Het CBDC-Dossier is uit. Download ...

Verrijken nieuwe media het mediale landschap?

We zijn nu ruim drie jaar in wat werd aangekondigd als het ‘Nieuwe Normaal’. Het blijkt allesbehalve normaal. De samenlevingen worden in de war gestuurd, delen zelfs zwaar beschadigd. Angst regeert. Polarisatie ook. Van de ‘officiële media’ (MSM) hoeven we geen waarheidsvinding meer te verwachten. Die zitten vast in hun metersdiepe loopgraven van leugens en misleiding. Maar hoe is het bij de vrije of alternatieve media, waartoe ook EZAZ radio moddergat zich rekent. Doen die het zoveel beter? Een opinie.

Een nieuw medialandschap

Sinds een aantal jaren is het medialandschap in veel delen van de Westerse wereld flink uitgebreid. Door de opkomst van snel internet konden na geschreven nieuwe media ook audio en videokanalen het digitale podium kiezen. Ook in print verschenen nieuwe media.

Vooral sinds medio 2020, toen de Covid ‘pandemie’ volgens het RIVM al voorbij was, maar de bizarre en vaak ongrondwettelijke maatregelen nog moesten beginnen, steeg het aantal ‘vrije’, ‘onafhankelijke’ of ‘nieuwe’ media snel. Hun aantal is inmiddels niet meer bij te houden. Nog steeds duiken er nieuwe kanalen op.

EZAZ is begonnen in 2017 met als aanleiding de bevreemdende ontwikkelingen in Oekraïne. Vanaf 2020 kwam ook bij EZAZ de vaart er in met dagelijkse artikelen en vanaf 2021 met podcasts onder de naam Radio Moddergat.

Grote diversiteit in nieuwe media

Er is een grote diversiteit in het nieuwe medialandschap. Divers in vorm, inhoud, organisatie, bereik en medium (audio, video, blog of print). Er zijn commentatoren, analisten, opiniemakers, onderzoekers, presentatoren, interviewers, journalisten.

Ook in de gekozen formules is een groot onderscheid: debattafels, talkshows, columns, nieuwsartikelen, interviews en soms humor. Muziek of andere vormen van amusement is in de wereld van de nieuwe media schaars.

Waar de MSM-media over de hele linie voortdurend de regeringslijn volgen en een alarmistische toon aanslaan, zit er bij de nieuwe media meer evenwicht. Maar ook hier melden zich kanalen die voortdurend het afsterven van de wereldbevolking aankondigen, een variant op klimaatalarmisme, andere kanalen daarentegen zoeken een tegenwicht door andere feiten te belichten, zonder daarover alarmistisch te doen.

En complotten …

En zeker, er worden veel complotten ‘exposed’. Soms gebaseerd op goed gevonden bewijsmateriaal (want complotten bestaan, en veel), maar soms ontdaan van enige bewijs en in plaats daarvan omgeven door louter speculatie.

Met de komst van de nieuwe media is het totale medialandschap niet alleen verbreed, maar zeker ook verrijkt. Ik durf te stellen dat met behulp van deze nieuwe media op enige schaal nog een vrije meningsvorming kan plaatsvinden. Met alleen de MSM-media is dat niet goed meer mogelijk: over alle door de overheid en kapitaalkrachtige corporates benoemde thema’s is geen discussie mogelijk: gender, Oekraïne, Covid, klimaat, EU, NAVO. Alles hierover ligt vast.

Geen betalingen uit Moskou

De organisatie van de nieuwe media is zeer uiteenlopend: van eenpitters tot teams, zelfs deels betaald.

Met de oprichting van de Vereniging van Vrije Journalisten (VVJ) is enigerlei vorm van samenwerking op gang gekomen. Aarzelend, maar standhoudend. De mensen achter de nieuwe media volgen hun eigen gevoel, ervaring en inzichten. Uniformering is in deze media de dood in de pot. Verscheidenheid is onze kracht. Bepaalde kanalen zullen je bevallen, anderen je wellicht met afschuw vervullen.

Het kan altijd beter

Ofschoon er nog veel winst te behalen is bij de vrije media, kunnen we stellen dat zij een welkome en noodzakelijke aanvulling vormen op het officiële medialandschap, dat vrijwel gelijkgeschakeld is en niet meer dienstbaar aan de democratie.

We moeten doorgaan op de ingeslagen weg en de basis vormen voor een totaal vernieuwd medialandschap.

Verrijken nieuwe media het mediale landschap?
Uw oordeel over dit artikel13 Stemmen
9.4
9.4
error: Deze inhoud is beschermd!