Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Hoe Europese leiders het Europese ‘vredesproject’ ten grave dragen

Laatst bijgewerkt:

Het Europese ‘vredesproject’ is vaker in zwaar weer geweest. Meestal door onverwachte omstandigheden of onverenigbare belangen van de leden. Ditmaal is het anders. Met de VS als cheerleader lijkt Europa, lees de EU, door incompetentie, visieloosheid en corruptie bij het Brusselse leiderschap aan haar nadagen te zijn begonnen. De Grote Sprong Voorwaarts naar Chinees model, ook wel Great Reset genoemd, in de vorm van een door jarenlange intimidatie uitgelokte oorlog en DDR-achtige surveillance met ‘klimaat’ en onze ‘veiligheid’ als argumenten, lijkt de teloorgang van de Unie te versnellen.

Foto: Pixabay

Canceling, censuur in EU-stijl

De opgelegde woke-cultuur met bijhorende cancelling van andersdenkenden, de censuur, het blokkeren van onwelgevallige buitenlandse media, het sluiten van bankrekeningen, het opheffen van kritische Youtube-kanalen of LinkedIn-accounts, het (nu gesloten) censuurkantoor van Twitter in Brussel, de digitale en biometrische surveillance, uitsluiting van gezonde burgers die een experimentele prik weigeren, sociale nudging*, door investeerders gekochte massamedia, illegaal maken van vreedzame demonstraties, het verbieden van het vrije woord, gekochte wetenschap en media, de emotionele oorlogsvoering tegen de eigen bevolking, de chantage door de overheid (‘we weten waar ze wonen’, De Jonge over ongevaccineerden) en, om voorlopig maar even te stoppen, de door de EU gefinancierde ‘mediaprojecten’ voor een ‘betere informatievoorziening en bestrijding van complottheorieën’).

Bovenstaande opsomming van uit Brussel en daaraan gelieerde overheden komend onheil is verre van compleet. Het is een tamelijk willekeurige opsomming van maatregelen die de Europese samenlevingen tot in haar haarvaten hebben beschadigd.

Verloochening vermeende Europese waarden

In haar boek ‘Endspiel Europa‘, waarop dit artikel is gebaseerd, zeggen de Duitse auteurs Ulrike Guérot en Hauke Ritz dat het Europese project ten ondergaat aan verloochening van haar eigen waarden. Die waarden vonden haar oorsprong in de euforie van de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de dientengevolge hereniging van de beide Duitslanden in 1990. Kort erna zou de Sovjet-Unie uiteenvallen.
Dit moest hét moment worden waarop Europa haar oorlogsverleden en haar vijandigheid met de grote broer Rusland, dat cultureel in veel opzichten Europees georiënteerd is, achter zich zou laten. Er moest een vreedzaam Europa ontstaan van de Noordkaap tot de Algarve, van Londen tot Vladivostok.

Een nieuwe eeuw voor de VS

Het zou anders lopen. Aan de andere kant van de oceaan was het verval van de Sovjet-Unie reden tot feest. Eindelijk zou de VS weer het wereldrijk voor zich alleen hebben. De opkomst van de ‘Neocons’, een uiterst nationalistische stroming, markeerde een nieuwe periode van agressieve opstelling van de VS. In documenten als ‘Full Spektrum Dominance’ en ‘Plan voor een New American Century’ gaf de VS haar visitekaartje af: overal waar haar positie als enige supermacht bedreigd zou worden, ontstond ‘als vanzelf’ het recht om (militair) in te grijpen. De VS had daarbij geen goedkeuring van de Verenigde Naties meer nodig.
Het was een vernieuwing van een al decennia bestaand beleid dat de CIA overal opduikt waar een regering de neiging heeft om een zelfstandige, op eigen belangen gerichte koers, te gaan varen. Vrijwel geen enkel land in Latijns-Amerika en Midden-Amerika dat geen ‘bezoek’ heeft gehad van de CIA en haar staatsontwrichtende activiteiten.

De CIA is wat sommigen noemen ‘deep state’, waar in het geheim Amerika onwelgevallige regeringsleiders (ook in eigen land zoals John F. Kennedy) gewoon uit de weg worden geruimd.
Een CIA-man zegt hierover in een recente podcast van de CIA: “Ja, als je kijkt naar moordaanslagen – Iran, Guatemala, Indonesië, Cuba, een paar andere plaatsen-ja, die zijn aantoonbaar ondemocratisch omdat de heersers van die landen ofwel populair waren of ze democratisch werden gekozen, maar om verschillende redenen wilden onze presidenten niet dat ze aan de macht bleven. De CIA is, zoals u weet, de enige organisatie in de Amerikaanse regering die bevoegd is om geheime actie te ondernemen.”

Belgrado en Srebrenica

De droom van een vreedzaam Europees continent werd bruut verstoord door het uiteenvallen van Joegoslavië. Tussen 1991 – 1999 vond de Joegoslavië-oorlog plaats. We kennen de afschuwelijke scenes uit Srebrenica van voorbereidingen op de moord op zo’n 8.000 moslimmannen. Het wegvoeren van de mannen en jongens gebeurde onder de ogen van Dutchbat, een Nederlands VN-bataljon. `Srebrenica’ was de grootste massamoord in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Duitsland steunde Kroatië, ooit NAZI-bondgenoot en het westen, NAVO, VS grepen de situatie aan om Belgrado als bondgenoot van Rusland 78 dagen lang zwaar te bombarderen. De opstelling van Servië in het huidige conflict in Oekraïne zal dan ook niet verbazen, de lange lijnen van de geschiedenis zijn onveranderd.

Sovjet-Unie ontmanteld

Het oost-westconflict was met de zware Amerikaanse bombardementen, deels met verarmd uranium, op Servië nieuw leven ingeblazen. Ondertussen was de uitverkoop van Russische staatseigendommen onder toeziend oog van de op het westen georiënteerde leider Boris Yeltsin in volle gang. Onder westerse leiding werd de Sovjet-economie ontmanteld en vervangen door een halfbakken cowboy-economie waar oligarchen en de Russische maffia vrij spel hadden.
Europa keek met de handen op de rug toe hoe de Russische burgers in de armoede gleden en het land in chaos verzonk.

De door Yeltsin overgehaalde Poetin werd na verkiezingen -naar eigen zeggen tegen zijn zin- vanaf 2000 de nieuwe president van Rusland. In 2001 hield hij nog een lange toespraak in het Duitse parlement, wat hem een staande ovatie opleverde. De euforie van de val van de Berlijnse Muur was ondanks de ontwikkelingen in Joegoslavië nog niet verstomd. Duitsland besefte dat Rusland, met haar oneindige grondstoffen en in het verleden onvoorspelbare leiderschap, aan Europa gebonden moest worden. Poetin, die een voorstander was van integratie van Rusland in het Europese project, heeft vooral in het eerste decennium van zijn bewind, talrijke voorstellen hiertoe gedaan. Maar de VS gaf Europa signalen af dat innige contacten met ‘de Russen’ niet in het belang van ‘het westen’, lees de VS zouden zijn.

Oorlog met Rusland

En nu is Europa in oorlog met Rusland. Zeer tegen haar eigen belang, omdat de VS hulp van rompstaat Europa verwacht bij het realiseren van háár doelen, namelijk het behoud van haar positie als leider van de ‘vrije wereld’. Een multipolaire wereld is geen onderdeel van het Amerikaanse perspectief. Ondertussen werkt Europa ‘vrijwillig’ mee aan haar eigen ondergang. De sabotage van de Europese energievoorziening door het opblazen van Nord Stream is een oorlogsdaad, maar niemand wil openlijk weten wie de daders zijn. Veel goedgelovigen volgen de media die Rusland de schuld geven. De plaats van explosie is onder de Deense kust en vergeven van NAVO-surveillance. Een Russisch schip kan daar niet onopgemerkt haar werk doen. Nog los van de vraag of Rusland haar eigen € 20 miljard kostende project opblaast.
Inmiddels weet de zeer ervaren en gelouterde Amerikaanse journalist Seymour Hersh het zeker: het was de VS die de pijpleiding op heeft geblazen en dat al in de planning had nog vóór de Russische inval in Oekraïne.

Verstomd debat en staatsmedia

In Europa is het open debat verstomd. De media zijn vrijwillige staatsmedia geworden. In de voormalige DDR heette dat linientreu. Er heerst een sfeer van angst om tegen de door de media ondersteunde staatspropaganda in te gaan. In menige kring zijn onderwerpen als klimaat, Corona, 9/11, Oekraïne taboe geworden. Ook de wetenschap, de medische wereld, de cultuursector is effectief de mond gesnoerd. In hoog tempo werken de EU en ‘Den Haag’ aan nog strengere wetten aangaande kritiek op de overheid. Het reisverbod van 2 jaar naar 26 Schengenlanden van David Icke omdat hij 20 minuten op de Dam wilde spreken, is buiten alle proporties. Ook de rechtspraak kan geen tegenwicht meer bieden. In de rechtszaak van Icke tegen dit verbod sanctioneerde de rechter dit extreme verbod. Een failliet van de rechtspraak.

Verdeel en heers uit Brussel

We leven inmiddels in een Europa dat wetten en haar instituten, politie en rechtspraak inzet om zich de boze burgers van het lijf te houden. Daarbij schuwt zij ook niet om burgers tegen elkaar op te zetten zodat er mensen zijn die andere ‘dood’ willen omdat hij een ‘prik’ weigert, een mondkapje afwijst, vragen stelt over zaken als ‘9/11’, zwarte piet wil behouden, twijfelt over de grootschalige toestroom van immigranten, de voorrang van Oekraïense immigranten / vluchtelingen bij woningtoewijzing aankaart of tijdens Corona net te veel bezoek kreeg.
Het volk is de afgelopen jaren gek gemaakt en door 24/7 psychologische oorlogsvoering murw gebeukt. Men gelooft het wel: met de prikken is niets mis, Covid was terecht 3 jaar lang een ‘pandemie’, die Poetin is een NAZI en Oekraïne is een democratisch land dat zo wil zijn zoals wij.

Europa intellectueel leeg

Dit is het Europa anno nu. Het dialectische debat is dood. En daarmee de wetenschap, de media, de politiek. Europa is volkomen de weg kwijt. Intellectueel leeg. Met de ongekroonde en van corruptie verdachte ‘koningin van Europa’ Von der Leyen stevent het continent af op een politieke, economische en culturele default.

Europa vervalt in oude gewoonten, bruut, onderdrukkend, gewelddadig, oorlogszuchtig. En het volk joelt weer mee. Zoals dat gedrag eerder in Europa een dramatisch omwenteling faciliteerde.

Dit Europa houdt geen stand. De Euro heeft al een onoplosbaar probleem, maar de organisatie die haar politiek moet dragen is in ontbinding. In die staat kunnen we nog gekke ontwikkelingen verwachten, want een systeem als Europa of de VS in nood kan rare sprongen maken. De meeste oorlogen vinden hun oorsprong in systemen in doodsstrijd. En de media zorgen ervoor dat het water al kookt voordat de piepers erin gaan. Geen oorlog zonder media, vrij naar Julian Assange.

Hoe Europese leiders het Europese ‘vredesproject’ ten grave dragen
Uw oordeel over dit artikel0 Stemmen
0
0
image_printDownload PDF en print