant met Karel Beckman, hoofdredacteur van De Andere Krant. Ondanks zijn functie spreekt Beckman op persoonlijke titel. Beckman spreekt hier over een meer libertaire benadering van de democratie het het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

In de tweede video van Buitenhof spreekt Pieter Jan Hagens met auteur Ilja Leonard Pfeijffer. Volgens Pfeijffer is democratie een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig bestel en kan aan zichzelf ten onder gaan.

Onderstaand een aantal thema’s waarover u uw visie zou kunnen geven. Uiteraard kunt u ook uw visie over een eigen thema inbrengen. Het is ter inspiratie.

Wonen

Wonen is een recht, sterker betaalbaar wonen moet mogelijk zijn. Door de decennialange marktwerking is de betaalbaarheid sterk teruggelopen. Veel eenverdieners en jongeren kunnen zich geen zelfstandige woning meer veroorloven, huur dan wel koop. Bovendien hebben ze vaak geen prioriteit bij de toewijzing van huurwoningen, omdat mensen van buiten ons land veelal voorrang krijgen. Het zogenaamde stikstofprobleem zorgt er voor dat er onvoldoende nieuwe woningen worden gebouwd.
Waar kan het volgens u beter?

De stad

De stad is een welkome plaats voor verschillende culturen. Een diverse bevolkingsopbouw in economische zin, leeftijd en afkomst maakt een stad aantrekkelijk. Toch kan een te snelle en/of omvangrijke instroom van nieuwe culturen voor verstoring van het sociale leven zorgen.
Een ander thema voor de stad is de toenemende digitale surveillance. De toenemende digitalisering maakt de stad tot een ideale plek voor een dekkende surveillance. Het vrije bewegen, zo hard nodig voor een creatieve ontwikkeling van de stad, wordt hierdoor impliciet afgeremd. De nu opgedrongen ’15-miniuten stad’ vormt een bedreiging voor de stad als samenhangend geheel.
Waar kan het volgens u beter?

Milieu en klimaat

Veel aandacht is er voor het klimaat, een term die vervangen zou kunnen worden door het begrip een samenstel van steeds veranderende weerpatronen. Aandacht voor het milieu lijkt daarentegen verdwenen. Kunnen zaken als zon en wind de wereld een schoner milieu geven of een ‘beter klimaat’? Is volgens u CO2 of stikstof een ernstig probleem? Hoe moeten we met de boeren omgaan en de toekomst van ons voedsel?
Wat zijn uw ideeën hierover?

Immigratie

Immigratie is een van de meest gevoelige thema’s op dit moment. De aantallen aanvragen voor asiel lopen weer fors op. De vraag is welk deel op vlucht is voor oorlog of vervolging (vluchteling) en welk deel immigrant is en op zoek naar een beter leven? Ofschoon nog grote delen van de bevolking weinig moeite lijken te hebben met de huidige situatie, zuchten ook veel dorpen onder de overlast van een lokale AZC of een als zodanig afgehuurd hotel of leegstaand pand.
Hoe moeten we verder met immigratie? Hoe beschermen we mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging en tegelijk remmen we de toestroom van immigranten zonder recht op een status af?
Wat zijn uw ideeën over dit complexe probleem?

Vrede en oorlog

Nederland steunt actief de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten willen door deze oorlog Rusland economisch verzwakken en haar leider president Poetin tot aftreden dwingen. Beiden lijken niet te lukken. Wel hebben inmiddels 400.000 militairen aan Oekraïense zijde de dood gevonden en enkele honderdduizenden zijn blijvend invalide. Ook aan Russische zijde is de tol hoog. Hoe lang willen wij nog oorlog in Oekraïne? Helpen wij hiermee het land? Zijn wij bereid ook Nederlandse levens op te offeren? Is er denkt u samenwerking met de Russen mogelijk?
Wat zou Nederland moeten doen om Oekraïne te helpen: doorgaan met wapens leveren of streven naar een vredesregeling?

Media en censuur

Er komen steeds meer regels en wetten die het vrije woord beperken. Gesteld wordt dat het gaat om het beschermen tegen ‘valse informatie en complottheorieën’. Na de toch al heersende censuur van de social mediaplatforms, komen er nu in de landen van de EU wetten die de censuur nog verder opvoeren. Ook de grote media hebben niet geholpen om een verscheidenheid aan meningen over het voetlicht te brengen. Ze bedreven regelrechte propaganda en bevorderen voortdurend angst onder de bevolking.
Hoe moeten we omgaan met berichtgeving op de social mediaplatforms: vrijlaten en aan de gebruikers overlaten wat zij denken dat waar is of toch modereren om de excessen tegen te gaan?
Hoe ziet u de toekomst van het vrije woord en de social mediaplatforms?

Gezondheid

De afgelopen paar jaar stonden in het teken van het Coronavirus, een virus dat een lange geschiedenis als verkoudheidsvirus heeft. Toch raakten wereldwijd samenlevingen in paniek. Mediale en overheidscampagnes voerden de angst tot een maximum op. Wetten werden geschonden, het gezonde verstand leek niet meer te functioneren. Levens werden door alle maatregelen ontregeld, mensen raakten psychisch in de problemen. Met de komst van de prikken bleken bijwerkingen het leven van miljoenen te beïnvloeden, waarvan een aanzienlijk aantal het niet overleefde. Ondertussen werden er vrijheidsbeperkende wetten aangenomen en werd Big Pharma via de WHO de baas over ons leven.
Hoe moeten wij dat in de toekomst doen? Hoe moeten we voortaan met gezondheid en ziekte omgaan? Welke ideeën heeft u hierover?

Europa – EU

Voor de een was de Brusselse coördinatie van ‘de pandemie’ een zege, voor de ander een vloek. Brussel toonde in toenemende mate een autoritaire houding, maar ook een innerlijke verwevenheid, lees corruptie, met de farmaceutische industrie. We herinneren ons de geheime sms-jes van Von der Leyen met de topman van Pfizer. Ook de ondergeschikte houding aan de NAVO, lees de VS, is velen een doorn in het oog. De oorlog met Rusland is geenszins in het belang van de Europese landen.
Hoe moeten we verder met dit Europa? Is Nederland beter af zonder deze Europese Unie? Moet Europa weer gewoon een handelsgemeenschap (E.E.G.) worden?

Vrijheid en democratie

De afgelopen jaren hebben vooral westerse landen een ondemocratisch gezicht laten zien. Met een virus als excuus werden de meest fundamentele rechten opgeschort, nieuwe rechtenbeperkende wetten aangenomen en de politie ingezet om selectief gewelddadig tegen vreedzame demonstranten op te treden. Met de trend naar steeds meer vrijheidsbeperkende wetgeving, vooral uit de EU, en de snelle digitalisering van de surveillance, komen de democratie en een vrije samenleving onder druk te staan.
Welke stappen zijn nodig om Nederland vrij en democratisch te houden?

Uw mening

Wij zijn heel benieuwd naar uw mening over een van bovenstaande thema’s (of uw eigen thema).
Schets in maximaal 100 woorden uw visie over hoe het op een bepaald punt beter kan.

Verwijs daarbij niet naar specifieke politieke partijen of personen (politici), maar beschrijf uw visie, uw mening. En natuurlijk, houdt het netjes.
Bijdragen langer dan 100 woorden worden ingekort en oproepen tot geweld of intimidatie worden verwijderd.

Help ons dit bericht te verspreiden en meer meningen en visies te kunnen ontvangen.

Het reactieformulier staat onder aan de pagina.

Eerdere reacties

 1. Het Kalergi plan in progressie https://eventnl.wordpress.com/2017/07/07/het-kalergi-plan-het-genocidale-plan-om-de-autochtone-naties-en-mensen-van-europa-te-vernietigen-juli-2017/ Destijds begonnen tijdens de ‘olie crisis’ olie voor moslims met het convenant van Straatsburg…

image_printDownload PDF en print

Uw waardering voor dit artikel

 1. Bij “klimaat en gezonheid”:een belangrijke documentaire “Unconvential grey” ( https://rumble.com/v302jva-unconvential-grey.html) ,gemaakt door Michael Murphy, laat zien dat geoenginering het klimaat kan veranderen en beïnvloeden. De brede sporen die vliegtuigen achterlaten,de rasters in de lucht, enz. zijn geen contrails maar chemtrails. Ik zie ze al jaren en ben altijd overtuigd geweest van de invloed op het klimaat maar dit wordt nog steeds stelselmatig afgedaan wordt als onzin waardoor ik er maar niet meer over spreek.
  Gesteund door deze docu durf ik het op dit kanaal wel weer aan. Het is alweer de 3e documentaire na “Owning the weather”

 2. Media en censuur:als kers op de censuurtaart heeft de EU op 25 augustus de censuurwet aangenomen die alles wat in tegenspraak is met de voorschriften van de overheid,verboden wordt en zelfs strafbaar wordt gesteld.Aangezien dit niet in de wet is vastgelegd,wordt dit dus aan het oordeel van de rechter overgelaten.Dit is een kenmerk van een totalitaire staat die vroeger alleen (landelijk) mogelijk was door een schrikbewind te voeren maar nu door een vergevorderde techniek (A1)totale controle mogelijk maakt.Daarnaast is men ook van plan om -onder het motto van het opsporen van kinderporno- Pegasus software te installeren die de besturing van telefoons overneemt en toegang verkrijgt tot alle berichten en foto’s. Of we hier nog wat tegen kunnen doen? Zo min mogelijk gebruik maken van smartphones,geen sociaal media,VPN (hoewel ook daar gespioneerd kan worden met deze spyware geloof ik) alternatieve media steunen en in het bos lopen en met elkaar praten zonder dat iemand je hoort.

 3. Ons geld:in het jaarlijkse rapport van 2023 van de BIS bank staat een technisch verhaal over de CBDC waardoor de gevolgen hiervan niet zichtbaar worden.Echter,het zou betekenen dat alle bezit op 1 blockchain gezet zou worden en hier geen enkele controle op zou zijn.(de BIS bank is onaantastbaar en hoeft geen enkele verantwoording af te leggen.) Behalve dat dit een onveilige situatie zou creëren omdat een hacker in 1 keer alles kan hacken, kan zonder een fysiek eigendomsbewijs de centrale bank jouw eigendom “uitzetten” oftewel onteigenen omdat het programmeerbaar is.Dit moeten we niet willen,maar 24 banken zijn zich al aan het voorbereiden,in Dordrecht zijn al geen geldautomaten meer,hoe lang kunnen wij nog bij ons geld? Cash opnemen en betalen is 1 van de dingen die we kunnen doen,daarnaast fysieke edelmetalen kopen is ook nog een optie, op onze regering hoeven we niet te rekenen.

 4. Oorlog en vrede:We hebben op alle oorlogen van de afgelopen tijd Ja gezegd en hebben nu wederom de woorden van Marc Rutte “het is onze oorlog”in daden (wapens) omgezet.Al die oorlogen werden gevoerd door de VS om de wereldmacht te behouden,kort gezegd. Als je je verdiept in de geschiedenis van Oekraïne kom je tot hele andere inzichten en wordt het duidelijk dat het een proxy oorlog van de VS tegen Rusland is en dat Poetin weinig keus had anders dan de bevolking van de Donbas te hulp te komen en een antwoord te geven op de uitbreiding van de NAVO en een wapenarsenaal dat rondom en in Oekraïne was geplaatst.
  Afgezien van het feit dat we naar mijn idee aan geen van deze oorlogen hadden moeten meedoen,is ook nog een bijkomend nadeel dat als je je mengt in een oorlog je ook medeverantwoordelijk bent voor de vluchtelingen uit die landen.

 5. Woningbouw:ophouden met stikstof en klimaat maatregelen,waardoor er weer gebouwd kan worden. Woningdelen moet mogelijk gemaakt worden,speculatie van grond moet worden aangepakt,als een huis langer dan 1 jaar leeg staat, mogelijkheid om de eigenaar dan te kunnen dwingen om te verkopen of te verhuren,leegstaande kantoorgebouwen ombouwen tot woningen,immigratie(ook buitenlandse studenten)te weren,splitsen van woningen mogelijk maken, grond beschikbaar te stellen voor tiny en skinny woningen,open staan voor initiatieven vanuit de bevolking.

 6. Immigratie:lange tijd was ik van mening dat vluchtelingen toegang moesten hebben tot ons land,ik heb zelf jarenlang gevochten om te zorgen dat (echte)vluchtelingen een verblijfsvergunning zouden krijgen. Maar het vluchtelingenverdrag dat zegt dat die diegene die moet vrezen voor oorlog en vervolging opgevangen moet worden, is verworden tot een “kom maar binnen met je knecht” en dat kan niet en is ook niet de bedoeling. Is dit ook een gevolg van de zeer invloedrijke George Soros die een wereld voor iedereen wil creëren zonder grenzen?
  Hoe dan ook,de huidige situatie vereist drastische stappen, zelfs eventueel een (tijdelijke) asielstop. Daarnaast mensen die niet onder het vluchtelingenverdrag vallen, terug te sturen en andere maatregelen te nemen waardoor deze mensen ons land niet meer binnen komen.

 7. Onafhankelijke rechtspraak:de belangrijkste factor in een democratie is verworden tot een slaaf van de overheid.
  De bizarre uitspraken van rechters die allemaal zijn genomen op grond van het narratief van de overheid,zijn daar een voorbeeld van. 1x had een rechter de moed om de avondklok te verbieden en toen was het opeens mogelijk om nog diezelfde avond een hoger beroep in te stellen,wat normaal weken duurt.
  Als de rechtspraak valt, is het uit met de democratie, een laatste strohalm om die nog te redden, is weg. Misschien doet dit mij nog wel het meeste verdriet,het recht en de waarheid zijn mij zeer dierbaar.

 8. Gezondheid:Als er voor 24 mei geen bezwaar wordt aangetekend tegen de internationale health regulations is onze gezondheid volledig in handen van de WHO en hebben wij niets meer te zeggen over ons lichaam.De WHO is in feite een doorgeefluik van de pharmaceutische industrie en een maffiose club die in belangrijke mate door mensen als Bill Gates wordt geleid die de wereldbevolking wil miniseren. Wederom:zo gauw mogelijk uit die club en weer onze vrijheid en onze zeggenschap terugwinnen. Het is niet te geloven dat een hele kleine groep miljardairs, die nooit gekozen is, geen medische achtergrond heeft, achter de schermen wereldwijd dictaten kan uitvoeren over onze gezondheid.Vooral dat dit mogelijk wordt gemaakt door alle regeringen en de reguliere media. Ik kan alleen maar zeggen:laat je niet vaccineren,wordt niet bank en laat je niet manipuleren en kies een partij die deze dingen doorziet.

 9. Milieu en klimaat: Klimaat en CO2 zijn in de plaats gekomen van de werkelijke milieu problemen, zoals gewasbeschermingsmiddelen (glyfosaat), boskap, giflozingen, plastic vervuiling, 5G, luchtvervuiling, enz.Zogenaamde schone energie bestaat niet en bedrijven verdienen er miljoenen aan.Intussen worden er gigantische bedragen van ons belastinggeld aan uitgegeven. Na veel informatie vergaard te hebben over zonnepanelen, windmolens, aardwarmte en bio centrales, ben ik tot de conclusie gekomen dat fossiele brandstof milieu- mens- en diervriendelijker is dan alternatieve energie. Door de sancties tegen Rusland en doordat we ons gas aan de Duitsers hebben verkocht,kopen we nu duur gas in waardoor de energieprijzen stijgen. Nucleaire energie vind ik nog steeds een probleem (straling en opslag),maar ik heb begrepen dat het onontkoombaar is.

 10. Over “de media zwijgt” : sorry, dat moet zijn: de reguliere media. Hulde aan al die anderen die de moed hebben om ondanks te worden uitgemaakt als complotdenkers en erger, volhouden om de waarheid te achterhalen en te onthullen.

 11. democratie:die hebben we nooit gehad,we hebben een parlementaire democratie die we hebben laten kapen door een megalomane elite die al jaren (te beginnen bij David Roquefeller) een wereldregering wil waarbij angst zaaien een beproefde methode is om de bevolking eronder te krijgen. Daarvoor is covid 19 gebruikt (met succes)en nu volgt de ene vrijheidsberovende maatregel/wet de andere op; de media zwijgt en het parlement zegt ja en amen en het enige dat we zouden moeten doen is uit de EU,de WHO en de VN stappen en onze eigen samenleving beginnen buiten deze psyop.

 12. Nederlandse vrouwen krijgen de afgelopen slechts 1.4 kind per vrouw, terwijl 2.1 kind noodzakelijk is om een bevolking op peil te houden. De overheid vult het verschil numeriek succesvol aan. Het woord kwaliteit van de aanvulling even als het probleem an sich mag zoals vaker tegenwoordig niet worden besproken. Hier hopelijk wel.

 13. In plaats van steeds meer overheid hebben we heel veel minder overheid nodig en op veel minder thema’s. Beïnvloeden van politiek / overheid door bedrijven ngo’s dient te worden verboden. Politici en ambtenaren moeten hoofdelijk verantwoordelijk worden voor hun daden.

  1. EU, VN en NAVO mogen van mij worden opgezegd.
   Nederland mag weer een soeverein, sociaal en neutraal land worden, maar dit keer met een stevige defensie om de grenzen te kunnen verdedigen.

 14. Wonen: een hectare landbouwgrond kost circa 80.000 euro, een hectare bouwgrond 1.000.000 euro. Daar zit het probleem in mijn ogen. De overheid wil die grond voor een bodemprijs in de vingers krijgen (vandaar het D66 plan om onteigening mogelijk te maken), de boer (mocht ie willen stoppen) wil een marktconforme prijs. Vanwege dit conflict hebben we het land op slot. Geweldig gedaan, politici.

 15. Milieu en klimaat: Nederland moet zich opmaken voor grotere schommelingen in het weer. Meer regen, langere perioden droog, hogere temperaturen. Daarom moet er in mijn ogen meer geld toe naar waterbeheer (dijkverzwaring, grotere uiterwaarden, opslag van water), In steden meer bomen die voor schaduw zorgen, wadi’s in woonwijken. Zelfs al blijkt de klimaatverandering toch niet het einde der tijden in te luiden, is dit geen weggegooid geld. Wie wil er nou niet mooie straten met bomen?

 16. Vrede: de door Rusland aangedragen argumenten klinken mij niet onredelijk in de oren, en nu daar een geradicaliseerde regering in Kiev zit, kan ik mij ook goed voorstellen dat onderhandelen op dit moment niet op tafel ligt. Daarom alleen al moeten we geen wapens meer leveren. Naar mate de oorlog verder gaat, radicaliseert Kiev.
  Daarnaast denk ik dat Europa Rusland nodig heeft (en omgekeerd ook). We gaan naar een multipolair systeem, waarin we moeten oppassen dat we geen wingewest voor China en de VS worden/blijven. Alleen met samenwerking met Rusland zou dit mogelijk zijn. De meeste politici zijn veel te pro-atlantisch.

 17. De Eu is een van de organisaties waar de Nederlandse overheid onze soevereiniteit aan afgedragen hebben, om lastige gesprekken dood te slaan. Ja, er zijn diverse goede zaken, maar uiteindelijk wordt de EU (en de WHO, de VN (zie bijv het Marrakesh pact), etc, etc) gebruikt om zaken die democratische controle behoeven als een fait accompli neer te zetten. Migratie? Van alle tijden en we zijn gebonden aan verdragen. Stikstof? Internationale studenten? Etc, etc. Ik ben niet perse voor of tegen, maar de burger wordt steeds meer een vreemdeling in eigen land en het holt de democratie uit. Dus, terughalen en voorleggen aan de burger. Ook als dat het einde van de EU zou betekenen.

 18. Immigratie: De stroom vanuit Afrika en Zuid Azie zal niet houdbaar zijn. Er zijn gewoon teveel mensen die vanuit daar om begrijpelijke redenen naar Europa willen. Je moet de grenzen dicht houden en strikt handhaven. Al is het alleen al om de rubber bootjes en de doden die dat teweeg brengt te ontmoedigen. Naast de fysieke beperkingen krijg je een totale ontwrichting van alle sociale structuren als je onbeperkte migratie toe laat.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *