Gebruik RSS om ons te volgen. 100% privacy en censuurvrij. Lees hoe.

Drie jaar ongelijke strijd om de waarheid

Wat als je gefundeerd en op ethiek gebaseerde opinies uit op de bekende social media platforms? Dr. Wendy Mittemeijer-Ooteman weet als “medisch ethisch kompas” binnen de farmaceutische zorg inmiddels hoe dat werkt: je wordt belachelijk gemaakt, gediscrediteerd, van platforms afgehaald of krijgt de meest nare verwensingen. De vaak anonieme critici nemen zelden de moeite om hun tegenwerpingen ook maar in de geringste mate te onderbouwen. Onderstaand beschrijft Wendy Mittemeijer-Ooteman haar ervaringen.

Dr. Wendy Mittemeijer-Ooteman (Foto: ethiekenfarma.nl)

Over Dr. Wendy Mittemeijer-Ooteman

Dr. Wendy Mittemeijer-Ooteman promoveerde in 2006 op de neurobiologie van verslaving. Sinds 2010 is zij werkzaam als “medisch ethisch kompas” binnen de farmaceutische zorg en sinds 2015 eigenaar van bedrijf Medical Matters. Zo adviseert zij bedrijven en instellingen op het gebied van ethiek en geneesmiddelencommunicatie. In haar werk vormt de wetenschap de basis, en staat de patiënt altijd centraal.

Wendy gaat taboes niet uit de weg gaat en nieuwsgierig op zoek gaat naar verschillende visies. Haar ambitie ligt in het slaan van bruggen tussen academie, zorg, farma en maatschappij. Mittemeijer spreekt zich sinds november 2020 actief uit over ethische kwesties betreffende het corona beleid. Zij schrijft opiniestukken en was o.a. te gast bij De Nieuwe Wereld. Ook schreef zij het voorwoord van het boek Pandemische Chaos.

Onderstaand haar verhaal zoals zijn dat via haar Twitteraccount bekendmaakte.

Beledigd en bedreigd

“Al 3 jaar lang word ik op sociale media door trollen en zelfbenoemde debunkers beledigd, bedreigd en “gerapporteerd”. Wanneer de content van mijn posts hen niet aanstaat en ingaat tegen de corona verhalen van de overheid. In een poging mij de mond te snoeren spelen zij veelal op de man, niet op de bal.

Veel van deze mensen hebben direkte of indirekte banden met de zittende politieke partijen. De trollen zitten samen in appgroepjes en stemmen de narratieven en censurerende acties af, onder het mom van “desinformatiebestrijding”. Een bekende van een van de ministers diende een klacht in bij een voormalig opdrachtgever van me. Een oud kamerlid wenste mij 5 jaar eenzame opsluiting toe. Een Denktank lid heeft binnen mijn sector getracht mij publiek te framen en aangegeven dat mijn content gecensureerd moet worden. Een staatstrol plaatste een bericht waarin ik werd belasterd.

Mijn posts zijn onderbouwd en netjes, en gaan over mijn expertise en werkveld: de medische, wetenschappelijke en ethische kwesties op het gebied van gezondheidszorg. Ik schuw daarbij geen heilige huisjes of taboe’s. Organisaties en bedrijven huren mij juist om die reden in. Het mag schuren, dat moet zelfs. Mijn doel is immers mensen aan het denken -en voelen!- te zetten. Juist dat geeft verandering en innovatie, en leidt tot een dieper contact en begrip tussen mensen. Hier is behoefte aan merk ik.

Zo vreselijk zat

Mijn posts over corona bereikten op LinkedIn ook recent nog tussen de 60.000 en 80.000 mensen. In coronatijd soms wel 200.000 mensen. Veel mensen zijn de onoprechtheid, haatzaaierij en vooringenomenheid in de media, wetenschap en politiek zo zat. Zo vreselijk zat. Wekelijks ontvang ik lieve berichten van mensen uit alle lagen van de bevolking, en van overal ter wereld. Zij zijn, net als ik, bezorgd om de ingezette koers, en ‘t gebrek aan ethische reflectie en evaluatie van alle mentale, fysieke en sociale schade van het coronabeleid.

In coronatijd belden mensen mij soms zwaar geëmotioneerd op, ook farma-managers op hoge posities, dankbaar dat iemand durfde te schrijven wat zij niet durfden. Anderen waren blij iets te lezen wat de overheid of hun arts naliet te communiceren, of wat een ander licht scheen op de zaak.

Ik word gevolgd

Maar er is ook een schaduwkant. Als ik check wie mijn profiel bekijkt is dat al 3 jaar lang vooral defensie, bz en politie. Ik word gemonitord, alsof ik een gevaar ben voor de samenleving. Sinds ik mij bezig houd met vaccinschade, wob documenten, de Denktank Desinformatie C19 en de spoedwet, word ik, zo lijkt het, nog zwaarder in de gaten gehouden en worden mijn berichten nog vaker onderdrukt of verwijderd.

Ook nemen medewerkers van de overheid soms contact met mij op, zogenaamd omdat zij “fan” van mij zouden zijn en mij willen ontmoeten. Deze week is voor de 3e keer in 3 jaar mijn professionele LinkedIn account, zonder opgaaf van reden, verwijderd. Velen gingen mij al voor. Meestal krijg je dan eerst 6 weken radiostilte, en dan een medewerker die zichzelf ‘Heisenberg’ noemt o.i.d., die iets prevelt over ‘desinformatie’. Hij heeft echter geen idee wat er dan ‘onjuist’ is aan de content, hij voert slechts een opdracht uit. Er wordt gedreigd met permanente verwijdering, en dan krijg je na een paspoort controle meestal je account terug. Het voelt al normaal. Maar dat is het niet.

Niet meer veilig in Nederland

Ik voel mij door deze staatscensuur niet meer vrij en ook niet veilig meer in Nederland. Daarom trek ik aan de bel, of beter, de noodrem. De intimidatie en censuur van kritische professionals, politici en burgers, onder coördinatie van de censuur-organisatie van de NCTV, moet stoppen. Evenals de Europese wetgeving die onze democratie en vrijheid van meningsuiting blijft uithollen.

Het woord ‘desinformatie’ wordt misbruikt om het staatsnarratief te beschermen en alles dat dat bedreigt in de doofpot te stoppen. Het enige waar dit zal eindigen is in een totalitaire samenleving, waar mensen niet meer anders durven denken of voelen. Waar de staat bepaalt wat waar is. Dat wil toch niemand?”

Gepubliceerd met toestemming

Bron: Twitter (X)

Meer informatie over Dr. Wendy Mittemeijer – Ooteman

image_printDownload PDF en print