Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Scott Ritter: “Niemand respecteert Amerika meer”

Laatst bijgewerkt:

Zijn woorden zijn controversieel want Ritter volgt zijn eigen inzichten gebaseerd op jarenlange ervaring als wapeninspecteur in Irak en als US-marine. Veel Amerikaanser dan Ritter kun je niet hebben. Zijn woorden over Oekraïne, Jo Biden, Donald Trump zijn authentiek en komen recht uit het hart van iemand die tot in zijn vezels van zijn land houdt. Oekraïne acht hij de zoveelste misstap van de VS en ziet NAVO als overbodig want altijd uit op conflict. Zijn boodschap aan zijn landgenoten is: houd ons land bij elkaar, maak ons land weer gerespecteerd en bereid je voor op een voorlopige neergang van onze welvaart, want de wereld is op ons en onze machtige dollar uitgekeken. Een boodschap die ook in Brussel, Berlijn en Den Haag gehoord zou moeten worden.

Foto: Scott Ritter in zijn bekende pose achter de webcam.

“Een nooit winbare oorlog”

Op de grote Amerikaanse kanalen en kranten zul je Ritter niet vinden, daarvoor is zijn uitleg, zijn visie van de actuele ontwikkelingen te veel afwijkend van het voorgeschreven narratief en de dromerijen van realiteitsarme politici. Het internet kent ontelbare onafhankelijke journalistieke en opiniërende kanalen. Tijdens de repressieve Covid-periode heeft de verstikkende censuur een explosie van hun aantal niet kunnen verhinderen, sterker, waarschijnlijk zelfs bevordert.

Scott Ritter heeft inmiddels in de wereld van de alternatieve kanalen naam gemaakt als analist van de oorlog in Oekraïne. Meermaals per dag zit hij in zijn studeerkamer in de buurt van New York achter de webcam voor het zoveelste interview. Soms meerdere per dag. Hij houdt voordrachten in zalen en cafés waar het publiek aan zijn lippen hangt. Hij is moeilijk politiek in te delen: Hij vindt Jo Biden een schande voor de VS, maar Donald Trump een groot gevaar voor de democratie.
Zijn woorden snijden veel Amerikanen door de ziel, maar Ritter neemt geen blad voor de mond. Oekraïne zag hij al vanaf het begin een mission impossable. Dat waren geen lose woorden. Als expert op het gebied van wapensystemen zag hij het personele en materiële overwicht van Rusland al vanaf het begint. Voor Ritter was dit een niet winbare oorlog.

Wij zeggen openlijk dat wij Rusland strategisch willen verslaan. De VS en de NAVO zijn een bedreiging voor Rusland.”

Scott Ritter

Niet Rusland is de schuld van deze oorlog. ‘Wij’, hij bedoelt de VS, hebben Rusland in deze positie gebracht. “Wij zeggen openlijk dat wij Rusland strategisch willen verslaan. De VS en de NAVO zijn een bedreiging voor Rusland.” De NAVO heeft niets te zoeken in Oekraïne, zo Ritter. De door de VS georganiseerde chaos van de Maidan in 2014 moest de democratische gekozen zittende president Viktor Yanukovych verjagen, hetgeen met veel bloedvergieten lukte. Toen startte de oorlog met het belagen van de Russische bevolking in het oosten van het land.

Ritter over de laatste berichten dat Zelensky hulp zoekt bij Polen voor mogelijke op handen zijnde onderhandelingen met Rusland: “Ik denk dat dit het begin van het einde van de oorlog is. De realiteit begint door te dringen. Oekraïne heeft onvoldoende troepen om de verloren slag om Bakhmut te boven te komen. Van het voorjaarsoffensief is niets terecht gekomen. Er zijn geen personele reserves meer. Er is geen hoop meer, terwijl de Russen nog de volle kracht van hun leger kunnen oproepen.”

“Het wordt een onvoorwaardelijk overgave”

Volgens Ritter wil Zelensky wat achter de hand hebben voor de onderhandelingen. Zo wil hij van de EU de garanties dat de sancties gehandhaafd blijven om de wensen van Oekraïne bij de Russen te kunnen afdwingen. “Maar Zelensky realiseert zich niet dat een ‘onvoorwaardelijke overgave’ zo niet werkt.” Ritter wil maar zeggen, Oekraïne heeft niets te willen, het land en haar supporters uit de EU en VS hebben hun hand overspeeld. Het Oekraïense leger is zo goed als verslagen en de Oekraïense samenleving staat op instorten. “Het is te hopen dat Rusland Zelensky helpt herinneren aan het principe-akkoord van vorig jaar april op de tafel lag (maar door Boris Johnson werd geblokkeerd, red.) toen de schade aan het land nog minimaal was.” Hierin bleef De Krim Russisch en in het oosten zouden Donetsk en Luhansk zelfstandig worden, maar geen Russisch grondgebied worden. “Maar“, zo Ritter, “dat is een gepasseerd station“. Rusland heeft inmiddels beide genoemde deelrepublieken, alsmede Zaporizhzhia en Kherson aan haar grondgebied toegevoegd en zullen die nooit meer afstaan. Ook zal Rusland volledige demilitarisatie eisen en dat betekent dat alle NAVO-troepen uit Oekraïne verdwijnen en het land nooit lid kan worden van dit bondgenootschap.

De denazificatie, het derde doel van Rusland, zal volgens Ritter een moeilijke worden, maar Rusland zal daar op staan. De nalatenschap van de door delen van de bevolking en politiek geëerde Stepan Bandera, die hem beschouwen als een held. Dit omdat hij de politieke vleugel van de anti-Sovjet onafhankelijkheidsbeweging, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN), leidde. De militaire vleugel daarvan – het Oekraïense opstandelingenleger – voerde tijdens en na de Tweede Wereldoorlog partizanenoorlog. Maar Bandera – die in 1959 in München door een moordenaar uit de Sovjet-Unie zou zijn gedood – wordt door anderen als een verrader beschouwd omdat hij een opstandige oorlog tegen de Sovjettroepen leidde en met nazi-Duitsland samenwerkte. Zijn troepen vochten tijdens de oorlog soms ook tegen de nazi’s en worden beschuldigd van moorddadige campagnes tegen Polen en Joden. (Bron: Radio Free Europe*)

*Radio Free Europe en Radio Liberty zijn overblijfselen uit de koude oorlog die Amerikaanse propaganda richt(te) op Oost-Europese landen.

Ritter: “Ik zie niet in hoe Zelensky met de Polen de uitkomsten van eventuele onderhandeling nog kan veranderen, daarvoor is het te laat. Hij heeft zijn kans laten lopen. Het beste waar hij op kan hopen is een soort overeenkomst waarin hem wordt toegestaan Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv en de toegang tot de Zwarte Zee te behouden.”

“Wij zijn de oorlog in Oekraïne begonnen”

Ondanks dat de belangrijke adviseurs van de Amerikaanse regering, de RAND Corporation, onlangs nog aangaven dat de oorlog niet meer langs moest duren, heeft de regering Biden onlangs weer een miljardenpakket aan wapens beschikbaar gesteld. Ritter ziet dat als een wishful thinking. Volgens Ritter zien velen ook wel in dat de strijd niet meer gewonnen kan worden, maar dat ze later moeten kunnen zeggen we hebben alles gedaan wat we konden, we hebben Oekraïne niet laten vallen. Ritter: “Het meest gebruikte middel dat politici inzetten om te laten zien dat ze een probleem aanpakken is door er gaan tegenaan te smijten.”

Het probleem volgens Ritter is dat Amerikanen niet wakker liggen dat ze over een oorlog worden voorgelogen. Daarbij noemt hij voorbeelden als Afghanistan en voorspelt dat het ook zo zal lopen met Oekraïne: “Over een jaar zijn we weer vergeten dat we over Oekraïne zijn voorgelogen. Amerikanen leren niet van de geschiedenis“, aldus Ritter. “We onthouden het goede en vergeten het kwade en leren niet van onze fouten.”

Wij zijn geen land dat met anderen wil samenwerken, wij willen landen straffen en bedreigen.

Scott Ritter

Ritter heeft in de VS een naam opgebouwd ‘pro-Poetin’ te zijn. Hij heeft daar geen boodschap aan en blijft zijn analyses geven zoals hij die ziet. “Wij geven Rusland van alles de schuld, net zoals we Saddam Hoessein de schuld gaven van het feit dat wij niet begrepen dat hij al ontwapend was (van de massavernietingswapens, red.).” En zo ziet Ritter het ook met Oekraïne gaan. “Wij verwijten Rusland de oorlog te zijn begonnen, terwijl alle feiten erop wijzen dat wij deze oorlog zijn begonnen en zeggen dat het Ruslands fout is om onze aas te pakken.”

Ritter herinnert in dit verband aan de staatsgreep die in 2014 in Kiev plaatsvond waardoor een pro-Amerikaanse regering aan de macht kwam en de met de NAZI’s collaborerende Stepan Bandera eerherstel gaf. Het gevolg was een ongebreidelijk Russenhaat, met verschrikkelijke gevolgen voor de Russische Oekraïeners in het oosten van het land. “Wij verwijten Rusland dat ze diverse voorstellen hebben gedaan voor vrede, dat is de gekkigheid aan onze kant.” Verder: “Het is tragisch, er valt niet te lachen om de opgestapelde lijken door de arrogantie en het gebrek aan de onwetendheid en desinteresse van het Amerikaanse publiek en de Amerikaanse regering.”

“Finland in de NAVO: het had niets te vrezen van Rusland”

Het is een oude wens van de Finnen om tot de NAVO toe te treden. Die wens dateert al van voor de oorlog in Oekraïne. Volgens Ritter zijn velen vergeten dat de Finnen zij-aan-zij met de NAZI’s tegen de Russen vochten en een groot aandeel hadden in de belegering van Leningrad waar een miljoen Russen om het leven kwamen. “De toenmalige Sovjet-Unie was zo vriendelijk om na afloop van de oorlog Finland te laten bestaan. Stalin had ook kunnen besluiten Finland in te lijven en alle voor de slachting verantwoordelijke politici en militairen op te hangen of naar de Gulag te sturen.” Maar Stalin liet Finland ongemoeid en onbestraft onder de voorwaarde dat het neutraal zou blijven.”Het lijkt erop dat Finland het concept van neutraliteit niet heeft begrepen en nu toetreedt tot de NAVO“, aldus Ritter. Naar inschatting van Ritter zal de toetreding tot de NAVO wel irritant zijn voor Rusland, maar niet leiden tot enige actie. Het wordt anders als Finland toestaat dat de VS wapens gericht op Rusland toelaat. Rusland weet immers dat de VS uit is op het uitschakelen van Rusland.
Finland zal nu opgezadeld worden met de plicht om vele miljarden Amerikaanse wapens te kopen, geld dat ze ook in de eigen infrastructuur en bevolking hadden kunnen steken, “en dat voor een dreiging die niet bestaat“. Nu ontstaat er wel een dreiging nu Rusland haar troepenmacht opvoert tot 1,5 miljoen manschappen en een legereenheid van 70.000 man tussen Sint Petersburg en Finland plaatst, “om een herhaling van het verraad van de Finnen uit WWII te voorkomen.”

“De mening van de VS doet er voor Saudi Arabië niet meer toe”

De VS is door haar dollardominantie in staat om de wereld via sancties naar haar hand te zetten. De meerderheid van de landen in de wereld heeft hiermee te maken gekregen. Alleen landen die in de pas lopen van de Amerikaanse politiek blijven gespaard. De sancties tegen Rusland hebben veel landen in de wereld kopschuw gemaakt om nog langer onder het juk van de Amerikaanse dollar handel te drijven. Steeds meer landen nemen afscheid van de USD als handels- of reservemunt. Saudi Arabië is niet de minste die samen met China en Rusland in eigen munt gaat handelen.

Ritter: “Wij zijn geen land dat met anderen wil samenwerken, wij willen landen straffen en bedreigen. Landen dumpen massaal de dollar en veel Amerikanen realiseren zich niet wat dat betekent.” Het zal een ineenstorting veroorzaken van de Amerikaanse economie. En ofschoon Ritter geen fan van Donald Trump is en hem als een gevaar voor democratie ziet, wijst hij Jo Biden aan als diegene die de val van de dollar heeft versneld.
Het bezoek van Biden aan bin Salman als een smeekbede voor verhoging van de olieproductie leidde tot een verlaging van de olieproductie, waardoor de inflatie in de VS nog verder opliep. De Russen bleken, na alle Amerikaanse sancties en publieke vernederingen, dit ook een goed idee te vinden en deden hetzelfde: verlaging van de olieproductie. De EU reageerde met haar ‘prijsplafond’ waarboven zij geen olie meer zou kopen. Maar deze van elke realiteitszin ontdane politiek werd door de harde markt van de oliehandel totaal genegeerd: dan maar geen olie voor Europa. Ritter: “Japan zei wij hebben de olie nodig voor onze overleving, steek dat prijsplafond naar in je […], maar wij gaan de marktprijs betalen, en inmiddels doe de rest van de wereld dat ook.”

Volgens Ritter heeft Rusland, na de val van de Sovjet Unie lang een onderdanige houding gehad jegens het Westen. De NAVO-uitbreiding noemt hij als voorbeeld dat Rusland het maar heeft laten lopen. “Maar Rusland heeft haar kettingen gebroken, en vinden zichzelf opnieuw uit.

Wat is nog het doel van de NAVO? Geen. Alleen dood en vernietiging.

Scott Ritter

Over Amerika: “Wij waren gewoon te zeggen ‘hé, wij zijn Amerika’, en dan knikte iedereen. Maar niemand boeit meer wat wij vinden. Want Jo Biden heeft ons land te schande gemaakt. Hij zou de schade van Donald Trump herstellen. Dat heeft hij niet gedaan. Integendeel, hij heeft erger gemaakt.”
Ritter is hard over Anthony Blinken, de huidige minister van buitenlandse zaken: “Hij is een idioot. Dit soort mensen vertegenwoordigen ons in de wereld, zichzelf vernederend, ons vernederend. Dat is de reden dat niemand ons respecteert, want waar staan we voor? We staan voor niets. We zijn letterlijk het ergste land in de wereld. Niemand richt zoveel schade in de wereld aan als de VS.

Blinken verweet onlangs China vrede tussen Saudi Arabië en Iran tot stand te hebben gebracht. Volgens Blinken was het de VS die “stabiliteit in het Midden-Oosten heeft gebracht.” Opmerkelijke geestelijke dwaling, want geen land heeft meer landen in het Midden-Oosten voor generaties in chaos gebombardeerd als de VS.
Ritter: “Niets van wat we doen werkt, helemaal niets. Nu bemoeien we ons met Oekraïne, en sterven er weer mensen. En kijk naar Georgië, waar mijn vrouw vandaan komt, we proberen ook hen om het leven te brengen, en in de naam van wat?” Voor Ritter is Amerika een ziekte (“disease“). Die arrogantie naar de wereld bedreigt volgens Ritter nu de VS zelf in de vorm van een potentiële burgeroorlog.

De kansen dat de VS nu de strijdbijl met China oppakt acht hij klein en kansloos. “We kregen klappen in Afghanistan, we krijgen klappen van Rusland en nu denken we China aan te pakken“? China speelt het Amerikaanse spel van militaire overheersing niet mee en snapt dat economisch macht haar invloed zal vergroten. In augustus komen de zich van de VS afkerende landen samen om een nieuwe wereldreservemunt op te zetten en “gaan ze de Amerikaanse dollar door het toilet spoelen“, aldus Ritter. De dominantie van de dollar maakte het mogelijk dat het Westen honderden miljarden dollars, gestald in Westerse banken, wederrechtelijk in beslag nam. “Everybody is dumping the dollar, everybody‘. Waar China wil samenwerken, wil niemand met ons samenwerken, want wij zijn de boeman.”

Rusland wil met ons om de tafel, maar wij willen niet. China wil handel met ons drijven, maar vragen zich af waarom we hen blijven sanctioneren.
Als Amerika de dollar gerespecteerd wil maken, moet de VS zich ook zo gedragen stelt Ritter. Maar volgens hem is de dollar misbruikt om landen te sanctioneren, landen te beroven en daarom wil niemand meer met de dollar te maken hebben.

Ook de NAVO kent geen genade bij hem: “Wat is nog het doel van de NAVO? Geen. Alleen dood en vernietiging.” Over Europa is Ritter helder, Europa gedraagt zich als schoothondje van de VS.

Niemand houdt meer van ons, zelfs niet onze vrienden in Europa. Neem Mexico, die zegt ‘bekijk het maar Amerika, wij zijn klaar met jullie’. Amerika moet zichzelf herbouwen, we kunnen een mooi land zijn“.

https://youtu.be/k_dpWvyDAgY
image_printDownload PDF en print