Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Duitse voorkeur voor een eigen auto neemt weer toe

Spotgoedkope OV-tickets lijken weinig uit te maken

Laatst bijgewerkt:

‘Freie Fahrt ins Wochenende’. Elke oude Duitser kent deze uitspraak waarmee enkele decennia geleden de Duitse verkeersinformatie haar filemeldingen afsloot. Met alle overtrokken klimaatalarmisme leek de belangstelling voor de eigen auto af te nemen. Niet dus. De Duitser lijkt weer meer voor zijn eigen auto te kiezen.

De Duitser en zijn auto. Ze zijn onafscheidelijk. De angstcampagne rondom klimaat leek deze oude liefde te bekoelen, maar niets is minder waar.

Uit een onderzoek van het bureau YouGov in opdracht van verzekeraar HUK Coburg blijkt dat de liefde van de Duitser voor zijn auto niet is afgenomen, maar juist is gegroeid. In het onderzoek zijn ruim 4.000 personen gevraagd naar hun vervoersvoorkeuren.

Terwijl de bevolking aan alle kanten wordt bestookt met rampenscenario’s ten aanzien van het klimaat blijft de auto op nummer 1 van favoriete middelen van vervoer staan. Vooral bij de jongeren, waarop de klimaatcampagnes zich primair richten, blijkt de auto zeer populair. Na de auto volgen fietsen en wandelen, dan bus, tram en de S-Bahn als vervoersmodaliteiten van voorkeur.

Terwijl de federale overheid de overstap naar bus en spoor propageert, groeit het verzet onder de bevolking“, schrijft de Berliner-Zeitung. “Een van de redenen zou kunnen zijn dat een derde van de respondenten wantrouwig staat tegenover de politieke inzet voor de e-auto en een vijfde vindt dat hij te veel wordt blootgesteld aan “publiek paternalisme”, wat dat ook moge betekenen“, schrijft zij verder.

Volgens de krant toont de enquête duidelijk aan dat veel mensen zich noch met het groene vervoersbeleid noch met de felheid van de ‘klimaatklevers’ kunnen identificeren. Velen van hen wonen niet in de binnensteden van Duitse metropolen en zijn nog steeds afhankelijk van de auto. B-Z: “Wie ooit twee uur op een bus in Brandenburg heeft staan wachten, begrijpt dat.”

Duitse voorkeur voor een eigen auto neemt weer toe
Uw oordeel over dit artikel4 Stemmen
8.4
8.4
image_printDownload PDF en print