Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

Wat als het tegengeluid thuisblijft

Burgercontrole verkiezingen moet vertrouwen versterken

De afgelopen jaren is voor miljoenen mensen een moeilijk tijd geweest. De overheid heeft op onverdedigbare gronden miljoenen mensen uit het openbare leven buiten gesloten. Middenstanders met lockdowns het leven zuur gemaakt. Burgers getreiterd met onzinnige mondkappen. Burgers werden zelfs door de regering geïntimideerd als zij niet de amper geteste prikken namen. Er is gelogen en bedrogen. Deze week gaat Nederland naar de stembus. Maar heeft stemmen nog wel zin op zo’n verziekt politiek stelsel?

Nee, geen enkele reden om te gaan stemmen

Miljoenen mensen hebben de afgelopen jaren zware mentale averij opgelopen. We spreken niet van al diegenen die door de prikken letsel of erger hebben opgelopen. Het gaat om de groep die getergd werd door een overheid die de ‘pandemie’ heeft gebruikt om samen met andere landen een start te maken met grootschalige ontwrichting van het leven zoals we dat gewend waren.

Alleen wie achter het rookgordijn van een misleidend medialandschap en liegende politici en overheidsinstanties kijkt ziet welke draconische wetten de afgelopen jaren zijn doorgedrukt. Welke instrumentarium is opgetuigd om het leven zoals we dan kennen sterk te gaan inperken.

De overheid die de politiek instrueerde om los te gaan op koffiedrinkende demonstranten tegen de tirannieke Covid-maatregelen heeft bij velen het vertrouwen verbruid. Ook een overheid die werkzame medicatie tegen het virus verbood en verdacht maakte, ondanks onomstotelijke bewijzen van onderzoeken en resultaten die in Nederland en elders waren opgedaan.

Een overheid die uit de contracten had moeten weten dat er geen onderzoek was gedaan naar de gezondheidsschade die de inentingen op midden- en lange termijn konden veroorzaken en de prikken als een frikandel aanprees. De ‘onverklaarbare’ oversterfte lijkt bij diezelfde overheid geen enkele behoefte op te roepen om een onderzoek in te stellen.

Onze overheid heeft nergens meer een actieve herinnering aan.

Wat in ons land is gebeurd grenst aan crimineel gedrag en zou door het Openbare Ministerie moeten worden onderzocht en indien nodig justitieel worden vervolgd.

U kunt vast nog wel meer redenen noemen waarom u de zin ontbreekt om te gaan stemmen. De walging ligt dicht onder het oppervlak.

Wat heeft het nog voor zin?
Weinig. Het beleid wordt op belangrijke punten al lang niet meer in Den Haag bepaald. Veel besluiten worden ondemocratisch genomen door een kliek bureaucraten in Brussel met aan het hoofd een zelfbenoemde ongekroonde koningin Ursula.

Of we in oorlog gaan met een land dat ons betrouwbare en aantrekkelijk geprijsde energie leverde wordt door Washington beslist. De details regelt de NAVO in Brussel.

Wat er overblijft beslissen de CEO’s van de grootbanken, machtige hedgefondsen als Blackrock, State Street of gekochte NGO’s als de WHO. De mediaal als ‘filantropen’ geprofileerde miljardairs met hun duistere politieke agenda’s, sturen media en politiek met hun dikke geldbuidels.

Kortom, Den Haag is uitgespeeld. We hebben alles uitbesteed aan buiten-Nederlandse organen en personen. We beslissen niet meer over onze natuur, onze gezondheid, onze defensie, immigratie, landbouwbeleid.

Nee, stemmen is leuk, maar de vaak onmachtige en matig deskundige ‘volksvertegenwoordigers’ hebben weinig meer in te brengen. Stemmen is stemmen op onmacht.

Ja, stemmen heeft toch zin

Het Nederlandse kiesstelsel zit zo in elkaar dat bij een lage opkomst de partijen waarvan de achterban trouw een stem uitbrengt, minder stemmen nodig hebben om meer zetels te halen. Dat is een zure wetenschap voor al die mensen die uit frustratie de politiek de rug toe hebben gekeerd.

In onderstaande video komt de vertegenwoordiger van de Deense afdeling van Police for Freedom Mads aan het woord. Hij vertelt hoe in Denemarken de teleurstelling van de bevolking in de politiek zo groot was dat er massale oproepen waren om uit protest niet te gaan stemmen. Het resultaat was dat de opkomst historisch laag was. Maar u raadt het al, vooral de ontevredenen met het beleid kwamen niet opdagen hetgeen resulteerde in een eclatante overwinning van de zittende partijen. De oppositie werd weggevaagd en wat er van over is, kon niet veel meer doen dan zich er schoorvoetend bij neerleggen. De oppositionele geluiden zwijgen en de veel bekritiseerde zittende partijen kunnen nu doen wat hen goeddunkt.

De woordvoerder van de burgerorganisatie Controle Verkiezingen en actief bij de Nederlandse en internationale tak van Police for Freedom Dennis Spaanstra geeft over dit effect een duidelijke uitleg, ook in onderstaande video.

Het Nederlandse stelsel zit zo in elkaar dat het van de opkomst afhangt hoeveel stemmen nodig zijn voor een zetel. Hoe meer mensen hun stem uitbrengen, hoe meer stemmen nodig zijn voor een zetel.

Spaanstra geeft daarbij het volgende voorbeeld:

Voorbeeld van de werking van de kiesdeler.

In dit voorbeeld is duidelijk te zien dat een partij met een trouwe achterban minder stemmen nodig heeft voor een zetel als de achterban van de oppositionele partijen thuisblijven. Het verklaart waarom Nederland al vier kabinetten een premier heeft die geen actieve ‘herinnering heeft’, referenda-uitslagen naast zich neerlegt, aangenomen moties van het parlement aan zijn laars lapt, de demissionaire periode zo lang mogelijk rekt om ‘zaken te doen’ en die ‘geitenpaadjes’ bedenkt om toch zijn zin door te drijven. Deze premier geniet een historisch laag vertrouwen, maar als de kiezers jaar-in-jaar-uit thuisblijven, verandert er weinig.

Ja, stemmen heeft dus zin om de kiesdeler voor de zittende partijen zo hoog mogelijk te maken, in andere woorden de prijs van een extra zetel zo hoog mogelijk te krijgen.

Is er kans op fraude?

Er is zeker kans op fraude. De verkiezingen in de VS van 2020 hebben al bij oppervlakkige analyse aangetoond dat het kan. Volgens Spaanstra is dat in Nederland niet op die schaal mogelijk. Onze verkiezingsprocedure is verre van waterdicht, maar de marges voor fraude zijn krap. Hoe groter het aantal stemmen, hoe kleiner de marges voor de effecten van telfouten of fraude.

Om er toch zeker van te zijn zal een burgerorganisatie bij zoveel mogelijk stembureaus aanwezig zijn. Via waarnemingen, foto’s van processtappen en een eigen meldingssysteem van de per stembureau opgestelde proces verbaal. Hierin staan de getelde stemmen per partij. Die worden doorgegeven aan een eigen systeem dat op een eigen server draait.
Bij opmerkelijke afwijkingen van later bekendgemaakte uitslagen met dit systeem, kan nader onderzoek volgen.

Met deze burgercontrole moet het bij kiezers geschonden vertrouwen in een eerlijk verloop van de verkiezingen weer hersteld worden. De verkiezingen zijn een proces van de burger, door de burger. Het is ook zijn zaak om dit proces eerlijk en transparant te laten verlopen.

Wilt u ook de taak op u nemen om in uw lokale stembureau als toezichthouder op te treden, kijk dan voor meer informatie op controle-verkiezingen.nl.

Stemadvies

Een stemadvies moeten wij u schuldig blijven. Als u met boosheid, frustratie of teleurstelling terugblikt op de afgelopen ‘pandemiejaren’ en de rol van deze overheid hierbij, dan weet u wat u te doen staat om de kans te verkleinen dat de huidige situatie terugkeert. Maak de kiesdeler dus zo groot mogelijk.

Eigenlijk hoeft u ook niet met alles eens te zijn met de partij waarop u stemt. Als er maar een ander geluid gehoord wordt, en ook een kleine partij moet worden gehoord.

Baseer uw keuze niet op verkiezingsprogramma’s maar op wat partijen in de afgelopen jaren hebben gestemd. U zult onaangenaam verrast zijn hoe ook ‘nieuwkomers’ vrijwel in stemgedrag niet afwijken van het staande regeringsbeleid. Dit is een voorbeeld van zo’n site, maar er zijn er meer.

Nederland kan zo niet verder. Het roer moet om en niet zo’n klein beetje ook!

image_printDownload PDF en print