Pandemiewet is onnodig en geeft minister uitzonderlijke bevoegdheden

Cartoon: Jos Thomassen

Klik voor vergroting.

Waarom is actie nodig?

De Andere Krant van 6 mei 2023 is bijna geheel gewijd aan de nieuwe Wet publieke gezondheid, de zogenaamde Pandemiewet, die eind deze maand ter stemming ligt bij de Eerste Kamer. Deze wet geeft verregaande bevoegdheid aan de minister van VWS om al bij de ‘dreiging’ van een ‘pandemie’ ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen aan de bevolking. De minister kan eigenhandig bepalen wanneer er sprake is van een ‘dreiging’ en kan letterlijk elke maatregel nemen die hij nodig acht om daar iets aan te doen.

Een goed jaar nadat de laatste maatregelen rond corona zijn opgeheven blijkt meer en meer dat de maatregelen veel leed en schade berokkend hebben en nauwelijks meetbaar effect hebben gehad op de volksgezondheid. Landen waar deze maatregelen niet zijn opgelegd, zoals Zweden, zijn met minder slachtoffers en additionele schade door de afgelopen jaren gekomen. Juist deze wetenschap maakt dat het een logische stap zou zijn om eerst te reflecteren op het beleid en een goede evaluatie op te zetten. Er blijkt politiek echter geen enkele interesse om lering te trekken uit de afgelopen periode. Een geplande parlementaire enquête is zelfs uitgesteld tot 2025. De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid heeft aan De Andere Krant te kennen gegeven dat ze het niet als haar taak ziet om een oordeel te vellen over de wetenschappelijke basis van de straks in de wet opgenomen maatregelen. 

Tot onze verbazing is het vanuit de collega’s van de gevestigde media doodstil gebleven met betrekking tot deze Pandemiewet. Hierdoor ontbreekt het maatschappelijk debat volkomen. De meeste Nederlanders hebben geen flauw benul dat er zometeen een wet ligt die hun grondrechten en vrijheden teniet doet. Als onze democratie ons echt zo nauw aan het hart ligt als door de politiek altijd wordt beweerd, dan mag zo’n brede maatschappelijke discussie niet ontbreken. Met deze extra aandacht in de vrije media hopen wij dit debat op de valreep alsnog op gang te brengen.

Het is nog niet te laat om deze wet te stoppen. We vragen de Eerste Kamer pas op de plaats te maken en haar rol als hoeder van de democratie serieus te nemen en niet in te stemmen met deze wet, maar ruimte te maken voor een breed debat waarbij er daadwerkelijk lessen getrokken kunnen worden uit wat ons nu de afgelopen jaren collectief is overkomen of aangedaan. Lezers van de nieuwe media roepen wij op in actie te komen voordat het te laat is.

Wat u kunt doen

Nog te weinig mensen zijn zich bewust van de ernstige situatie waarin onze democratie verkeert. Wereldwijd lijken de Westerse democratieën op hun retour, geleidelijk maar onstuitbaar.
Deze Wet publieke gezondheid is een van de wetten die niet in een werkende democratie thuishoort. Het legt vrijheidsbeperkende maatregelen vast die geen enkele relatie met uw gezondheid hebben.

Daarom kom in actie! Dit is wat u kunt doen:

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?

Informatie en nieuwsartikelen over de Pandemiewet:

Cartoon: De Andere Krant

Samen in actie voor een werkende democratie!