Twitter stapt uit EU-verdrag tegen ‘desinformatie’

Onder de leiding van Twitterbaas Elon Musk stapt het platform uit de overeenkomst met de EU over bestrijding van ‘desinformatie’. Deze overeenkomst werd door de vorige baas Jack Dorsey getekend. EU-commissaris Breton zegt dat Twitter zich niet kan verbergen voor de EU-regelgeving.

Wars van censuur

Zoals in onze eerdere berichtgeving gemeld is Twitterbaas Musk wars van censuur. “Iedereen bepaalt zijn eigen narratief“. En dat is nu precies niet wat de EU wil. Er is maar één narratief, over eigenlijk alle belangrijke thema’s: klimaat, Covid-19 en de prikken, de oorlog met Rusland, genderpolitiek. Daarbij hoort dat instituten als Pfizer, NAVO, WHO en het World Economic Forum uit de wind worden gehouden.

Voor Twitter is het EU-verdrag niet bedoeld om echte valse informatie te bestrijden, maar om te voorkomen dat er andere gedachten en visies over de agenda’s van EU, NAVO, WHO en WEF worden gecommuniceerd dan door de instituten voorgeschreven.

EU verklaart Twitter de oorlog

Commissaris voor de interne markt Thierry Breton is geïrriteerd over deze stap van het sociale mediaplatform, het ging volgens Breton om een ‘vrijwillige’ gedragscode. “Maar“, zo zei Breton, “de verplichtingen blijven bestaan. Ze kunnen weglopen, maar ze kunnen zich niet verbergen.” Zo meldt de Duitse Tagesschau.

Die vrijwilligheid is binnenkort afgelopen zo dreigde de EU-commissaris: “Naast vrijwillige verbintenissen zal de strijd tegen desinformatie vanaf 25 augustus verplicht zijn op grond van de EU-wet inzake digitale diensten (DSA), zei hij. “Onze teams zullen klaar zijn voor de handhaving.”

Daarmee verklaart de EU Twitter de oorlog.

De ‘vrijwilligheid’ van de codex is ook op dit moment betrekkelijk. Onder de codex waren bedrijven verplicht actie te ondernemen tegen de verspreiding van ‘verkeerde informatie’ en regelmatig verslag uit te brengen over de geboekte vorderingen.

Censureren vanaf februari 2024 verplicht

De EU-regeling die ingrijpen in de platforms mogelijk moet maken heet de Digital Service Act (DSA). Deze DSA moet er onder meer voor zorgen dat platforms ‘illegale inhoud’ op hun sites sneller verwijderen. De eisen gelden in de hele EU vanaf medio februari 2024 – eerder voor bijzonder grote platforms, waaronder Twitter en Facebook. Overtredingen kunnen boetes tot zes procent van de jaaromzet opleveren.

Voor Musk is het duidelijk: vrijheid van meningsuiting is dat toestaan wat je niet leuk vindt en niet wilt horen. En, zo Musk, wie bepaalt wat juist/onjuist, gewenst/ongewenst is?

In welke mate de door Musk onlangs aangestelde directeur Linda Yaccarino van invloed is, moet nog duidelijk worden. Yaccarino, afkomstig van een van de grote Amerikaanse omroepnetwerken, is voorstander van wat zij noemt ‘moderatie’, oftewel ingrijpen in de inhoud.

De vraag is hoe lang het duurt voordat ook de kleinere onafhankelijke media door de Brusselse censoren worden aangepakt.

Twitter op zwart in de EU?

De Engelse krant Daily Star speculeert er al op dat de stap van Musk om uit de onder zijn voorganger gesloten censuurovereenkomst te stappen, ook kan betekenen dat Musk geen Twitter meer voor EU-gebruikers zal aanbieden en de dienst in Europa beëindigt.

Stopzetting betekent dat ook de talloze bestuurders en politici hun ei niet meer aan een groot publiek kwijt kunnen. Vooral voor hen die niet zo goed liggen bij de reguliere media, zullen daardoor hun online achterban verliezen.

De online speurders van de NCTV en AIVD krijgen het ook een stuk moeilijker als kritische burgers zich over tientallen alternatieve kanalen gaan verspreiden dan wel hun kanalen wat beter gaan beveiligen.

Maar ook voor bedrijven betekent een eventuele sluiting van Twitter in de EU een aderlating. Twitter biedt hen immers een goedkope vorm van marketing. Vooral het toch al in de knel zittende MKB profiteert van de inzet van social media.

De huidige ontwikkelingen moeten tot een nieuwe communicatiestrategie leiden van onafhankelijke nieuwsplatforms en ondernemers. Inzet van nieuwsbrieven en RSS kunnen wellicht een deel van het verlies van Twitter opvangen.

Sleutelen aan een nieuw internet

Of het zover komt, is zeer de vraag.
Duidelijk is in elk geval dat de ontsporende autoriteiten die kritische burgers als ‘anti-overheids extremisten’ wegzetten en hen de mond willen snoeren, hun hand beginnen te overspelen. Honderden techondernemers sleutelen wereldwijd aan een ander, decentraal, internet. Als die ontwikkelingen, aangejaagd door een obsessieve censuurreflex, doorzetten raakt de overheid helemaal de grip op de digitale communicatie kwijt. Bovendien zullen steeds meer mensen gaan zien dat ‘hun overheid’ zich tegen de in grondwetten vastgelegde burgerlijke vrijheden keren.

Lees ook onderstaand artikel waarin Musk en Yaccarino uitgebreid over censuur en ‘moderatie’ spreken. Duidelijk werd, ze zitten bepaald niet op één lijn.