Openheid over Duits Coronabedrog niet langer te stoppen

De wereld werd in 2020 en 2021 gegeseld door wat is gaan heten het ‘Coronavirus’, een virus waarvan hoofdrolspelers als Amerika’s opperdokter Anthony Faucy nu zegt dat het eigenlijk als een griep beschouwd moet worden, ook in het begin. Media, overheden en betaalde influencers moesten de mensen wijs maken dat er iets ernstigs aan de hand was. Uit talrijke onderzoeken en nu de 1.000 pagina’s tellende RKI-files blijkt hoe de mensheid is bedrogen en hoezeer de maatregelen van een virus een pandemie maakten.

Foto: de waanzinnige maatregelen om openbare ruimten af te sluiten (Pixabay)Alternatieve media zorgden voor openbaarmaking RKI-files

Maar liefst 1.000 pagina’s tellen de zogenoemde ‘RKI-files’. Het RKI staat voor het Robert Koch Institut, het RIVM van Duitsland. De RKI-documenten bevatten notulen, agenda’s en deelnemerslijsten.
Na intensieve pogingen kreeg het ‘alternatieve’ online kanaal ‘Multipolar‘ de files los. Vooral de topjournalist Paul Schreyer heeft deze klus tot een succesvol einde gebracht. De regeringsgetrouwe media hebben de alternatieve media, waaronder Multipolar, altijd afgeschilderd als verspreiders van complottheorieën. En nu schrijven zij pagina’s vol naar aanleiding van de ‘complotmedia’.

De regeringsgetrouwe media, verantwoordelijk voor de onnodige paniekzaaierij en belachelijk maken van andersdenkenden (‘wappies’), komen nu met deze ‘onthullingen’. Zo schrijft het tweede Duitse net ZDF: “De controversiële coronaprotocollen van het RKI”. De Berliner Zeitung, altijd al een beetje kritisch geweest: “Corona: De RKI-protocollen en de arrogantie van Lothar Wieler”. (de baas van het RKI).

De affaire rond de uitgelekte notulen van het Robert Koch Institut (RKI) crisisteam wordt steeds meer een media-affaire, schrijft Multipolar. Nadat Multipolar vorige week maandag (18 maart) de eerste details bekendmaakte en vervolgens woensdag de meer dan 2.500 pagina’s (in de verschillende berichten wordt van 1.000 of 2.500 pagina’s gesproken, red.) documenten volledig publiceerde, berichtten verschillende media met een klein tot middelgroot bereik – waaronder Tichys Einblick, het tijdschrift Cicero, de Epoch Times, Telepolis en de Nordkurier – aanvankelijk over de affaire. De toonaangevende media zwegen.

Eerste feitelijke artikelen media kort na publicatie aangepast

Multipolar schrijft: “De RKI-protocollen die door Multipolar aan het licht zijn gebracht, zijn echter sinds afgelopen weekend onderwerp in alle grote media. De doorbraak kwam met een feitelijk en solide onderzocht ZDF-rapport, dat vervolgens werd vervalst en herschreven. Het is nog niet duidelijk door wie. Een SPIEGEL-artikel dat kort daarna verscheen, was in eerste instantie neutraal geformuleerd, maar vervolgens werden er lasterlijk onjuiste beweringen ingevoegd zonder dit duidelijk te maken. Ondertussen berichtte de krant BILD zonder laster – en wel op pagina 1 van haar maandageditie.”

Het ZDF moest ogenschijnlijk later haar feitelijke artikel herschrijven waarbij tussen de zinnen door de aanval op Multipolar werd ingezet. Dit was het oorspronkelijke artikel en dit de aangepaste versie.

ZDF: “Op 17 maart 2020 verhoogt het RKI de risicobeoordeling voor de gezondheid van Duitsers van “matig” naar “hoog”. Een dag eerder staat in de documenten dat de nieuwe risicobeoordeling is opgesteld en nu wordt “opgeschaald”. “De risicobeoordeling wordt gepubliceerd zodra (naam persoon geredigeerd) daar een signaal voor geeft.” De RKI maakt de beslissende actor onherkenbaar. De wetenschappelijke basis voor de upgrade blijft onduidelijk.”

Volgens het ZDF trekt “Multipolar” hieruit de conclusie dat het opschalen van de risicobeoordeling geen wetenschappelijk besluit was, maar een politiek besluit. Het zal velen zijn opgevallen dat ook in Nederland plotseling werd overgegaan ‘van groepsimmuniteit gaat het virus laten uitdoven’ naar ‘de gevaren van het virus vereisen strenge maatregelen’. Ook in Nederland is vooralsnog onduidelijk waarop die plotselinge wending in gebaseerd.
Het ZDF lijkt ook niet te begrijpen wat deze wending kan verklaren: “In feite was het aantal gevallen op dat moment niet dynamisch gestegen. In de periode tussen 9 en 15 maart 2020 testte zes procent van de geteste personen in Duitsland positief. Een week later was dat zeven procent.”

Ook Der Spiegel rommelde kort na publicatie nog aan de teksten. Ze schrokken klaarblijkelijk van hun eigen objectieve berichtgeving.
Zo werd de tekst:
“Het online magazine ‘Multipolar’, dat voor deze stap had gedaagd, publiceerde de documenten.”
Zonder vermelding werd het veranderd in: “Het rechtse online magazine ‘Multipolar’, dat voor deze stap had aangeklaagd, heeft de documenten gepubliceerd.”

Opvallend is ook de openingszin van Der Spiegel: “De notulen van het RKI corona crisisteam werden beschouwd als geheime informatie. Nu hebben journalisten met succes een rechtszaak aangespannen om de documenten vrij te krijgen. De inhoud roept vragen op over de beslissingen die tijdens de pandemie zijn genomen.”
Der Spiegel laat hier achterwege dat het journalisten zijn van een medium dat zij in de afgelopen jaren rekenden tot de ‘complotmedia’.

De bevolking is willens en wetens onnodig angst aangejaagd

Professor Stefan Homburg is al vanaf het begin van de ‘pandemie’ kritisch geweest op de maatregelen en de valse berichtgeving daaromtrent.

Op X schrijft hij:

“Het RKI verklaarde ook een “hoog” risico in zomers met weinig virussen. In opdracht van het ministerie. Ze wilden in de zomer ook demonstranten in elkaar laten slaan die in opstand kwamen tegen absurde “hygiëneregels”. De matrixfout betekent dat we bewijs hebben dat het risico (onbekend in Zweden) gewoon politieke willekeur was. Maar er is meer aan de hand: het dalende aantal gevallen was in tegenspraak met het risiconiveau en mocht daarom niet eerlijk gecommuniceerd worden. En een geredigeerd persoon zou helpen met de formulering. Een ongelooflijke puinhoop.”
Zie inzet onder.

Credit: @unbegreiflich82

Ondertussen sloeg de politie in de meeste landen hard in op demonstranten die al lang aanvoelden dat het officiële verhaal niet kon kloppen.

Er waren weinig ambtenaren, artsen, rechters en professoren die zich uitspraken tegen het het door de politiek escaleren van ‘de pandemie’ en tegen het “prikfascisme”, aldus professor Homburg. “Het pakte voor niemand goed uit, dus de meesten waren volgelingen. Je weet hoe dat gaat.”

Een politieke uitzondering geldt voor de AfD, de Alternative für Deutschland, de rechtsconservatieve partij. Zij zagen de prikdruk en de maatregelen om die druk te veroorzaken als ongrondwettelijk. Ook gaven zij toen al aan dat de ‘vaccins’ gebrekkig waren getest.
Zie het televisie-interview destijds (exacte datum onbekend).

De kern van het bedrog om het risico

Er zijn veel aspecten die onder verdenking van bedrog en corruptie staan. De zogenaamde ‘vaccins’ waren matig getest, want de testfasen waren in elkaar geschoven. Iets waarover wij al in 2020 berichtten op grond van eigen berichten van de EMA (European Medicines Agency). De PCR-test is ONGESCHIKT om besmettingen vast te stellen en de waarden van de uitslag konden naar believen worden verhoogd of verlaagd. De mondkappen werk(t)en niet. Dat heeft het RIVM en de van corruptie verdachte Amerikaanse arts en regeringsadviseur Dr. Fauci ook meermaals gezegd. Toch moesten ze op. De reden was om mensen zolang met de maatregelen te treiteren dat ze de inentingen als een ‘bevrijding’ gingen zien. Wat ook lukte. Diegenen die de inentingen afwezen stonden die vrijheid in de weg, ‘we doen het voor elkaar’ (wat medisch gezien ook een leugen was). Ook werd door afbouw van het aantal IC-bedden een zogenaamde schaarste gecreëerd. In Duitsland onthulde een alternatief videokanaal de fraude met subsidies om het aantal IC-bedden te reduceren.

Waar het hier om gaat omschrijft Multipolar als volgt:

“Zoals snel duidelijk zou worden, was de aanpassing (lees verhoging, red.) van de risicobeoordeling de wettelijke basis voor alle coronavirusmaatregelen. Alle rechtbanken die rechtszaken van getroffenen tegen de maatregelen afwezen, beriepen zich er vervolgens op. Teneur: De risicobeoordeling van de RKI – als bevoegde autoriteit aangewezen door de Infectiebeschermingswet – wordt als rechtbank niet in twijfel getrokken. Als de RKI zegt dat het risico hoog is, dan is dat zo en zijn de bijbehorende politiek besloten maatregelen dus gerechtvaardigd. Een onwaarschijnlijke redenering.
Multipolar had eind maart 2020 al onderzoek gedaan naar de ongeloofwaardigheid van Wielers korte rechtvaardiging voor de upgrade (“dynamiek”, “stijgende aantallen gevallen”). Niet alleen het aantal gevallen was verdrievoudigd in maart, maar ook het aantal uitgevoerde testen – wat het RKI toegaf in de kleine lettertjes van haar statusrapport op 26 maart 2020, een paar dagen na een navraag van ons blad, maar wat toen bijna niemand opviel.”

In het tweede deel hierboven wordt de fraude beschreven die ook in Nederland door minister De Jonge werd toegepast. Wetenschappelijk gezien moet het aantal ‘besmetting’ (nog los van het valselijk gebruiken van dit begrip) worden afgezet tegen het aantal afgenomen tests. Er volgt dan een percentage. Aanvankelijk vermeldde het RIVM dat ook zo in haar weekreportages. Wie toen niet de krant las, maar de rapportages van het RIVM las, zag dat het percentage positieve tests bleef schommelen rond de enkele procenten.
Het Coronadashboard, dat aanvankelijk van het RIVM was, ging in de zomer van 2020 plotseling over naar het ‘rijkscoronadashboard’. Het heeft er alle schijn van dat het RIVM wilde vasthouden aan het tellen van het aantal positieve tests ten opzichte van het aantal afgenomen tests. De Jonge wilde, net zoals zijn Duitse collega-minister Jens Spahn, het aantal positieve test afzetten tegen 100.000 personen. Daarmee kon je namelijk door meer tests te laten afnemen (testen voor toegang) het drama vergroten, wat niet kon met de RIVM-methode.

Zie ook het archiefartikel (PDF) over het overgaan van het Corona dashboard naar het rijk.

Ook de industrie geeft toe: we wisten niet wat de prikken zouden doen

De industrie gaf in 2022 aan een EU-onderzoekscommissie toe dat de hele operatie een blinde vlucht was. Een woordvoerder van Pfizer, Janine Small, (de topman Bourla wilde niet komen) vertelde tijdens een hoorzitting van het EU-parlement dat ze geen idee hadden of de vaccinatie infecties zou voorkomen – het zou niet mogelijk zijn geweest om de relevante studies op tijd uit te voeren. Het is nu bekend dat aan dit belangrijkste criterium voor de draconische beperking van grondrechten nooit is voldaan. Wat het bedrijf de EU heeft beloofd is onbekend – Ursula von der Leyen heeft haar chatcorrespondentie met Pfizer-baas Albert Bourla hierover nog steeds niet vrijgegeven.

Voor wie zich verder wil verdiepen in de vrijgegeven RKI-documenten kan deze hier downloaden.

Video waarin de WDR eerst iemand laat zeggen dat media als Multipolar tot de ‘corona-ontkenners’ behoren en gelieerd zijn aan de AfD.