Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Het westen: op weg naar Het Nieuwe Niets

We leven nu al bijna drie jaar van crisis naar crisis. Maart 2020 leek het startschot toen westerse leiders naast een of ander ‘dodelijk’ virus ook een Nieuw Normaal aankondigden. Het tweede aspect van de toespraak is menigeen ontgaan. Het is zoals een gesprek met je arts die zegt dat je een dodelijke ziekte onder de leden heeft, wat hij daarna heeft gezegd heb je niet meer opgevangen. Maart 2020 markeert het punt waarop de ‘elite’ of elke ander synoniem is mij ook best, besloot dat het welletjes was: de wereld was te vol, het klimaat aan zijn eind en de zelfstandig opererende en steeds vaker muitende bevolking een bedreiging voor de orde, hun orde.

Paniekcircus

Vanaf maart 2020, is de wereld niet meer tot rust gekomen. Een 24/7 durende mediale angstorgie over een virus joeg veel mensen de stuipen op het lijf. De geboden veiligheid met die onzinnige mondkapjes, de ongrondwettelijke lock downs en avondklok, de psychoterreur van de 1,5 meter en natuurlijk de overheidschantage met uitsluiting als je niet bereid was je meervoudig te laten injecteren met een experimenteel matig getest goedje.

De foto die de wereld schokte, maar niet over Covid ging.

Het hele paniekcircus van het virus, klimaat en oorlog brengt veel mensen mentaal aan het wankelen. Het virus heeft laten zien hoe instabiel onze samenleving is, hoe weinig mentaal weerbaar. Louter op basis van mediale berichtgeving, valse verklaringen over de ernst van het virus, de veelal fake beelden van neervallende Chinezen en hallen met lijkkisten (die van overleden vluchtelingen van Lampadusa waren), konden mensen in een staat van paniek brengen.

De zwakke weerbaarheid van mensen komt niet uit de lucht vallen. De mensheid heeft geen ankerpunten meer en die er nog waren zijn met de dehumaniseringsmaatregelen, onder het mom van een virus, weggeslagen. Alle intimiteit moest wijken, zelfs een hand geven werd als ‘gevaarlijk’ uit het intermenselijk verkeer verbannen. Geen visie, perspectief, principe, geloof of morele koers bood de mens nog oriëntatie. Er was alleen angst voor een virus. En leiders die ons deden geloven dat zij de oplossing hadden, als we maar precies deden wat zij zeiden. De eigen vrijheid gold even niet. De eigen mening of levenservaring ook niet. Wie aansluiting bij de massa wilde houden stond maar één weg open: die van onvoorwaardelijk overgave aan de groepsdruk.

Zonder ruggengraat

Ooit ondenkbare aantallen mensen lieten zich meervoudig inspuiten om naar een café te mogen of om de geboekte ski-vakantie niet te missen. De samenleving bleek zonder ruggengraat. Zielloze, visieloze en incompetente leiders waren voldoende om het volk te mennen, hen doen geloven dat een stukje stof voor de mond een virus (in welke vorm dan ook) kon tegenhouden. Berichten van het RIVM dat 200.000 mensen de lap moeten dragen om 1 ‘besmetting’ te voorkomen werden niet meer gehoord. Gesteld overigens dat er virussen bestaan die buiten het lichaam kunnen treden. Maar dat is een ander onderwerp.
De leugens stapelden zich op: dat de PCR-test van uitvinder Kary Mullis een ‘besmetting’ kan vaststellen, iemand zonder symptomen een ander kan besmetten, de extreme aantallen Corona-doden, waarvan 80-90% aan andere ziektes stierven maar ook ‘positief’ testen op Covid, wat dus weinig zegt over besmet zijn. De lijst met leugens en halve waarheden is te lang om hier te behandelen.

Je zag de ontredderde ogen achter de mondkap. De angst voor het virus of voor publieke terechtwijzing maakte dat menigeen kritiekloos dat slavensymbool voor het gezicht bond. Het leven werd beheerst door leugenachtige persconferenties, met gescripte talkshows waarin door de overheid omgekochte zogenaamde ‘BN-ers’ het volk moesten wijsmaken dat prikken the way out of the crisis was. We weten nu dat we verre van uit de crisis zijn en dat Covid een periodiek terugkerend shownummer is om mensen de zoveelste naald in de arm te planten. En vooral, om koest te houden als de armageddon van opgestapelde crises door de steden en dorpen gaat trekken. Want als u geschoren wordt, wordt u geacht stil te zitten.
Bijvoorbeeld als uw gas wordt afgesneden omdat u de gasrekening niet meer kunt betalen. De huur boven het hoofd groeit of de boodschappen alleen nog bij de voedselbanken voor u klaar liggen. Zo moet de gemiddelde middenstander zien hoe zijn zaak gesloopt wordt door alle maatregelen. Het aantal leegstaande winkels neemt zienderogen toe. Is het u opgevallen? En wat te denken van de boeren? Die moeten zich ook koest houden. We komen om in de stikstof, zo schijnt het. Bramen en het pijpenstrootje nemen in de natuur de overhand. De natuur lijkt terug te willen naar het eentonige landschap dat ons land zonder de mensheid had: zompig, waterig en hier en daar arme zandgrond en bos. De mensheid heeft verscheidenheid aangebracht, en wil die niet meer kwijt. Kosten wat het kost. Gelukkig dat het de SHELL’s van deze wereld en de banken goed gaat. Zij boeken miljardenwinsten.

Financiële hebzucht

Inmiddels beseffen we dat ons financieel-economisch systeem is vastgelopen. Het systeem, zoals dat periodiek in de geschiedenis gebeurt, is gesloopt door hebzucht van een kleine groep die het systeem naar haar hand kon zetten en staten en burgers via schulden en renten langzaam kon leegzuigen. Troost u met de gedachte dat grote graaiers van alle tijden zijn. Zij zuigen het systeem leeg en laten de samenleving met de brokken achter. Het besteedbaar inkomen van de gemiddelde burger is in de westerse wereld al decennia niet meer gestegen. Een dalende trend is nu ingezet en het einde is nog niet in zicht. Alleen door het aangaan van schulden kan de burger het gevoel behouden niets aan welvaart te verliezen.

Terwijl speculatieve beleggingsclubs als Blackrock triljarden binnenharken, vooral tijdens de Coronatijd, duiken steeds meer burgers, MKB-ers en boeren in uitzichtsloze schulden. De opstapeling van maatregelen om een virus de baas te worden, hebben nieuwe klappen gegeven aan de bestaanszekerheid van miljoenen. De oorlog van de VS met Rusland, uitgevochten met afgedwongen ondersteuning van de NAVO-partners en over de hoofden van de Oekraïeners, veroorzaakt door de aan Rusland opgelegde sancties een nieuwe golf van economische verwoestingen van de Europese landen.

Het is vreemd gesteld met psychopaten. In normale tijden laten wij ze door specialisten nakijken. In tijden van politieke onrust heersen zij over ons.

Ernst Kretschmer, Duits psychiater

Ondertussen wordt onder het mom van het klimaat, humanitaire hulp, energietekorten, nieuwe crises op ons continent losgelaten. De droom van ‘gratis’ wind- en zonne-energie heeft tot een blinde bouwwoede geleid waardoor de Noordzee steeds meer oogt als een waterig bedrijventerrein en weilanden op meren van spiegelend glas. Steeds duidelijker wordt dat deze vormen van energie wel kleinschalig lokaal kunnen dienen, maar niet een heel land van betrouwbare energie kunnen voorzien. Het enorme beslag op schaarse metalen en mineralen, nodig voor de energietransitie, leidt tot nieuwe conflicten. Het Oekraïense Donbas wordt beschouwd als een van de grootste wingebieden van deze metalen met 7,5 biljoen USD aan geschatte waarde. En we draven maar door.

Onder het mom van humanitaire hulp laten veel Europese landen zonder enig herkenbaar beleid of visie grote aantallen immigranten toe. Hen wordt een gouden toekomst beloofd. In 2022 verhuisden ongeveer 402.000 mensen naar Nederland. Terwijl de autochtone Nederlandse bevolking al een paar jaar terugloopt, groeit het aantal inwoners van Nederland ongekend snel, met alle gevolgen van overspannen systemen als gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en begeleiding, onderwijs, beslag op de schaarste ruimte en niet te vergeten huisvesting tot gevolg. Openlijk wordt gesteld dat de ‘nieuwe Nederlanders’ uit Oekraïne bij huisvesting voorrang hebben op Nederlanders die al 10 jaar of langer op een betaalbare woning wachten. Dan ben je als land moreel failliet. Het doet sommigen vermoeden dat bewust wordt aangestuurd op het vervagen van onderscheiden culturen om zo tot meer eenheid op Europees dan wel mondiaal niveau te komen. Daarbij zou ook sprake zijn van een ‘wereldregering’. Het is geen geheim dat al begin vorige eeuw de gedachte aan een wereldregering, in welke vorm dat ook, als toekomstbeeld werd gekoesterd. Schrijver H.G. Welsh was een van de bekende voorstanders. En hij was lang niet de enige. In veel elitaire kringen wordt dit nog steeds als ideaal gezien. Of dit waar is of niet, het gevoel ‘overrompeld’ te worden door andere culturen maakt een samenleving vastbaar voor destabilisering en radicale ‘oplossingen’.

Vernieuwing of ontsporing?

Het belang van een stevig draagvlak op het gebied van moraal, ethiek en waarden neemt dramatisch toe. In feite zijn waarden een uniek product van de culturele en historische ontwikkeling van elk land. De wederzijdse vervlechting van landen verrijkt ons en verruimt onze horizon. Maar het proces moet organisch zijn, en het kan nooit snel gaan. Vreemde culturen zullen bij te snelle invoeging worden afgewezen. Elke poging om de andere waarden aan mensen op te dringen kan een tegenovergestelde reactie en een tegengesteld resultaat opleveren. Sommigen mensen geloven dat een agressieve verwijdering van hele bladzijden uit hun eigen geschiedenis, een goede daad is dat mensen met een andere culturele en historisch achtergrond tevreden kan stellen. Het is een vorm van zelfdiscriminatie. Ook de eis om de traditionele rolopvattingen van moeder, vader, gezin en zelfs geslacht op te geven, wordt in het westen als mijlpalen beschouwd op de weg naar sociale vernieuwing. In de Arabische wereld, Latijns-Amerika en het in het westen verguisde Rusland is weinig ruimte voor deze vormen van sociale ‘vernieuwing’. Daar ziet men deze trends als ontsporing van een beschaving, van een samenleving die geen aansprekende ambities meer heeft.

De vroege confrontatie van zeer jonge kinderen met de gedachtenwereld van volwassenen op seksueel gebied is een vorm van ontspoorde beïnvloeding. Gegevenheden dat de mensheid een manlijke en vrouwelijke geslacht kent, worden verloochend door de introductie van de genderideologie. Daarbij is het man-zijn of vrouw-zijn een keuze. Tussen die twee geslachten staan nog talrijke andere gendervormen. Kinderen van amper 5 jaar worden ‘vertrouwd’ gemaakt met de notie dat een jongen of meisje zijn, niet hoeft te kloppen. Een proces van mentale verstoring wordt hiermee op gang gebracht wat kinderen op veel te jonge leeftijd kan doen besluiten een andere gender te ‘kiezen’. Terwijl de persoonlijkheid zich nog moet vormen wordt het kind met een grote mate van onzekerheid opgezadeld. Verhalen over ‘zwangere mannen’ zetten de wereld van volwassenen, maar zeker van kinderen, geheel op zijn kop.

In een recente toespraak besprak president Poetin de ontwikkelingen in het westen met de volgende woorden:
De voorstanders van zogenaamde “sociale vooruitgang” denken dat zij de mensheid een soort nieuw en beter bewustzijn bijbrengen. Veel geluk, hijs de vlaggen zoals wij zeggen, ga je gang. Het enige wat ik nu wil zeggen is dat hun voorschriften helemaal niet nieuw zijn. Het is misschien een verrassing voor sommigen, maar Rusland is er al geweest. Na de revolutie van 1917 zeiden de bolsjewieken, steunend op de dogma’s van Marx en Engels, ook dat zij de bestaande manieren en gebruiken zouden veranderen, en niet alleen de politieke en economische, maar de hele notie van menselijke moraal en de fundamenten van een gezonde samenleving. De vernietiging van eeuwenoude waarden, religie en relaties tussen mensen, tot en met de totale verwerping van het gezin (dat hadden wij ook), het aanmoedigen van voorlichting over geliefden – dit alles werd uitgeroepen tot vooruitgang en werd toen overigens wereldwijd breed gedragen en was behoorlijk in de mode, net als nu. Overigens waren de bolsjewieken absoluut intolerant tegenover andere meningen dan de hunne.

Schoolboeken hebben momenteel een hoog propagandagehalte. Angst voor overstroming van het land door klimaatverandering wordt er al vroeg ingepompt. Ook wordt kritisch en onafhankelijk denken onderdrukt. Wat te denken van een hoofdstuk in een actueel schoolboek met de titel ‘mijn moeder is een complotdenker’? Hierin wordt het kind vertrouwd gemaakt met de omgang met een moeder die anders denkt dan het maatschappelijk voorgeschreven narratief. We zijn niet meer ver weg van kinderen die hun ouders aangeven wegens ‘staatsondermijnende gedachten’. DDR revisited.

Het aflopende financiële stelsel en de door ondoordachte maatregelen en andere acties zwaar gehavende economieën maken dat een voorlopig einde is gekomen aan de welvaart van de westerse wereld, met Europa voorop. Mede door wanbeleid en de kunstmatig hooggehouden energieprijzen zullen aanzienlijke delen van met midden- en kleinbedrijf verdwijnen. Hiermee wordt de grootste banenmotor van Nederland bedreigd met volgens MKB-Nederland 71% van alle banen in ons land. De grote concerns als in Nederland AHOLD, BOL.com en internationaal Amazon en andere online retailers spinnen er garen bij. Zij zagen hun omzetten tijdens de maatregelen tegen het virus met historische percentages stijgen.

Een baken van chaos

Maar ook in moreel opzicht is het westen geen lichtend voorbeeld meer, niet voor andere delen wereld, maar ook de eigen bevolking kan niet meer warm lopen voor het ‘vrije en liberale westen’. Het westen ligt met zichzelf overhoop, is voor anderen in de wereld een baken van chaos. Het gedweep met het samenvloeien van mens en robot, ook wel transhumanisme genoemd, geeft aan dat de (westerse) mens aan een eindpunt lijkt gekomen van zijn eigen bestaan, van zijn eigen zingeving om als mens te leven. Gezocht wordt naar een leven na het leven als mens. De droom van een eeuwig leven, al is het maar door je geheugen te uploaden naar de cloud, verraadt een ziekelijke angst voor het menselijk bestaan waarbij ziek zijn en uiteindelijk de dood onvermijdelijk zijn.

De doorgeschoten individualisering kreeg een medisch tintje met de komst van het virus. We moesten thuis blijven, elkaar niet meer aanraken, letterlijk fysieke afstand houden. Kopen deed je online omdat winkelen in de stad door de lock downs onmogelijk werd gemaakt of omdat mensen het virus van de andere mens vreesden. Bijpraten deed je met ZOOM. Grote bijeenkomsten waren lang verboden. De mens werd op zichzelf teruggeworpen, en niet iedereen kon daarmee omgaan en verviel in depressie of kon het leven niet meer verder leven. Het sociale weefsel is willens en wetens beschadigd. Overheid en media deden de rest door mensen tegen elkaar op te zetten en zo de verdeeldheid nog verder op te drijven.

De mediaal aangezette discussies over het slavernijverleden en het vermeende ‘schuldige’ kinderfeest als sinterklaas met zijn pieterbaas, zijn onnodige splijtzwammen in de samenleving. In de VS kennen we de beweging Black Lives Matter die al voor veel verdeeldheid en wederzijdse haat heeft gezorgd. Het toont aan dat de samenleving niet meer in staat is historisch gevoelige thema’s voorzien van de bijhorende context te bespreken. Alles is strijd geworden, ook zaken van eeuwen geleden, terwijl diezelfde groeperingen voorbijgaan aan de slavernij 2.0 die nu onder het mom van mondialisering plaatsvindt in de grote delen van de ‘ontwikkelingswereld’. De smartphones waarmee de strijders tegen de slavernijgeschiedenis hun berichten verspreiden, bevatten zeldzame metalen die met kinderarbeid in Afrikaanse landen uit de mijnen worden gehaald. Maar niemand die dat een interessant thema vindt. Op dit actuele thema zouden velen zich kunnen verenigen, alleen al omdat aan deze ‘moderne’ vorm van uitbuiting door de huidige generaties iets kan worden gedaan. Het verleden kan niet echter meer ongedaan worden gemaakt.

Ontmantelde soevereiniteit

De stille overdracht van steeds meer nationale soevereiniteit naar Brussel betekent dat parlementaire bevoegdheden naar een niet gekozen kleine groep van bureaucraten worden overgeheveld. Inmiddels is wel duidelijk hoe de Euro-commissarissen bloot staan aan externe druk of corrupte verbindingen met het bedrijfsleven. Denk daarbij aan Ursula von der Leyen die via haar echtgenoot warme connecties heeft met de Duitse farmaceutische industrie. Het is uitgerekend het Duitse farmabedrijf BioNtech dat als uitvinder van de mRNA-techniek miljarden aan licentie-inkomsten incasseert van de Covid-prikken die door Pfizer op de markt worden gebracht. Het was deze ongekroonde koningin van Europa die via sms voor miljarden van deze prikken van Pfizer bestelde. Haar acties zijn aan geen enkele controle, laat staan parlementaire controle, onderworpen.

De Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Viganò (zie bovenstaand artikel) hekelt de eindeloze ontmanteling van soevereine staten: “Laten we niet vergeten dat de EU altijd zogenaamde hervormingen doorvoert waarmee het de landen chanteert gebaseerd op een vals narratief van ‘global warming’ of overbevolking alsook gendergelijkheid en andere horrors. Veel hiervan is in nationale wetgeving opgenomen zonder consultatie van de bevolking omdat ze heel goed wisten dat de bevolking er tegen zou zijn”. Verder zegt Viganò: “We moeten begrijpen dat ons door een internationale criminele organisatie onvervreemdbare rechten zijn afgenomen”.
Met de ontmanteling van de nationale staat, vervaagt ook de democratie. Het bureaucratische door corporates beïnvloedde Brussel is daarvoor geen vervanging. Banken en grote concerns hebben ‘Brussel’ gekaapt en daarmee de nationale democratieën.

Dood spoor

We moeten constateren dat Europa en het hele ‘vrije westen’ op dood spoor zit. Onze vrienden blijken geen vrienden te zijn en over de ruggen van 500 miljoen Europeanen hun eigen agenda uitvoeren en belangen najagen. Het gevoel ergens toe te behoren, een herkenbare cultuur, en het recht kunnen uitoefenen om via democratische processen het beleid van het land te kunnen beïnvloeden, het is stilaan verdwenen. In plaats daarvan is een vage Europese identiteit gekomen waarbij de Deen zich verwant moet voelen met de Hongaar, de Tsjech met de Spanjaard of de Pool met de Duitser. De gedachte is mooi, maar vooral irreële dromerij.

Het Europese project is op niets uitgelopen. De Euro is als eenheidsmunt niet langer houdbaar en ook niet wenselijk uit oogpunt van soevereiniteit. De rijkdom van Europa door haar culturele verschillen zijn ook haar zwakte: er is geen eenheid en die komt er ook niet. Tenzij alle volkeren over vele decennia gedwongen worden gemixed. Maar ook dat is onwenselijk, onhaalbaar en zelfs misdadig.

De Nederlandse welvaart loopt snel terug. Haar systemen zoals betrouwbare energievoorziening of openbaar vervoer haperen. Het armzalige leiderschap, als dat al zo mag heten, is niet in staat en bereid Nederland met al haar rijkdommen tegen de uitverkoop aan ‘Brussel’, banken, farma en haar vrienden overzee te stoppen.

Het Nieuwe Normaal van onze premier zal uitdraaien op het Nieuwe Niets.

image_printDownload PDF en print