Nederland koploper WEF-programma’s

Het World Economic Forum is een praatclub en Nederland is geen uitvoerder van in Davos gemaakte afspraken. Dat is het fel verdedigde narratief. Echter talloze vrijgegeven documenten en kopieën van e-mailverkeer tussen de Nederlandse overheid en het WEF tonen een nauwe en soms ook persoonlijke relatie aan. In een recent openbaar gemaakte brief wordt de innige relatie van ‘Davos’ met koploper Nederland wel heel duidelijk.

Foto: Facebookpost van het Koninklijk Huis

“We praten alleen maar”

Met man en macht blijven media en politiek volhouden dat het World Economic Forum niet meer dan een praatclub is en geen invloed heeft op het in Nederland (en elders) gevoerde beleid.

Het is niet de plaats om alle aanwijzingen en bewijzen uit het verleden in dit artikel weer te herhalen. Op zijn Substack heeft Daniël van der Tuin al veel van de connecties tussen Den Haag en Davos blootgelegd. Zo blijkt uit de door de overheid vrijgegeven stukken dat het WEF een actieve rol speelde bij de opschaling van de productie van de Covidinjecties. Ook valt de naam van Bill Gates, groot-investeerder in de ontwikkeling van vaccins of dat wat er voor door moet gaan (mRNA zijn geen vaccins).

Ambtenaren met eigen WEF-mailaccount

Al eerder gaf het kabinet op vragen van Pepijn van Houwelingen (Forum) toe dat hoge ambtenaren speciale eigen e-mailaccounts bij het World Economic Forum hadden en vermoedelijk nog hebben.

Deel van de antwoorden van het kabinet over gebruik WEF-mailadressen.

Problematisch is dat het mailverkeer tussen een ambtenaar of bewindspersoon via zo’n WEF-mailaccount zich aan de openbaarheid en parlementaire controle onttrekt.

Mailverkeer via WEF-accounts zijn niet opvraagbaar voor parlement.

Nederland hechte partner van het WEF

Nu duikt er weer een document op over hoe innig de relaties zijn tussen het Nederlandse kabinet en de WEF. In deze brief wordt premier Rutte in oktober 2020 uitgenodigd voor een bijeenkomst om “het proces van de Great Reset, een unieke mobilisatie van uitvoerbare ideeën van actiegroepen van het Forum, platforms en andere initiatieven in de post-COVID-wereld vorm te geven.” Tijdens deze bijeenkomst waren 400 hubs wereldwijd aangesloten.

De brief die van WEF-oprichter en directeur Klaus Schwab afkomstig is, eindigt met: “Gezien de belangrijke rol die Nederland op zich heeft genomen in het aansturen van Europa’s inspanningen tot herstel en de toekomst van Europa, zouden uw visies op het bouwen van de Great Reset op mondiaal niveau met de internationale gemeenschap, zeer gewaardeerd worden.”

Een verweesd land

In twaalf jaar Rutte is veel kapot gegaan. Met het ostentatief liegen, de totale afwezigheid van enige belangstelling en inlevingsvermogen voor de burgers en het frequent passeren van het parlement heeft Mark Rutte onze politieke cultuur vernietigd. Zijn focus ligt buiten Nederland waar hij niet de zeurende Groningers of ‘frauderenden’ op bezoek krijgt. Nee, neem dan de aandacht voor zijn persoon van wat ‘elitaire’ economische en politieke kringen kan worden genoemd. Dat voelt pas goed.

De gevierde premier met aandacht ingepakt door WEF en Atlantic Council.

Geen enkel probleem, ook niet de grote dossiers, zijn ook maar op weg naar een oplossing. De Groningers wachten al jaren op hun geld voor hun vernielde huizen, zoals de getroffenen in het Toeslagenschandaal al jaren op hun verdwenen kinderen en schadevergoeding wachten. Niets van dat alles.

In tegendeel. In 12 jaar Rutte is Nederland in de uitverkoop gegaan. Besluiten over ons land vallen nu in Brussel, Washington, New York en Davos. In een reeks van afschuwelijke wetten en contracten met internationale clubs als de WHO en WEF is vrijwel elke bevoegdheid uitbesteed.

Het land kan de instroom van immigranten en vluchtelingen niet meer aan. De regering gaat ons vragen een vreemdeling in huis te nemen, voorlopig nog goedschiks. Uw zoon of dochter zal nog even moeten wachten op een woning. Ook zullen de toekomstige generaties een loden schuldenlast meedragen. Niet door van hun eigen pensioeninleg genietende ouderen, maar door de waanzinnige verspilde bedragen aan de klimaathisterie en de oorlogen waaraan Nederland ‘op verzoek’ van de VS mee moet doen.

De voornoemde correspondentie toont aan hoe dit land zich door deze premier aan externe krachten heeft uitgeleverd. Inmiddels staat ons leger onder Duits bevel. En zij gehoorzamen weer aan de door neo-cons in de greep genomen NAVO.

En zo zijn wij een gemankeerd land geworden dat in hoog tempo een totaal onnodige en niet winbare oorlog wordt getrokken, financieel worden uitgemolken en wachten op nieuwe instructies van verre bureaucraten.

Zie ook hoe Nederland als voorbeeld prijkt op de site van het WEF.