De Grote Verbouwing van Nederland

Geen verkiezingsprogramma spreekt erover maar Nederland gaat grootschalig op de schop. Onder het mom van het ‘stikstofprobleem’ moeten boeren het veld ruimen voor bijna 1 miljoen woningen, windturbines en meren van zonnepanelen, de wolf in een ‘wilde natuur’ en meer militaire oefenterreinen. Geen politieke partij lijkt dit van belang te vinden, maar Nederland zal de komende jaren onherkenbaar veranderen. Tenzij burgers en politici inzien dat het volgende megalomane plan de leefbaarheid en vrijheid van de inwoners drastisch zal beperken.

Een masterplan zonder debat

Gelijk met de komst van een virus in maart 2020 kondigde de premier aan dat Nederland nooit meer hetzelfde zou zijn. Een knap staaltje van verhulde communicatie. Terwijl de meesten dachten dat ‘het virus’ voor die verandering zou zorgen, bleek er een lang voorbereide agenda -bij toeval- gelijk te starten met de komst van het virus.

Tegelijk met maatregelen die ondernemerschap, maatschappelijke en persoonlijke verbanden definitief zouden verstoren, verwarring zaaiden over identiteit en angst verspreidden over het klimaat, werd de frontale aanval op de boeren ingezet.

Misschien vraag je je af:

  • Waarom moeten de boeren van het land af, en de vissers van de zee?
  • Hoe het komt dat boeren en vissers ‘bereid zijn’ het beroep op te geven dat al generaties lang in de familie is? 
  • Wat is de achtergrond van wereldwijde natuurbeschermingsmaatregelen: of vermoedde je al een verkapte onteigeningsagenda? 
  • Wat heeft het onteigen van boeren en hun land met natura-gebieden en smart cities te maken? 
  • Waarom is het bijna onmogelijk om je eigen woongemeenschap te starten? 
  • Waarom woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden?
  • Waarom voeren onze lokale, ‘regionale’ en nationale overheden VN-beleid uit?
  • Waarom krijgen ondemocratische organisaties als ngo’s steeds meer land onder hun beheer? 
  • Wat zijn risico’s van dit alles voor onze voedselvoorziening?

Boer eruit, de wolf erin

Met stikstof als gezocht argument werd de jacht geopend op de grond van de boer. De oplettende lezer vermoedde nog wel dat de grote instroom van ‘nieuwe Nederlanders’ de druk op de woningmarkt tot ongekende hoogte zou opstuwen en dat er minimaal tweemaal een stad als Amsterdam bij zou moeten bijgebouwd om binnen afzienbare tijd iedereen te huisvesten.

Wat velen niet konden vermoedden is het feit dat hier lang geleden buiten Nederland opgestelde plannen ten uitvoer werden gebracht. Het grote, groene, arsenaal van boerenland moet vrij worden gemaakt voor megalomane dromen. Nederland wil (veel) meer inwoners, meer windmolens, meer militaire terreinen en ‘echte’ wildernis met wilde dieren zoals de wolf.

De wolven worden met miljoenen aan subsidie ondersteund. Een hele reeks van adviesclubs zijn hierbij ingeschakeld.

Vers voedsel eruit, fabrieksvoedsel erin

Deze omvangrijke verbouwing zal voor veel mensen, niet alleen boeren en vissers, ingrijpende gevolgen hebben. De opkoop van minimaal 3.000 boerderijen, ook duurzaam producerende, zal gevolgen hebben voor de productie van vers voedsel. In totaal zijn momenteel 50.000 boeren actief. Het aantal van 3.000 lijkt dus te overzien.

Echter de vraag is of het hierbij zal blijven. Een verminderd aanbod van verse producten als groente en vlees zal de prijs opdrijven. Ondertussen worden miljarden besteed aan het uitkopen van boeren en vissers en hun voedsel te vervangen door insecten, kweekvlees of ‘farmaceutisch’ voedsel.
De greep naar goedkoper fabrieksvoedsel, in handen van enkele grote multinationale bedrijven, zal voor mensen met een kleine beurs het alternatief zijn. Veel voedsel zal uit landen komen die minder eisen stellen aan productiewijze, voedselkwaliteit en milieu.

Stikstof is een modelmatig probleem dat van onbewezen aannames aan elkaar hangt. Het gaat niet om stikstof maar om de boerengrond. Een boer die zich wilde laten uitkopen door zijn koeien weg te doen, kreeg nul op het rekest. Het ging niet om zijn koeien, maar het rijk wilde zijn land.

Boeren en vissers mogen nergens in Europa meer opnieuw beginnen. Dat beseft de gemiddelde stadsmens niet. Maar boeren en vissers die worden ‘gesaneerd’ krijgen een beroepsverbod voor de hele Europese Unie. Huis weg, bedrijf weg, land weg, geen inkomen meer. De visser moet zijn schip laten slopen, ongeacht hoe oud of nieuw het schip is. En denk niet dat de onteigening van de boeren en visser de natuur zal verbeteren.

De Noordzee lijkt groot, maar elke kilometer heeft inmiddels een bestemming. De bestemming visserij zit daar niet bij. Wel de bestemming energie-industrie (tienduizenden windturbines) en ‘natuur’. Wat dat laatste aan de grijze watermassa met een zandbodem zal veranderen is onduidelijk. Het enige verschil zal in elk geval zijn dat daar (ook) niet gevist mag worden. De vis wordt binnenkort duur betaald.

Nederland exporteert voor miljarden aan landbouwproducten, ofschoon de cijfers uiteenlopen afhankelijk van wat meegerekend wordt. In elk geval zal de Nederlandse economie veel inkomsten mislopen.

Minder persoonlijke ruimte, bezit en vrijheid

Wat velen zich nog niet realiseren is dat (veel) meer woningen, windturbineparken, minder toegankelijke ‘wilde’ natuur en militaire oefenterreinen, de bewegingsruimte van de burger zal beperken. In een miljoen extra woningen kunnen 2 miljoen mensen wonen (uitgaand van gemiddeld 2 personen per huishouden). Voor die mensen zullen er ook meer bedrijven moeten komen, banen zeg maar. Er moeten meer wegen bij of … het autobezit wordt aan banden gelegd.

De geesten worden door de regeringsgetrouwe media al voorbereid: Trouw meldde in mei 2023: “Het is even wennen, maar het einde van de eigen auto is in zicht”. ‘Complotdenkers’ die al waarschuwden voor de boodschap van het World Economic Forum “You’ll own nothing, and be happy” kunnen nu zeggen, ik zei het toch. Ook bezitters van elektrische auto’s zullen hun gedroomde uitzonderingspositie niet kunnen handhaven: autobezit is autobezit.

Het eigen huis zal door belastingmaatregelen steeds onaantrekkelijker worden gemaakt. Het wordt huren, vaak (indirect) van grote mondiaal opererende beleggers zoals Blackrock. Wellicht dat de aloude woningcorporaties hierdoor een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Minder ondernemerschap door veel en wisselende regelgeving

De ondernemers in de landbouw en visserij, en alle hieraan verwante sectoren krijgen het door steeds weer wisselende regels en voorschriften steeds zwaarder. Telkens moeten zij aan nieuwe eisen voldoen die zonder hard bewijs bijdragen aan een ‘beter klimaat’. Het betreft vaak enorme investering die alleen door leningen kunnen worden gefinancierd. Alleen de banken, veelal in de agrarische sector de RABOBANK, profiteren hiervan.

Veel van de miljarden aan belastinggelden die ingezet wordt om de boeren en vissers uit te kopen, landt bij de voornoemde bank. De boeren en vissers hebben daar torenhoge leningen lopen voor hun bedrijf, en door steeds weer nieuwe investeringen als gevolg van de talrijke en wisselende overheidsmaatregelen zijn die schulden verder opgelopen. De boer zal van het uitkoopbedrag maar een klein deel overhouden en door het beroepsverbod werkloos thuiszitten, waar dat thuis ook zal zijn.

De invloed van de mondiaal opererende bedrijven zal ook in het Midden- en Kleinbedrijf verder toenemen. Ketens, gefinancierd door internationale investeerders en hedgefondsen, zullen hun onderneming overnemen. Het zijn die grote bedrijven die door een eigen administratieve en juridische staf complexe regelgeving eenvoudiger kunnen verwerken dan een kleine zelfstandige ondernemer.

Koers 2030

De Andere Krant, Solari Report en EZAZ radio moddergat hebben de website Koers 2030 ontwikkeld waarop uitgebreide informatie staat. Ook zijn daar video’s en verwijzingen naar andere bronnen te vinden over verschillende aspecten van deze grote verbouwing.

Lees ook het onderzoek van Elze van Hamelen in opdracht van Solari Report (PDF).
Lees ook het artikel in De Andere Krant over de Grote Verbouwing.