Duitsland: ex-president LKA (opsporing georganiseerde misdaad) wil Corona-tribunaal

Op de persconferentie over gen-gebaseerde “vaccins”, kwam naast artsen en wetenschappers ook Uwe Kranz (voormalig voorzitter van het Duitse LKA* Thüringen (D),  Ltd. Ministerialrat**, auteur en analist) aan het woord. Voor hem is de lauwe erkenning van sommige politici dat zij “een fout hebben gemaakt” geen oplossing. Hij roept op tot een tribunaal voor iedereen die zich de afgelopen drie jaar schuldig heeft gemaakt aan talloze misdaden tegen de menselijkheid. Dit meldt Report24 die met de voormalige toppolitieman sprak.

Foto: De foto die Coronadoden moest verbeelden maar van gestorven vluchtelingen op Lampadusa bleek te zijn.

*LKA staat voor Landeskriminalambt, het hoge orgaan van de Duitse justitie die verantwoordelijk is voor opsporing van grootschalige georganiseerde criminaliteit.
**Ministerialrat is een officiële titel in Duitsland en Oostenrijk voor hoge ambtenaren in een ministerie of in een hoogste federale instantie.

Report24 schrijft verder: “Kranz beschrijft zichzelf als politieman van de eerste orde en wil niet dat het onrecht van de afgelopen drie jaar ongestraft blijft. Volgens hem lagen de feiten al in de zomer van 2020 op tafel. Hij ziet alle gedenkwaardige coronamaatregelen als verkeerde beslissingen op basis van een niet bestaande pandemie, vervalste feiten en niet goed goedgekeurde coronatests.

Volgens Kranz zijn door “overdrijvingen door de overheid 100.000 mensen de dood ingestuurd“. Hij roept daarom op tot het oprichten van een speciaal tribunaal want “Eenvoudig spijt betonen van de verantwoordelijken is geenszins voldoende.”

Kranz ziet dat in Duitsland rechtspraak gehinderd wordt en vestigt dan ook zijn hoop op lopende strafzaken in het buitenland. “Als daar staten tot veroordelingen komen, zal onze regering merken dat het elders anders loopt.

Er is vanaf het begin een pandemie gepropageerd die niet bestond. Vanaf het begin is gewerkt met een test (PCR-test, red.) die daarvoor niet bedoeld en niet gecertificeerd was, niet voor diagnose was toegelaten, alleen voor toepassing in laboratoria“, aldus Kranz. Met deze test, stelt Kranz, zijn dan ‘besmettingen’ vastgesteld op basis waaruit de “Inzidenzlüge” (leugen met de besmettingscijfers, red.) ontstond. Hierop baseerde de regering dan weer de maatregelen, waaronder de massale inentingscampagne. Al die maatregelen werden op basis van deze getallen genomen, maar “waren van begin af aan ‘gefaked’.” Volgens Kranz zijn mensen belogen en bedrogen. “Er was sprake van een hetze en mensen zijn om de tuin geleid.”

Om tot een verwerking en beoordeling van deze periode te komen moet volgens Kranz “de datasalade van valse cijfers” ontleed worden die de regering gebruikte voor legitimering van haar maatregelen. Momenteel zijn in Duitsland 2,5 miljoen gevallen van schade na inenting gemeld. “Maar misschien moeten we van 50 miljoen schadegevallen spreken.”

Kranz verwijt het Paul-Ehrlich-Institut ( PEI) dat het al maanden geen cijfers meer bekend maakt over het aantal gemelde doden ten gevolge van de intentingen: “Het wordt verzwegen, het wordt onderdrukt“.

Mensen die deze misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan bij honderdduizenden kinderen, jeugd, volwassen en ouderen die in het verpleeghuis geen bezoek meer mochten hebben en in eenzaamheid stierven, moeten vervolgd worden. Het minste wat moet gebeuren is een parlementaire enquete.” Ook wil hij direct een stop op alle maatregelen zoals ook het inenten.

Opvallend is dat Kranz spreekt over de kennis die alom aanwezig is en circuleert op social media en zoals hij zegt “alternatieve media“. “Daar staan dag-in-dag-uit talrijke onderzoeken.

Report24-journalist Edith Brötzner stelt dat de druk op de regering steeds verder toeneemt en de reactie is ‘Wir haben es nicht gewusst“. Hierop reageert Kranz met kopschudden en een smalende glimlach. “Al in de zomer van 2020 was bekend dat wat de regering zei en deed niet meer overeenkwam met de waarheid. Men is een doodlopend steeg in gelopen en komt er niet meer uit.

Over de laatste bekentenissen van de gezondheidsminister Lauterbach heeft hij een hard oordeel: “Hij heeft toegegeven dat hij wellicht wat overdreven heeft met zijn berichtgeving. Hallo, hij heeft honderdduizenden mensen de dood in gejaagd met zijn overdrijvingen.” Excuses zijn volgens Kranz niet voldoende, er moet een trubinaal komen.